ping 192.168.0.2 ===> ip deki diger bilgisayara ufak veri
paketleri gönderip, alarak baglantiyi test eder
ping client98
ping -a 192.168.0.2 ===> ip deki diger bilgisayara ufak veri
paketleri gönderip, alarak baglantiyi test eder. "-a"
parametresi ile ipdeki bilgisayarin adresi görüntülenir.
ping -a -n 20 192.168.0.2 ===> -n parametresinin yanindaki
deger kadar veri paketleri gönderilirilerek test edilir.
pathping ===> bu komut sayesinde routerlar üzeriden geçen
verinin kayba uğayıp uğamadığı kontrol edilir.
ipconfig ===> bilgisayarin agdaki ip adresini gösterir.
ipconfig /all ===> bilgisayarin agdaki ip adresini ve bir çok
ekstrayi gösterir.
ipconfig /all >egemen.txt ===> dökülen tüm bilgiyi egemen.txt
dosyası içine atar.
ipconfig /release ===> bilgisayarin agdaki ipsini birakir
ipconfig /renew ===> bilgisayarin agdaki ipsini yeniler.
yenileme islemi sirasinda ilk önce "release" , sonra "renew"
islemi uygulanir
ipconfig /registerdns ===> bilgisayarı adını ve ipsini DNS e
kaydetmek için kullanılır.
ipconfig /flushdns ===> Dns clientların cache belleklerinde
tuttukları isim ve ip adres eşleşmelerine ait bilgileri
siler,Cache belleği boşaltır.(Sorun Çözmek için kullanılır)
ipconfig /displaydns ===> Eğer kullandığınız bilgisayar aynı
zamanda bir DNS client'ı ise, DNS Cache belleğinde bulunan IP
adresleri ve onlara ait olan DNS isimlerinin gösterilmesini
sağlar.
arp -a ===> cache deki ip çözümlesini gösterir. cache eger 2
dk içinde yeni bir ip çözümlemesi olmazsa kendini temizler.
eger 2 dk içinde yenilenirse 10 dk daha tutulur.
arp -a 192.168.0.2 ===>
arp -s 192.168.0.2 00-02-44-12-24-ad ===> ip çözümlemesi
içinde, ip si verilen bilgisayarin "mac" adresini sabitler.
cache de sürekli kalir, silinmez.
-
net use ===> bilgisayardaki map leri gösterir.
net use h: \\client98\c ===> client 98 bilgisayarin C sini H
olarak map eder.
net use h: \\192.168.0.2\c$ ===> ipsi verilen bilgisayarin
gizli admin sharini h olarak map eder.
net use /delete h: ===> h mapped drive i siler.
net use lpt1: \\server\ibm /persistent ===> kalıcı printer
bağlantısı sağlar.
netstat ===> bilgisayara yapilan baglantilari gösterir.
nbtstat ===> TCP/IP üzerinde NetBIOS API ile ilgili verilerin
gösterilmesini sağlar.Netbios isim tablosunun hem
kullandığınız(local) bilgisayar için hemde network üstündeki
diğer bilgisayarlar(remote) için gösterilmesini sağlar.
nbtstat -RR ===> Eğer komutu bir WINS client üzerinde
çalıştırıyorsanız, WINS Client'ı WINS server üzerinde yer alan
kendine it kayıtları önce silecek; sonra tekrar kayıt
ettirecektir.(Sorun çözmek için kullanılır)
(daha fazla bilgi için Murat Bayraktar ın MCSE kitabına bak)
tracert 131.107.10.1 ===> Bu komut sayesinde, farklı TTL
süreleri kullanılarak aynı hedefe ICMP paketleri gönderilir.Bu
sayede, bilgisayarınızdan bir başka hedef noktaya ulaşırken,
paketlerimizin hangi yolları takip ettiği kontrol edilir.
Bu komut ile hedef bilgisayar ve sizin aranızdaki en yakın ve
en kısa yolu belirleyen router ların bir listesi gösterilmiş
olur.
tracert [-d][-h Maksimum Hop sayısı][-J Hot Listesi][-w
Timeout Süresi][Hedef isim]
(daha fazla bilgi için Murat Bayraktar ın MCSE kitabına bak)
route print ===> Routing table döker.
net helpmsg 52 ===> hata kod larının açıklamasını döker.
net view ===>
net view \\192.168.0.2 ===> ip si yazilmis bilgisayarin
paylastirilmis nesnelerini gösterir.
net view \\client98 ===> ismi yazilmis bilgisayarin
paylastirilmis nesnelerini gösterir.
net share ===> bilgisayardaki paylaştırılmış sürücü ve
klasörleri gösterir.
net share hoop=f:\hoop ===> f sürücüsünde oluşturduğumuz hoop
klasörünü yine aynı isimle share eder.
hostname ===> bilgisayarin ismini gösterir.
%username% ===> bilgisayari logon olan kullanici ismidir.
%systemroot% ===> isletim sisteminin kuruldugu klasördür.
%userprofile% ===>
net time \\192.168.0.2 ===> ip si girilmis olan bilgisayarin
tarih ve saatini gösterir.
net time \\client98 ===> ismi girilmis olan bilgisayarin tarih
ve saatini gösterir.
net time \\client98 /set /y ===> ismi verilmis bilgisayarin
tarih ve saatine göre, kullandigimiz makineyi ayarlar.
convert c: /fs:ntfs ===> C sürücüsünü NTFS sisteme dönüstürür.
Içindeki bilgiler silinmez.
net help command ===> net komutuna bagli tüm komutlarin
açiklamasini görüntüler.
secedit /refreshpolicy user_policy ===> Poliçelerde yapılan
değişikliklerin kullanıcı bazında hemen devreye girmesi için
kullanılır
secedit /refreshpolicy machine_policy ===> Poliçelerde yapılan
değişikliklerin bilgisayar bazında hemen devreye girmesi için
kullanılır
secedit /refreshpolicy user_policy /enforce ===> Poliçe
değişikliklerinin hemen devreye girmesi için zorlar.
secedit /refreshpolicy machine_policy /enforce ==> Poliçe
değişikliklerinin hemen devreye girmesi için zorlar.
nslookup ===> DNS in doğru düzgün çalışıp çalışmadığını
kontrol eder.
nslookup komutu girilir ve ardından:
ls -t SRV mcseankara.com (SRV kayıtlarını kotrol eder)
ls -t SRV mcseankara.com > egemen.txt (SRV kayıtlarını
egemen.txt dosyasının içine atar ve bu 24 kayıt olmalı)
192.168.0.1 (reverse lookup ın çalışıp çalışmadığını kontrol
eder)
egemen.mcseankara.com (forward lookup ın çalışıp çalışmadığını
kontrol eder)
exit ile çıkılır.
dcpromo ===>active directory manuel kurulumu için kullanılır
dcpromo /answer:c:\promotec.txt ===>active directory otomatik
kurulumu için kullanılır
csvde -i -f ekle.txt ===> active drirectory içine ekle.txt
içinden sadece kullanıcı ekler (virgül ile ayrılmış)
ldifde -i -f ekle.txt ===> active drirectory içine ekle.txt
içinden kullanıcı ekler, siler, düzeltir (satır ile ayrılmış)
csvde -f egemen.txt ===> active directory kaydını egemen.txt
dosyasına virgülle ayrılmış şekilde döker
ldifde -f egemen.txt ===> active directory kaydını egemen.txt
dosyasına satır satır ayrılmış şekilde döker
jetpack dhcp.mdb temp.mdb ===> DHCP veritabanını indexler,
düzenler, boş astırları kaldırır, ufaltır,(komutu kullanmadan
önce DHCP servisini durdurmalısınız)
netsh ===> Bu komut sayesinde DHCP,WINS,DNS serverları komut
satırından yönetebiliyorsunuz.
netsh> help ===> nasıl kullanacağınız hakkında buradan bilgi
alabilirsiniz
terminal server yüklü bilgisayarda mode "excute mode" olarak
değişir. Program yükletmez.
run > change user /install (install mode devreye girer)
run > change user /execute (execute mode devreye girer)