Çocukların süt dişleri, kök hücresi elde etmek için ideal bir kaynak. Nedeni de çok basit. Bu yöntemde bir cerrahi işlem gerektirmiyor

Kök hücresi tedavisinde karşılaşılan zorlukların başında uygun bir bağışçı bulmak yer alır. Uygun bağışçı bulunsa dahi, cerrahi işlemle kemik iliğinin alınması pahalı bir süreçtir. Yapılan çalışmalar, başta yeni doğan bebeklerin kordon kanında, omurilikte, kemik iliğinde ve kanda bulunan kök hücrelerin, ağzımızdaki dişin özünde de bol miktarda bulunduğunu göstermiştir. Diş hekimi Emek Kurtoğlu Türkiye'de de çalışmalarına başlanan "süt dişi bankacılığı" hakkında bilgi verdi. Çocukların süt dişleri, kök hücresi elde etmek için iyi bir kaynak olduğunu belirten Kurtoğlu, bu işlemde herhangi bir cerrahi işlemin de olmadığının altını çiziyor. Kurtoğlu, "6 ila 13 yaş arasında kendiliğinden düşen 20 uygun süt dişi bulunmaktadır ve süt dişi kök hücreleri, yetişkin hücrelere nazaran tam gelişmemiş olmasından dolayı çok daha fazla doku tipi oluşturma potansiyeline sahiptir" dedi. Diş Hekimi Emek Kurtoğlu, süt dişi bankacılığı hakkında merak edilen soruları cevapladı:


Kök hücre nakli nedir?
Rejeneratif tıp açısından büyük umutlar beslenen kök hücrelere ilişkin araştırmalar gerek laboratuvar gerekse klinik düzeyde büyük hızla devam etmektedir. Günümüzde klinikte kök hücrelerin tedavi amacıyla kullanıldığı tek alan halk arasında "ilik nakli" olarak da bilinen kan ve bağışıklık sisteminin yeniden inşaası esasına dayanan kemik iliği ve/veya dolaşımdaki kan kök hücre naklidir.


Yaklaşık kırk yıldır uygulanmakta olan ve binlerce hastanın sağlığına kavuşmasında rol oynayan birincil hücre tipi "hematopoietik" kök hücresi olarak tanımlanmıştır ve bu hücreler erişkin insanlardan izole edilebilen az sayıdaki kök hücrelerden biridir.

Süt dişi bankacılığı Türkiye'de bir ilk

Süt dişi bankacılığı nedir?
Diş kök hücreleri, 2 ile 13 yaş arası çocukların "geçici" veya "süt dişi" olarak adlandırılan dişlerinde bulunan kök hücrelerdir. Özellikle süt dişi kök hücrelerinin diğer tipteki kök hücrelere nazaran vücut organ ve dokularına dönüşebilme yetenekleri daha fazladır. Süt dişi bankaları bu çok özel hücreleri özel işlemlerden geçirerek, ihtiyaç halinde kullanımları için saklayan kök hücre bankalarıdır.
Saklatmanın faydaları neler?

Kök hücrelerle ilgili çalışmalar diş hekimliği alanında da devam etmektedir. Yakın zamanda bazı kök hücre tedavileri diş hekimliğinde yerini alacak. Yani yakın bir gelecekte özellikle diş eti, çene kemiği, çarpık diş ve çürük tedavileri, kök hücrelerle ortadan kaldırılabilecek ve dişsizlik adeta tarihe karışacak. Genkord Türkiye'de ilk kurulan kordon kanı bankalarından biri olmakla beraber süt dişi hücrelerine yönelik olarak açılmış ilk ve tek işleme laboratuvarı ve saklama bankasıdır.

Süt dişi saklatmanın maliyeti nedir?
Münferit bir süt dişini işlemenin maliyeti 500 ytl'dir. Yıllık saklama ücreti ise 50 ytl'dir.

Önemini anlatmak gerek...

Süt dişi neden saklatılmalıdır?
Süt dişleri, diğer vücut hücrelerine dönüşebilme yeteneğinde olan kök hücreler bakımından oldukça zengindirler. Süt dişlerinin hücreleri, kök hücreleri gibi davranırlar. Hızla çoğalırlar, sinir benzeri hücreler halini alabilirler. Bu hücreler süt dişi kaynaklı "multipotent" kök hücreler olarak adlandırılmaktadır. Yapılan araştırmalar hayat kurtarma potansiyeli olan bu kök hücrelerin saklatılması gelecekteki birçok hastalığın tedavisinde kök hücre kaynağı olarak kullanılabileceğini göstermektedir.