Güvenlik duvarlarının çıkış amacı gelen ve giden paketleri kontrol altında tutabilmek ve dolayısıyla paket filtreleme yapmaktı. Ancak gelişen ihtiyaçlar ile birlikte güvenlik duvarları birden fazla ağ katmanı arasında yönlendirici cihazlar gibi konumlandırılmaya başlandı. Böylece güvenlik duvarına gelen ve güvenlik duvarından giden paketlerin kontrolünün dışında hedefi farklı ağ katmanlarındaki sistemler olan paketler üzerinde kontrol yapılmaya başlandı. Günümüzde çalışan bir çok güvenlik duvarı da bu mantığa göre çalışmaktadır.


Standart Güvenlik Duvarı Yapısı
1014 - Linux İşletim Sisteminin Köprü Modunda Çalıştırılması ve Güvenlik Duvarı İşlemleri

Ağ geçidi olarak çalışan güvenlik duvarlarının farklı ağ katmanlarında IP adresi olması gerektiğinden ağ geçidinin gizliliği soz konusu olamaz. Varolan bir ağ yapısına güvenlik duvarı konumlandırılmak istendiğinde ağ katmanlarının ayrılması ve en az iki ağ katmanı oluşturulması gerekir. Adres yönlendirme gerekmeyen ağlarda güvenlik duvarının ilgili ağ arayüzünde IP adresi olmadan çalıştırılabilmesi, bu gibi güvenlik ve yapılandırma problemlerine çözüm getirmektedir. Güvenlik duvarının bu şekilde çalıştırılmasına köprü modu da ( bridge mode ) denmektedir.Ayrıca köprü modunda çalıştırılırken kullanıcılara hissettirmeden trafik kontrolu yapılabilmektedir. Layer 7 paket filtreleme ve IDS/IPS sistemler için ideal yapıdır.


Güvenlik duvarının köprü modunda çalışabilmesi için mac adresleri kullanılmaktadır. Bundan dolayı çalışma seviyesi Layer-2 dir.

Köprü modunda çalışan güvenlik duvarı
1015 - Linux İşletim Sisteminin Köprü Modunda Çalıştırılması ve Güvenlik Duvarı İşlemleri

ukarıdaki örneğimizden de görüldüğü gibi yönlendirici cihaz 10.10.10.67 IP li sunucuya erişmek istediğinde mac adresini soracak güvenlik duvarından dönüş olacaktır. Aynı şekilde sunucu sistem de yönlendirici cihaza erişmek istediğinde güvenlik duvarı tarafından mac adresi duyurulacaktır. Her iki durumda da paketlerin güvenlik duvarına gelmesi sağlanır.Linux'un Köprü Modunda Çalıştırılması


Linux çekirdeğininizin bulunduğu dizine uygun bridge yamasını [hide]https://ebtables.sourceforge.net/[/hide] adresinden indirin.


EnderFW # cd /usr/src/linux
EnderFW # wget bridge_brnf.tar.gz
EnderFW # patch -p1 /proc/sys/net/ipv4/conf/eth1/proxy_arp
EnderFW # echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/eth2/proxy_arp

eth1 ve eth2 köprü modunda çalışacak olan ağ arayüzleridir.

IP yönlendirmeyi de aktif hale getirmelisiniz.

EnderFW # sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1


Güvenlik duvarınızı köprü modunda çalıştırmak için asıl yapılandırmanızı bridge yazılımı ile yapabilirsiniz.

Köprüde kullanacağınız ağ arayüzlerinin IP adresleri olmamalıdır.

EnderFW # ifconfig eth1 0.0.0.0
EnderFW # ifconfig eth2 0.0.0.0

Köprü modunda bir ağ arayüzü oluşturmak için;

EnderFW # brctl addbr br0

Bu komut ile br0 isimli bir köprü oluşturulmuştur.

Fiziksel ağ arayüzlerinizi bu köprüye dahil etmeniz gerekir.

EnderFW # brctl addif br0 eth1
EnderFW # brctl addif br0 eth2


br0 köprüsünü çalışır duruma getirmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

EnderFW # ifconfig br0 up


Sisteminizi köprü moduna geçirdikten sonra IPTables ve ebtables ile detaylı paket filtreleme işlemleri yapabilrsiniz.


Ebtables Kullanımı

ebtables, üst seviye filtreleme işlemlerinin yapılabildiği bir yazılımdır. 2. katmanda (Layer 2) filtreleme yapar. Temel IP filtrelemeyi ve iptables ile birlikte köprü (bridge) modda tam filtrelemeyi sağlar.

Ana Özellikleri:

• Ethernet filtreleme
• MAC adres filtreleme
• Basit IP başlığı filtreleme
• ARP Başlığı filtreleme
• 802.1Q VLAN filtreleme
• Giriş çıkış bazında arayüz filtreleme


Ebtables'in Kurulumu:


[hide]https://ebtables.sourceforge.net[/hide] adresinden ebtables'in son sürümünü bilgisayarınıza indirin. Daha sonra;

EnderFW # tar -zxvf ebtables-v2.0.8-rc3.tar.gz
EnderFW # cd ebtables-v2.0.8-rc3
EnderFW # make
EnderFW # make install

Eğer init betiklerinizin yeri /etc/rc.d/init.d değilse ebtables'i kurulum aşamasında INITDIR parametresiyle birlikte derlemelisiniz. Örneğin init dizininiz /etc/init.d ise;

EnderFW # make install INITDIR=/etc/init.d/

olmalıdır.

Konsolda ebtables -V komutunu verdiğinizde sürüm bilgilerini ekrana yazıyorsa ebtables başarıyla kuruldu demektir.


ebtables Örnekleri

ebtables ile çok kullanışlı kurallar oluşturabilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte özel bir mac adresi için sadece IPV4 sınıfı IP kullanımına izin verilmiş, diğer türler yasaklanmıştır.

ebtables -A FORWARD -s 002244:55 -p IPV4 -j ACCEPT
ebtables -A FORWARD -s 002244:55 -j DROP


ebtables ile mac adres NAT işlemleri yapabileceğimizi belirtmiştik.Hedefi 002244:55 olan paketlerin hedef adresini 54:442200 olarak değiştirmek için aşağıdaki örneği kullanabilirsiniz.

ebtables -t nat -A PREROUTING -d 002244:55 -i eth0 \\
-j dnat --to-destination 54:442200

Kaynaklar:

[1] [hide]https://www.faqs.org/docs/Linux-HOWTO/BRIDGE-STP-HOWTO.html[/hide]
[2] [hide]https://www.spenneberg.com/talks/linux-kongress2002/ralf-spenneberg.bridgewall.pdf[/hide]
[3] [hide]https://lists.netfilter.org[/hide]
[4] [hide]https://linux-net.osdl.org/index.php/Bridge[/hide]
[5] [hide]https://ebtables.sourceforge.net[/hide]


Belge Hakkında

Bu belge "GNU Free Documentation Licence" ı ile kaynak gösterilmek ve önceden yazarından izin alınmak kaydıyla yeniden yayınlanabilir. Belge içerisinde "Linux, iptables, ebtables " gibi tescilli markaların isimlerinden söz edilmektedir.

Belgedeki eksik, yanlış ya da geliştirilmesi gerektiğini düşündüğünüz yerleri lütfen yazarına e-posta ile bildiriniz.

Bu belgenin en güncel haline,
[hide]https://www.enderunix.org/docs/linuxbridgemode.pdf[/hide]
adresinden ulaşabilirsiniz.


Sürüm numarası: 1.0
Belgenin İlk Oluşturulma Tarihi: 06.02.2007
Belgenin Son Güncellenme Tarihi: 12.02.2007