Rusça adlar üç çeşittir.Bunlar ; erkek , dişi ve nötr adlardır.

Erkek Adlar:

-Sonu sessiz harfle biten tüm adlar erkek addır.

örnek:
стол (stol) , стул (stul)

-"a,я" harfleriyle biten bazı kuraldışı adlar da erkektir.

örnek: дядя (dyadya)


Dişi Adlar:

-"a" dışındaki ünlü harflerle biten adlar dişi addır.

örnek:
шкoлa (şkola)

-"я" harfi ile biten adlar dişidir.

örnek: нeдeля (nidilya)


Nötr Adlar:

-"o" harfi ile biten adlar nötrdür.

örnek:
мecтo (misto)

-"e" harfi ile biten adlar nötrdür.

örnek: пoлe (polie)