Yahya Kemal Beyatlı'nın Hayatı ve Şiirleri - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Yahya Kemal Beyatlı'nın Hayatı ve Şiirleri

 1. Yahya Kemal Beyatlı

  2 Aralık 1884'te Üsküp'te doğdu. 1 Kasım 1958'de İstanbul'da yaşamını yitirdi. Asıl ismi Ahmed Agâh. Üsküp Belediye Başkanı Nişli İbrahim Naci Bey'in oğlu. Annesi Nakiye Hanım ise şair Lefkoşalı Galib'in yeğeni. Çocukluk yılları Üsküp'teki şiirlerine de yansıyan Rakofça çiftliğinde geçti. İlköğrenimini özel Mekteb-i Edep'te tamamladı. 1892'de Üsküp İdadisi'ne girdi. Bir yandan da İshak Bey Camii Medresesi'nde Arapça ve Farsça dersleri aldı. 1897'de ailesi Selanik'e taşındı. Annesinin ölmesi, babasının tekrar evlenmesi yüzünden aile içinde çıkan sorunlar nedeniyle Üsküp'e döndü. Tekrar Selanik'e gönderildi. 1902'de İstanbul'a geldi. Vefa İdadisi'ne (lise) devam etti. Jön Türk olma hevesiyle 1903'te Paris'e kaçtı. Bir yıl kadar Meaux okuluna devam edip Fransızca bilgisini geliştirdi. 1904'te siyasal bigiler yüksek okuluna girdi. Jön Türkler'le ilişki kurdu. Ahmet Rıza, Abdullah Cevdet, Samipaşazade Sezai, Prens Şahabettin gibi dönemin ünlü kişilerini tanıdı. Şefik Hüsnü ve Abdülhak Şinasi Hisar'la arkadaşlık kurdu. 1912'de İstanbul'a döndü.


  1913'te Darüşşafaka'da edebiyat ve tarih öğretmenliği yaptı. Medresetü'l-Vaizin'de uygarlık tarihi dersi verdi. Mütarekeden sonra Âti, İleri, Tevhid-i Efkâr, Hakimiyet-i Milliye dergilerinde yazılar yazdı. Arkadaşlarıyla "Dergâh" dergisini kurdu. Yazılarıyla Milli Mücadele'yi destekledi. 1922'de barış anlaşması için Lozan'a giden kurulda danışman olarak yer aldı. 1923'te Urfa milletvekili oldu. Cumhuriyet'in kurulmasından sonra Varşova ve Madrid'de ortaelçisi olarak görevlendirildi. Daha sonra sırasıyla Yozgat, Tekirdağ, 1943-1946'da da İstanbul milletvekili oldu. Halkevleri Sanat Danışmanlığı yaptı. 1949'da Pakistan Büyükelçisi iken emekli oldu. Yaşamının son yıllarını İstanbul'da Park Otel'de geçirdi. Tutulduğu müzmin barsak kanamasının tedavisi için 1957'de Paris'e gitti. Bir yıl sonra Cerrahpaşa Hastanesi'nde aynı hastalık nedeniyle öldü.


  Selanik yıllarında "Esrar" takma adıyla şiir yazmaya başladı. İstanbul'da Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin'in şiirleriyle tanıştı. İrtika ve Mâlumât dergilerinde "Agâh Kemal" takma adıyla Servet-i Fünun'u destekleyen şiirler yazdı. Paris'te Fransız simgecilerinin şiirlerine yakınlık duydu. Fransız şiiriyle kurduğu yakınlık, Türk şiirine faklı bir açıyla bakmasını sağladı. Türk şiiri ve Türkçe söz sanatlarını inceledi. "Mısra haysiyetimdir" sözüyle şiirde dizenin bir iç uyumla, musiki cümlesi halinde kusursuzlaştırılması gerektiğini anlatır. Şiirleriyle olduğu kadar şiirle ilgili görüşleriyle de büyük yankı uyandırdı. Ona göre divan şiiri "yığma" bir şiirdi. parçacılık ve belirsizlik üzerine kuruluydu. Tanzimat şairleri bu şiiri birleştirme çabalarında yetersiz kalmıştı. Servet-i Fünun'cular yapay ve yapmacık bir dille yetinerek öze inememişlerdi. Oysa sanatçı kendi ulusunun dilini bulmalıydı. Batı'dan edindiği yüksek beğeniyle, Batı şiirine öykünmeyen yerli bir şiire yöneldi. Biçime ağırlık tanıdı. Esinlenmenin yerine dil işçiliğini getirdi. Arka planında bir tarih bulunan şiirlerinde imgeye de yer vermedi. Dize çalışmasındaki titizliği "az ve güç yazıyor" izlenimi uyandırdı. Yaşadığı sürede hiç kitap yayınlamaması da bu izlenimi pekiştirdi. Karşıtları tarafından "esersiz şair" olarak adlandırıldı. Hemen her kesimden eleştiriler aldı.


  1918'de Yeni Mecmua'da yayınlanan ürünleriyle büyük ilgi uyandırdı. Daha sonra Edebi Mecmua, Şair, Büyük Mecmua, Şair Nedim, Yarın, İnci, Dergah gibi dergilerdeki şiirleriyle kendini yol gösterici olarak kabul ettirdi. Ölümünden sonra yayınlanan eserleri iki bölüm halinde değerlendirilir. "Kendi Gök Kubbemiz" ve "Eski Şiirin Rüzgarıyla." Bu iki eser Yahya Kemal'in baş yapıtlarını bir araya getirir. "Eski Şiirin Rüzgarıyla"daki şiirlerden "Açık Deniz", "Itrî", Erenköyü'nde Bahar", "Nazar", "Ses", "Çin Kâsesi", "Deniz Türküsü" şairin çok özel ürünleridir. Daha çok Nedîm'den yola çıktığı bu şiirlerde, günlük yaşamın parıltısını elden çıkardığı, dekadan bir girişimin aşırı incelikleri ve dil yabancılaşmasıyla bir tür resim sanatına yöneldiği görülür. "Kendi Gök Kubbemiz"deki şiirlerde ise temelde bir "aşk" ve "İstanbul" şairi olarak görünür. "Vuslat" şiiriyle erotik temaları örselemeden şiire getirir. Bir yandan da tarih tutusuyla dinci ve milliyetçi bir görünüm kazanmaya başlar. "Süleymaniye'de Bayram Sabahı", "Ziyaret", "Atik Valide'den İnen Sokakta" gibi şiirleri bu durumun örnekleridir. Düzyazıları "Peyam" gazetesinde yayınlanan yazılarıyla, "Çamlar Altında Sohbetler"den oluşur. Bu yazılardan bazıları "Süleyman Sadi" ya da "S.S" imzasını taşır. Ayrıca Büyük Mecmua ve Dergah'ta söyleşiler yaptı, eleştiriler yazdı, bunları Hakimiyet-i Milliye gazetesinde sürdürdü. Bitmemiş şiirlerinin bir bölümü 1976'da "Bitmemiş Şiirler" adıyla yayınlandı.


  ESERLERİ

  ŞİİR:
  Kendi Gök Kubbemiz (1961)
  Eski Şiirin Rüzgârıyla (1962)
  Rubailer ve Hayyam Rubailerini Türkçe Söyleyiş (1963)
  Bitmemiş Şiirler (1976)

  DÜZYAZI:
  Aziz İstanbul (1964)
  Eğil Dağlar (1966)
  Siyasi Hikayeler (1968)
  Siyasi ve Edebi Portreler (1968)
  Edebiyata Dair (1971)
  Çocukluğum Gençliğim Siyasi ve Edebi Hatıralarım (1973)
  Tarih Musahabeleri (1975)
  Mektuplar-Makaleler (1977)   Konuyu Beğendin mi?
 2. 2009-06-13 #2

  Bir uykuyu cananla beraber uyuyanlar,
  Ömrün bütün ikbalini vuslatta duyanlar,
  Bir hazzı tükenmez gece sanmakla zamanı,
  Görmezler ufuklarda şafak söktüğü anı.
  Gördükleri rü'ya,ezeli bahçedir aşka;
  Her mevsimi bir yaz ve esen rüzgarı başka,
  Bülbülden o eğlencede feryad işitilmez,
  Gül solmayı,mehtab azalıp bitmeği bilmez;
  Gök kubbesi her lahza bütün gözlere mavi,
  Zenginler o cennette fakirlerle müsavi;
  Sevdaları hulyalı havuzlarda serinler,
  Sonsuz gibi bir fıskiye ahengini dinler.

  Bir ruh o derin bahçede bir def'a yaşarsa,
  Boynunda onun kolları,koynunda o varsa,
  Dalmışsa,onun saçlarının rayihasiyle.
  Sevmekteki efsunu duyar her nefesiyle;
  Yıldızları boydan boya doğmuş gibi, varlık,
  Bir mu'cize halinde,o gözlerdedir artık;
  Kanmaz en uzun buseye,öptükçe susuzdur.
  Zira susatan zevk o dudaklardaki tuzdur;
  İnsan ne yaratmışsa yaratmıştır o tuzdan,
  Bir sır gibidir az çok ilah olduğumuzdan.

  Onlar ki bu güller tutuşan bahçededirler.
  Bir gün, nereden,hangi tesadüfle gelirler?
  Aşk onları sevk ettiği günlerde,kaderden,
  Rüzgar gibi bir şevk alır oldukları yerden;
  Geldikleri yol... Ömrün ışıktan yoludur o:
  Alemde bir akşam ne semavi koşudur o!
  Dört atlı o gerdune gelirken dolu dizgin,
  Sevmiş iki ruh,ufku görürler daha engin.
  Simaları gittikçe parıldar bu zaferle,
  Gök her tarafından donanır meş'alelerle.

  Bir uykuyu cananla beraber uyuyanlar,
  Varlıkta bütün zevki o cennette duyanlar,
  Dünyayı unutmuş bulunurken o sularda,
  -Zalim saat ihmal edilen vakti çalar da-
  Bir an uyanırlarsa leziz uykularından,
  Baştan başa,her yer kesilir kapkara, zindan.
  Bir faciadır böyle bir alemde uyanmak,
  Günden güne hicranla bunalmış gibi yanmak.
  Ey talih! Ölümden de beterdir bu karanlık;
  Ey aşk! O gönüller sana mal oldular artık;
  Ey vuslat! O aşıkları efsununa ram et!
  Ey tatlı ve ulvi gece! Yıllarca devam et!  Yahya Kemal Beyatlı
  ( 1884 - 1958 )


  Okunma: 3542 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: 0/5 - 0