Windows XP CD-ROM'unu takın ve bilgisayarınızın güç düğmesine dokunun.

Not
Bilgisayar açılırken çıkan ekran sizin bilgisayarınızda biraz farklı olabilir.


Press any key to boot from CD... mesajını göreceksiniz. Herhangi bir tu?a bastı?ınız anda sistem takılı olan XP CD-ROM'undan sistem dosyalarını yükleyecektir ve kurulum ba?layacaktır. E?er herhangi bir tu?a basmazsanız bir süre sonra sistem harddiskten boot etmeye çalı?acaktır.

Kurulumdan sonra XP CD-ROM'unu cd sürücüde unutanlar kar?ılarına tekrar kurulum ekranı gelip ?ok olmasınlar diye alınmı? bir önlem...

735 - Windows XP Kurulum ( Resimli Anlatım )


CD-ROM'dan açılıp yapılıp kurulum işlemi başladı, karşımıza ilk çıkan yazı:

Setup is inspecting your computer's hardware configuration. . .

736 - Windows XP Kurulum ( Resimli Anlatım )
Bir bekleme süresinin ardından, Microsoft'un klasik mavi yükleme ekranı geliyor.

737 - Windows XP Kurulum ( Resimli Anlatım )


Daha sonra Setup is starting Windows mesajı ve Windows XP Professional Setup yada Windows XP Home Setup ekranı:

738 - Windows XP Kurulum ( Resimli Anlatım )

ENTER tu?una basarak devam edersek

739 - Windows XP Kurulum ( Resimli Anlatım )

Windows XP Licensing Agreement yani yazılım anlaşması geldi. F8 tuşuna basarak geçelim.


Şimdi önemli bir adıma geldik. Diskin bölümlenmesi ve formatlama işlemi.

740 - Windows XP Kurulum ( Resimli Anlatım )

E?er disk daha önceden kullanılmışsa veya zaten içinde başka bir işletim sistemi yüklü ise, bu ekranda varolan disk bölümü görünecektir. Ya da yukarıda olduğu gibi Unpartitioned space adı altında bölümleme yapılmamı? disk alanı görünecektir. Siz duruma göre varolan bölümü(partititon) seçip Enter ile devam edebilir veya Unpartitioned space'i seçip C tuşna basarak bu alanı bölümleyebilirsiniz. Şu anda yukarıda gözükmüyor ama bu ekranda varolan bir bölümü silme imkanı da var(bu durumda o bölümün içindeki herşey gider ona göre..).

Ben önce C tuşu ile bölümledim ve Enter tuŞu ile devam ettim.Bu ekranda ise hangi dosya sisteminin kullanılacaĞını soruyor.


741 - Windows XP Kurulum ( Resimli Anlatım )

Eğer varolan bir disk bölümünü seçip bu ekrana gelmişseniz tekrar formatlamadan o bölümü kullanma seçeneğinizde olacaktır. Böylece o bölümdeki bilgiler de korunmu? olur.

Bizim ise şimdi iki seçeneğimiz var: FAT veya NTFS.FAT Bu dosya sistemi DOS ve W9x'in kullandı?ı dosya sistemidir. Bu ?ekilde formatlarsanız, bir DOS disketiyle açtınızda diskinize eri?ebilirsiniz. Aynı ?ekilde e?er birden fazla i?letim sistemi kullanıyorsanız, mesela bir de W98 yüklü ise, W98 ile açtı?ınızda bu disk alanını da görüp kullanabileceksiniz.

İki tane büyük dezavantajı var:
  • Kullandı?ı dosyalama yöntemi diski 64KB'lık hücrelere bölüyor. Ve bir dosya en azından bir hücreyi kapladı?ı için, 1KB'lık bir dosya bile olu?tursanız diskinizde 64KB yer kaplayacaktır.
  • NTFS sisteminin sundu?u disk ve dizinlere hatta dosyalara eri?imin kullanıcı bazında kısıtlanabilmesi özelli?inden mahrum kalacaksınız.
NTFS DOS disketiyle açınca ve W9x i?letim sistemlerinden eri?ilememesi dı?ında güvenilir ve XP'nin özelliklerini tam olarak kullanmanıza imkan veren bir dosya sistemi. Bu arada kafanıza belki takılır diye söylüyorum, W9x tarafından eri?ilemez derken bu a? üzerinden eri?emez demek de?il. Aynı makinada birden fazla i?letim sistemi varsa bu durum söz konusu olabilir.
NTFS kullanmanızı öneriyorum ve bende NTFS üzerindeyken Enter ile devam ediyorum.Disk formatlanıyor:

742 - Windows XP Kurulum ( Resimli Anlatım )

Ve dosyalar CD-ROM'dan diske koplayalanıyor

743 - Windows XP Kurulum ( Resimli Anlatım )

Ve sistem yeniden açılacak...:

744 - Windows XP Kurulum ( Resimli Anlatım )

Bilgisayar açıldı?ında Windows XP ilk defa Graphical User Interface(GUI) - Grafik kullanıcı arabirimi ile açılıyor

745 - Windows XP Kurulum ( Resimli Anlatım )

746 - Windows XP Kurulum ( Resimli Anlatım )

Bu adımlarda biz hiçbir?eye elimizi sürmüyoruz, çay, kahve, kakao, sahlep i?te ne varsa....:

747 - Windows XP Kurulum ( Resimli Anlatım )

?imdi kar?ımıza önemli bir adım geldi. E?er Türkçe dı?ında bir versiyonu yüklüyorsanız(muhtemelen English olanı..) bu ekranda hem Customize dü?mesine tıklayarak Türkiye'yi seçmemiz lazım, hem de Details ile Türkçe klavyeyi seçmemiz gerekiyor.

748 - Windows XP Kurulum ( Resimli Anlatım )

İsminizi ve e?er bir kurumda yükleme yapıyorsanız kurum ismini yazın:

749 - Windows XP Kurulum ( Resimli Anlatım )

haneli Product key'i girin (Windows XP CD-ROM üzerinde-kutusunda yazıyor)

750 - Windows XP Kurulum ( Resimli Anlatım )

A?da da görünecek ve a? üzerinde her bilgisayarda farklı olması gereken Computer name de?erini girin.

Administrator kullanıcısının ?ifresini girin, Confirm password kar?ısına aynı ?ifreyi tekrar girin:


751 - Windows XP Kurulum ( Resimli Anlatım )

Administrator ?ifresini bo? bırakabilirsiniz ama e?er bir ?ifre girerseniz bu ?ifreyi kesinlikle unutmayın, yoksa makinayı açamazsınız.

Date and Time Settings

Tarih ve saati kontrol edin, gerekiyorsa düzeltin. Time Zone alanında Türkiyenin GMT +2 olan saat dilimini seçin (Athens, İstanbul...gibi bir ismi var).752 - Windows XP Kurulum ( Resimli Anlatım )

E?er bilgisayarda takılı bir a? kartı varsa, kurulum i?lemi sırasında tespit edilecektir. Bu durumda size altta oldu?u gibi Typical settings ile, yani varsayılan ayarlarla bir?ey sormadan kurulmasını veya Custom settings ile bazı ayarlar yaptırmasını(mesela IP adresini girmek gibi) seçtirecektir. Biz Typical settings'i seçiyoruz, zaten kurulduktan sonra istedi?imiz gibi gidip bu ayarları de?i?tirebiliriz.

753 - Windows XP Kurulum ( Resimli Anlatım )

Finalizing installation adımı ile kurulum i?lemi devam ediyor, yine çay, kahve, kakao ve sahlep...

754 - Windows XP Kurulum ( Resimli Anlatım )

Restart...:

755 - Windows XP Kurulum ( Resimli Anlatım )

756 - Windows XP Kurulum ( Resimli Anlatım )

Ekran çözünürlü?ümüzü ayarlayacak. OK
İnternet üzerinden Microsoft'un web sitesine ba?lanmayı deneyecektir. Bu adımı Skip ile geçmenizde hiçbir sakınca yok.Administrator özelli?ine sahip olacak ilk kullanıcıları olu?turmanız istenecek. Ve XP'nin login ekranı kar?ınıza gelecektir.

757 - Windows XP Kurulum ( Resimli Anlatım )

E?er kurulum yapılırken sadece bir kullanıcı olu?turulmu? ve onunda ?ifresi yoksa, bu login ekranı çıkmaz, direkt masaüstü gelir.

1012 - Windows XP Kurulum ( Resimli Anlatım )