Yerel Alan Ağları bilgisayarlar, network arayüz kartları, ağ kabloları, ağ trafik kontrol cihazları ve diğer çevresel cihazlardan oluşmuştur. Yerel Alan Ağlarında kullanılan cihazlardan bir bölümü Şekil-2'de gösterilmiştir.Bu gruba giren network'lerde bir ofis veya bir bina içersinde yazıcı, dosya ve program paylaşımı gibi işler kolaylıkla ve verimli bir biçimde yapılabildiği gibi elektronik haberleşme dediğimiz e-mail ve video konferans uygulamaları da başarılı bir biçimde yerine getirilmektedir. Yerel Alan Ağları kısıtlı mesafeler içersinde hizmet sunan hata olasılığı az olan hızlı network'lerdir. Bu network'ler kabaca veriyi, elektronik iletişimi ve bilgisayarların işlem gücünü birleştirir.


4068 - Yerel Alan Ağ Bağlantısı Nedir?

Yerel Alan Ağları genel olarak aşağıda belirtilen işleri yerine getirir:

Kısıtlı bir coğrafi alanda çalışırlar.
Bir çok kullanıcının yüksek bant genişlikli kablolar üzerinden iletişim yapmasını sağlar.
Yerel hizmetlere her zaman bağlantı kurulabilmesini sağlar.
Fiziksel olarak birbirine çok yakın olan cihazların birbirine bağlanmasını sağlar.
Yerel Alan Ağlarında kullanılan kablolar network'ün sahibine aittir.