1. Adım: Yeni bir döküman oluşturun 800x800çaplarında , Beyaz arkaplanlı. Sonra, Yeni bir layer oluşturun.(Ctrl+J)

2. Adım: "O" şeklinde olan oval aletimizi alıyoruz.
Shift Tuşuna basarak düzenli bir şekilde yuvarlak Oluşturuyoruz..

3. Adım: Yuvarlak olan objemizi siyah renkle dolduruyoruz.

4. Adım: Sonra Yazdığım şeyleri teker teker uygulayın Filter > Render > Difference Clouds. Sonra 3 kez "Ctrl+F" tuşlarına basın.

5.Adım: Yazdığım şeyleri teker teker uygulayın Image > Adjustments > Levels Ve Aşağıdaki resimde gösterilen değerleri girin.

6. Adım: Yazdığım Şeyleri uyuglayın Filter > Sharpen > Unsharp Mask ve alttaki değerleri girin

Amount: 475%
Radius: 3
Threshold: 14

7. Adım: Sonra Spherize filterını aktif edin (Filter > Distort > Spherize) ve alttaki değerleri girin

amount:100%
Tekrar amount:%50

8. Adım: Colour Balance yani renk ayarı adlı şeyi açın Ctrl+B ya da
Image > Adjustments > Colour Balance. Aşağıdaki değerleri girin.

Alttaki değerleri girin.
Shadows: [+100] [0] [-100]
Midtones: [+100] [0] [-100]
Highlights: [+70] [0] [-15]

9. Adım: Unsharp Mask Filter ını kullanın ve amount değerini 300% yapın ve Threshold değeriini 15 Yapın. (Filter > Sharpen > Unshark Mask)

10. Adım: Layera 2 kere tıklayın ve altta gösterilen değerleri girin..

8130 - Photoshop Dünyayı Yakalım

8131 - Photoshop Dünyayı Yakalım
SON OLARAK KARŞIMIZDA MÜKEMMEL SONUÇ...
BUYRUN HEP BERABER YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMAYA BAKALIM...


2963 - Photoshop Dünyayı Yakalım