Dişi Aslan....

Hayvanlar bir gün kim daha çok çocuk doğurabilir diye
çekişmeye başlarlar. Hep birlikte dişi aslana gidip danışırlar.
"Sen kaç çocuk doğurabiliyorsun?" diye sorarlar aslana. "Bir." diye
yanıtlar dişi aslan. "Fakat ben aslan doğururum."
-Nitelik,nicelikten önemlidir!...

Yengeç ve Annesi...

"Neden böyle yan yan yürüyorsun yavrum" diye sorar anne yengeç çocuğuna. "Düzgün yürüsene ! " der.- "Pekala
anne" der çocuk. - "Sen önümden düzgün yürü, ben seni takip ederim. "
-Hareketler,sözlerden önce gelir...

Aslan,Koyun,Kurt ve Tilki...

Aslanın biri, bir koyunu yanına çağırır
ve nefesinin kokup kokmadığını sorar. Evet ! ? diye yanıtlar koyun.
Aslan bu yanıta kızar ve koyunu oracıkta parçalar. Daha sonra kurda seslenip yanına çağırır, ona da aynı soruyu sorar. Hayır ! ? diye
yanıtlar kurt korkudan. Ancak o da yağcılık yaptığı için aslanın
öfkesinden kurtulamaz. Sıra tilkiye gelmiştir. Aynı soruyu tilkiye de sorar. Tilkinin yanıtı şöyle olur; - Üzgünüm, üşütmüşüm biraz, o
yüzden burnum koku almıyor !
-Akıllı kişi,tehlikeli durumlarda konuşmaz!....

Kazlar ve Turnalar...

Kazlar ve turnalar bir gün aynı tarlada yiyecek ararlarken birden yanlarına yaklaşmaya çalışan avcıyı fark ederler. Turnalar daha çevik ve hafif oldukları için hemen uçarlar. Oysa kazlar ağır hareket ettikleri için avcıdan kurtulamazlar.
-Yakalananlar,her zaman suçlu olanlar değildir!...

Hasta Geyik...

Yaşlı bir geyik hasta düşer ve daha rahat otlayabilmek
için güzel otlarla dolu bir çalılıkta yaşamaya başlar. Her hayvanla iyi
geçindiği için pek çok hayvan sık sık geyiğin ziyaretine gelir. Zamanla her gelen hayvan bu güzel otlardan tatmaya başlayınca kısa süre sonra tüm otlar biter. Geyik hastalıktan kurtulur ama yiyecek hiçbir şeyi kalmadığı için bir süre sonra açlıktan ölür.


Farelerin Toplantısı...

Bir gün fareler bir araya gelirler ve başlarına
musallat olan bir kediden kurtulma planları yaparlar. Pek çok fikir öne
sürülür. Hiçbiri kabul görmez. En sonunda genç bir fare kedinin boynuna
bir çan asmayı önerir. Böylece kedi kendilerine yaklaşırken farkına
varacak ve kaçabileceklerdir. Bu öneri kediler tarafından alkışlarla
onaylanır. Bu arada bir köşede sessizce onları dinlemekte olan yaşlı
bir fare ayağa kalkar ve bu önerinin çok zekice olduğunu, başarılı olacağından hiç kuşkusu olmadığını belirtir. Fakat, der, Kafamı bir soru kurcalıyor. Aramızdan kim kedinin boynuna çan asacak?
-İyi bir plan yapmak ayrı;onu gerçekleştirmek ayrıdır!...