Esmaül Hüsna ve Anlamları - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Esmaül Hüsna ve Anlamları

 1. Er- RAHMÂN
  Bütün Yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden

  Er- RAHÎM
  Çok merhamet eden, büyük nimetler veren.


  El- MELİK
  Bütün Kainatın Tek Sahibi ve mutlak hükümdarı.


  El- KUDDÛS
  Hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten pek uzak, pek temiz


  Es- SELÂM
  Kullarını selamete çıkaran, Cennetteki bahtiyar kullarına selam veren


  El- MÜ'MİN
  Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları
  koruyup rahatlatan


  El- MÜHEYMİN
  Gözeten ve Koruyan

  El- AZÎZ
  Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip


  El- CEBBÂR
  Eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olan


  El- MÜTEKEBBİR
  Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren

  El- HALÎK
  Bütün varlığı, halleri ve hadiseleri, tayin ve tesbit eden
  hepsini yoktan var eden


  El- BÂRİ'
  Eşyayı ve herşeyin vucüdunu
  birbirine uygun halde yaratan

  El- MUSAVVİR
  Tasvir eden, herşeye bir biçim ve özellik veren


  El- ĞAFFÂR
  Mağrifeti pek çok

  El- KAHHÂR
  Herşeye her istediğini yapacak şekilde galip ve hakim olan


  El- VEHHÂB
  Her türlü nimeti devamlı bağışlayan

  Er- REZZÂK
  Yaratılmışlara faydanılacak şeyleri ihsan eden

  El- FETTÂH
  Her türlü zorlukları açan ve kolaylaştıran

  El- ALÎM
  Her şeyi çok iyi bilen


  El- KÂBID
  Sıkan, Daraltan

  El- BÂSIT
  Açan, Genişleten


  El- HÂFID
  Yukardan aşağıya indiren alçaltan

  Er- RÂFİ
  Yukarı kaldıran, yükselten


  El- MUİZ
  İzzet veren, ağırlayan

  El- MÜZİL
  Zillete düşüren, hor ve hakir eden


  Es- SEMİ'
  Herşeyi iyi işiten
  El- BASİR
  Her şeyi iyi gören


  El- HAKEM
  Hükmeden, hakkı yerine getiren

  El- ADL
  Çok Adaletli


  El- LÂTÎF
  En ince işlerin bütün
  inceliklerini bilen, kullarına iyilikler ulaştıran

  El- HABÎR
  Herşeyin iç yüzünden
  gizli taraflarından haberdar


  El- HALÎM
  Suçlara karşı hemen ceza vermeyen
  yumuşak davranan, süre veren

  El- AZİM
  Çok Azametli


  El- ĞAFÛR
  Affı ve mağfireti pek çok

  Eş- ŞEKÛR
  Kendi rızası için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık veren


  El- ALİY
  Pek yüce, Pek yüksek

  El- KEBİR
  En büyük, pek büyük

  El- HAFIZ
  Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan,
  herşeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan

  El- MUKÎT
  Her yaratılmışın gıdasını,
  azığını veren


  El- HASİB
  Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiği herşeyin hesabını bütün günde 80 Herkese karşı alnı açık olmak

  El- CELÎL
  Celalet ve Ululuk sahibi

  El- KERÎM
  Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol

  Er-RAKÎB
  Bütün varlığı gözeten bütün işleri murakabe eden


  El- MUCİB
  Kendisine dua edenlerin isteklerini veren
  El- VASİ'
  İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş, müsaadekar


  El- HAKÎM
  Bütün emirleri ve bütün işleri hikmetli

  El- VEDÛD
  Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan

  El- MECÎD
  Şanı büyük ve yüksek

  El-BÂİS
  Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran

  Eş- ŞEHÎD
  Bütün zamanlarda ve her yerde hazır ve nazır

  El- HAK
  Varlığı hiç değişmeden duran

  El- VEKÎL
  Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran
  El- KAVİY
  Pek Güçlü

  El- METÎN
  Çok Sağlam

  El- VELİY
  Sevdiği kullarının dostu

  El- HAMİD
  Ancak kendisine hamdedilen, bütün varlığın diliyle yegane övülen

  El- MUHSÎ
  Sonsuzda olsa tek tek herşeyin sayısını bilen

  El- MÛBDÎ
  Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan
  El- MUÎD
  Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan

  El- MUHYÎ
  Can bağışlayan, hayat ve sağlık veren günde

  El- MÜMÎT
  Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan

  El- HAY
  Diri, herşeyi bilen, herşeye gücü yeten

  El- KAYYÛM
  Gökleri ve yeri, herşeyi tutan

  El- VÂCİD
  İstediğini istediği anda bulan

  El- MÂCÎD
  Kadr ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok

  El- VAHİD
  Zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan TEK

  Es- SAMED
  İhtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek merci

  El- KÂDİR
  İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten

  El- MUKTEDİR
  Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan

  El- MUKADDİM İstediğini ileri geçiren, öne alan

  El- MUAHHİR..... İstediğini geri koyan, arkaya bırakan

  El- EVVEL... İLK

  El- AHİR... SON

  Ez- ZÂHİR
  Herşeyde görünen aşikar

  El- BÂTIN Herşeyden gizli

  El- VÂLİ
  Kainatı ve her an olup biten herşeyi tedbir ve idare eden

  El- MÜTEÂLÎ Aklım mümkün gördüğü herşeyden, her hal ve tavırdan daha yüce
  El- BERR
  Kulları için daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok

  Et- TEVVÂB Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan

  El- MÜNTEKIM
  Suçları adaleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran

  El- AFÜV Çok affeden

  Er- RAÛF
  Çok lütüfkar Çok esirgeyen

  MALİKÜ-L MÜLK Mülkün ebedi sahibi

  Zül Celâl-i Ve'l İkrâm
  Hem büyüklük sahibi
  hem fazl-i kerem sahibi

  El- MUKSIT...Bütün işlerini denk ve birbirine uygun yerli yerinde yapan
  El- CÂMİ'...İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan

  El- GANİY. Çok zengin ve herşeyden müstağni günde 1060 Büyük servet ve geniş rızık

  El- MUĞNİ.. İstediğini zengin eden

  El- MÂNİ'.. Birşeyin meydana gelmesine izin vermeyen
  Ed- DÂRR.. Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan

  En- NÂFİ' Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan

  En- NÛR...... Alemleri nurlandıran, istediği simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran


  El- HÂDÎ.... Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren

  El- BEDİ.... Örneksiz, benzersiz, hayret verici alemler yaratan


  El- BÂKÎ...... Varlığının sonu olmayan

  El- VÂRİS... Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi

  Er- REŞÎD..... Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonucuna ulaştıran

  Es- SÂBÛR... Çok sabırlı   Konuyu Beğendin mi?
 2. 2011-07-19 #2
  kurban oldugum her bir ismine milyonlarca kez...

 3. 2013-02-12 #3
  gercektende oyle

  Okunma: 38937 - Yorum: 2 - Amp
Kullanıcı Oylaması: 5/5 - 1