Türkiyedeki Nüfus Özellikleri - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Türkiyedeki Nüfus Özellikleri

 1. TÜRKİYE NÜFUSUNUN ÖZELLİKLERİ (NÜFUS YAPISI)
  Bir ülke nüfusunun cinsiyet, yaş, eğitim, ekonomik durumu gibi özellikleri oülkenin nüfus yapısını gösterir.

  1. Nüfusun yaş grupları ve cinsiyetlere göre dağılımı
  * Nüfusun yaş durumu

  Nüfus, yaş gruplarına göre, genç, olgun ve yaşlı olmak üzere 3 kısmaayrılır.
  0 - 14 - Genç nüfus
  15 - 64 - Olgun nüfus
  65 + … - Yaşlı nüfus
  Bu sınıflamaya göre, Türkiye nüfusunun 1990 yılında yaş gruplarına göredağılımı şu şekildedir:

  Yaş Grubu Toplam Nüfus içinde oran%
  0-14 32,2
  15-64 59,7
  65 ve üzeri 4,1

  Buna göre, ülkemizde genç nüfus fazla, yaşlı nüfus azdır. Bunun en önemli nedeni olarak doğum oranının fazlalığı söylenebilir.

  Türkiye'de, 0 - 14 yaş grubundakilerin fazla olması beslenme, giyinme ve eğitim ihtiyaçlarının göz önüne alınması gerektirmektedir. Bu alanda yapılan yatırımlara demoğrafik yatırımlar denir. Gelişmiş ülkelerde genç nüfusun azlığı nedeni ile bu yatırımlar toplam yatırımların % 12,5'ini oluştururken, bu oran az gelişmiş ülkelerde % 42'ye kadar çıkmakta, bu da gelişme hızlarını azaltmaktadır.

  Çalışan nüfusun, bakımına muhtaç olduğu için, 0 - 14 ile 65 ve üzeri yaş grubuna aynı zamanda bağımlı nüfus denilmektedir.
  Bağımlı nüfus oranı, gelişmiş ülkelerde az iken, az gelişmiş ülkelerde fazladır.

  Türkiye'de 1935 ve 1990 yılları nüfus grafikleri
  1935 yılı Türkiye nüfus grafiği: Bu grafik, Türkiye'nin gelişmekte olduğunu gösterir. 0 - 4 yaş grubunun oluşturduğu tabanın çok geniş olması, doğum oranının çok yüksek olduğunu göstermektedir.

  1990 yılı Türkiye nüfus grafiği: Bu grafikten de, Türkiye'nin gelişmekte olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, 0 - 4 yaş grubu, 1935 yılına göre daha dardır. Bu da ülkemizde doğum oranının azaldığını göstermektedir.


  * Nüfusun cinsiyet durumu
  1945 yılındaki sayıma kadar, ülkemizde kadın nüfusunun erkek nüfustan daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu durumda, Kurtuluş Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı tehlikesi etkili olmuştur. Fakat, 1945'ten sonra erkek nüfusu kadın nüfusunu geçmiştir. Şu anda erkek nüfus % 1,2 oranında fazlalık gösterir.

  Türkiye'de dışarıdan göç alan İstanbul, Ankara, İzmir gibi merkezlerde erkek nüfus fazla iken, dışarıya göç veren Trabzon, Tokat, Yozgat gibi merkezlerde kadın nüfusu daha fazladır.

  2. Aktif Nüfus
  Aktif nüfus, çalışan nüfus veya faal nüfus olarak da adlandırılır.
  15 - 64 yaş arasındaki nüfusa çalışma çağındaki nüfus denilmektedir. Bu nüfusun hepsi bir işte çalışmaktadır. Çalışabilecek yaştaki nüfus içinde, çalışan nüfus oranı ne kadar çoksa, işsizlik oranı o kadar azdır. Genellikle, sanayileşmiş ve buna bağlı olarak gelişmiş ülkelerde işsizlik az iken, az gelişmiş ülkelerde işsizlik fazladır.

  3. Çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı
  Ekonomik faaliyetler üç büyük gruba ayrılır. Bunlar
  * Tarım (Tarım, hayvancılık, ormancılık, vs.)
  * Sanayi (Endüstri, madencilik, vs.)
  * Hizmet (İnşaat, ticaret, turizm, vs.) sektörleridir.
  Az gelişmiş ülkelerde, toplam çalışan nüfusun % 90'a yakını tarımsal nüfus özelliği taşır. Gelişmiş ülkelerde ise tarımsal nüfus % 10 civarındadır. Diğer nüfus, hizmet ve sanayi sektöründe çalışmaktadır.

  Gelişmekte olan ülkelerde, sanayi ve hizmet sektöründe çalışan nüfus, gelişmiş ülkelere göre daha azdır.
  Aşağıdaki tabloya baktığımızda, Türkiye'de 1927 yılında nüfusun %90'ı tarım,%10'u sanayi ve hizmet sektöründe çalışmıştır.
  1950 - 1960 lı yıllarda tarım sektöründeki nüfus azalmaya başlamıştır.Özellikle 1980 li yıllardan sonra, sanayileşme hızının artmasıyla tarımsektöründeki nüfus % 50'nin altına düşmüştür.

  Türkiye'de nüfusun 1927 - 1990 yılları arasındaki sektörel dağılımı
  Türkiye'de çalışan nüfusun yaş ortalaması düşüktür. Çalışan nüfusunbölgelere göre dağılımı incelendiğinde dengesizlik görülür.
  Sanayi ve hizmet sektöründeki nüfusun büyük bölümü, Marmara Bölgesi'ndeki Çatalca - Kocaeli ve Güney Marmara bölümlerinde yoğunlaşmıştır. İzmir, Ankara,Eskişehir, Adana, Mersin, Zonguldak, Ereğli, Karabük, Gazi Antep, Kayseri,Denizli, Konya gibi illerde sanayi nüfusu yoğundur.

  4. Nüfusun Eğitim Durumu
  6 yaşını bitiren nüfusa, tüm Dünya'da eğitim verilmeye çalışılır. Eğitim okur- yazarlık, ilköğretim, lise ve üniversite olmak üzere sınıflandırılabilir.
  1990 yılına göre, Türkiye'deki faal nüfusun % 55'e yakınını ilkokul mezunları,% 7,4'e yakınını okur - yazar, % 5'e yakınını ortaokul ve lise mezunları, %4'ünü de üniversite mezunları oluşturmaktadır.

  5. Nüfusun Kırsal - Kentsel Durumu
  Türkiye'de nüfusu 10.000'den az olanyerleşmelere kır nüfusu, fazla olanyerleşmelere de kent nüfusu denilmektedir.
  Türkiye'de 1927 - 1950 yılları arasında, kırsal ve kentsel nüfus oranlarındafazla değişiklik olmamıştır. Fakat, 1950'li yıllardan sonra, ülkemizde ulaşımyollarının ve sanayi faaliyetlerinin gelişmeye başlaması bunun yanında kırsalnüfusun artmasıyla birlikte kente doğru bir göç olayı başlamıştır.
  Kırsal kesimden kente göç olayı, en fazla, 1980 - 1985 yılları
  arasında meydana gelmiş ve 1985 li yıllarda kır ve kent nüfusu az çok dengelenmiştir. En son yapılan 1997 yılındaki sayımda kent nüfusu % 65'e ulaşmıştır. Bu sonuç,ülkemizde sanayi ve hizmet sektöründe çalışan nüfusun arttığını göstermektedir..


 2. 2011-10-19 #2
  kısa olmuş.

 3. 2011-10-22 #3
  Alıntı:
  Misafir Nickli Üyeden Alıntı
  kısa olmuş.
  çoooooooooook kısaaa yaaa ödeviim vardı hoca kızdıı

 4. 2012-10-15 #4
  ya cok kısa olmus daha yeni actım hoca ne der bilmiyom ya keske uzun olsaydı yani ortalarda falan

  Okunma: 21108 - Yorum: 3 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -