Küresel Isınma Hastalıkları - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Küresel Isınma Hastalıkları

 1. Dünyanın felaketi olarak gösterilen küresel ısınma insan sağlığını da etkiliyor. Depresyona neden olan küresel ısınma eski salgın hastalıkları da hortlatacak gibi görünüyor.

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden Prof.Dr.Günhan Erdem, aşırı sıcaklığın insanlar ile hayvanların davranışlarında değişikliklere neden olacağını belirtiyor.

  Sıcaklığın artmasıyla uykusuz kalan insanlarda huzursuzluk ve depresyonun ortaya çıkabileceğini vurgulayan Erdem, ''Huzursuzluk ve depresif yansımalar vücudun bağışıklık sisteminde bozulmalara neden olur'' dedi.

  Erdem, sıcaklık düzey ve döneminin uzamasına bağlı olarak ekolojik şartların da değişeceğini, bakterilerin üreme, yaşama ve daha geniş alanlara yayılabilecekleri uyarısında bulundu.

  Salgın hastalık tehlikesi!

  Küresel ısınma nedeniyle tatlı su kaynakları azalma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu durum geniş çaplı enfeksiyonların ortaya çıkmasına neden olacak.

  Enfeksiyonların genişlemesi ile sürelerinin uzamasının bakteri ve virüslerin ilaçlara olan direnç mekanizmalarını değiştirebileceğini ifade eden Erdem, ''Kullanılan antibiyotikler belki etkisiz kalabilir. Küresel
  ısınmanın sonuçları çok daha tehlikeli boyutlara ulaşabilir'' diye konuştu.

  Prof. Dr. Erdem, bu nedenle yeni antibiyotik bulma arayışının ortaya çıkabileceğine, ısınmanın etkisiyle çevre kirliliğinin şimdikinden daha fazla artabileceğini, bunun da kolera ve tifo gibi hastalıkların nedeni olabileceği uyarısında bulundu.

 2. 2007-11-22 #2
  Küresel ısınma hasta ediyor!
  Küresel ısınma, insanlık için değişik felaketlere neden olmanın yanında, enfeksiyon hastalıklarının sıklığını da etkiliyor.

  Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği'nden Prof. Dr. Recep Öztürk, küresel ısınmanın enfeksiyon hastalıklarını artıracağına işaret etti.

  Prof. Dr. Recep Öztürk'ün Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi'nde yayınlanan "Küresel Isınma ve Enfeksiyon Hastalıkları makalesinde, tıptaki tüm ilerlemelere rağmen enfeksiyon hastalıklarının dünya için büyük bir sorun olduğunu belirtti. Makalede, özellikle gelişmekte olan ülkelerde sık görülen hastalığın dünyadaki ölümlerin 4'te birinden sorumlu olduğu vurgulandı.

  Son 20-30 yıl içinde yeni enfeksiyon hastalıklarının tanımlandığına değinilen makalede, yeniden önem kazanan bu hastalıkların dünyada pek çok ülkede artış gösterdiği bildirildi.

  Seyahat ve ticaretin, çatışma ve savaşların sosyal yapıyı bozduğuna işaret edilen makalede, kişisel davranış değişikliklerinin, insanların yol açtığı yaygın orman tahribatının ve sonuçta oluşan iklim değişikliklerinin enfeksiyon hastalıklarını olumsuz etkilediği kaydedildi. Makalede, "Başta ormanların ortadan kaldırılması olmak üzere çevreyi bozan şartları kontrol altına almaya engel olan politik bilgisizlik, aldırmazlık ve inat devam ettikçe insanlık daha büyük risklerle karşılaşacaktır. Tıbbi teknolojinin ve sunduğu imkanların akılcı olmayan kullanımı da riskler taşımaktadır denildi.

  Kırım Kongo kanamalı ateşi ile küresel ısınma bağlantısı

  Son yüzyılın insanlık adına en büyük gelişmelerinden biri olan antimikrobilklerin gelişigüzel kullanılmasının etkenlerde ciddi bir direnç oluşturduğu ve "antibiyotik çağının sonuna mı geldik sorusunu ciddi şekilde gündeme taşıdığı ifade edilen makalede, bu konuda da önlem alınması gerektiği kaydedildi.

  Makalede, küresel ısınmanın tüm dünyada sıcaklığın sistematik bir biçimde artması anlamına geldiği belirtilerek, "Küresel ısınma, insanlık için değişik felaketlere neden olma yanında, enfeksiyon hastalıkları sıklığı ve etkenlerini de etkileyecektir denildi. Bir süre sonra enfeksiyon hastalıklarının coğrafyasının değişeceğine değinilen makalede, gece sıcaklığının artmasının sivri sinekler ve dolayısıyla sıtma hastalığına ortam hazırlayacağı bildirildi.

  Küresel ısınmanın neden olacağı kuraklığın, salgın hastalıkları doğuracağı anımsatılan makalede, Türkiye'de son yıllarda sık görülen Kırım Kongo kanamalı ateşinin küresel ısınma ile ilişkisi olabileceğinin düşünüldüğü bildirildi.


  Okunma: 2586 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -