Grubu: Arter (Atardamar) Hastalığı

Sigara ile ilişkili olarak üst ve alt ekstremitenin küçük ve orta çaplı arter ve venlerini tutan aterosklerotik olmayan segmental ve inflamatuar vazooklüziv damar hastalığıdır.

* Erkek/Kadın oranı 3/1
* Yaş daha sık olarak : 20-45
* Sigara içenlerde
* Amputasyon riski C

Özellikleri :

* Sigara ile ilişkili
* Kalıtım ile ilgili HLA-A9, HLA-A54 ve HLA-B5 olanlarda daha sık
* Ven ve arterde inflamatuar trombüs gelişir.

Komplikasyonlar :

ilgili ektremitede;

* Ülserasyonlar,
* Gangren
* Kronik ağrı
* Amputasyon gereksinimi olabilir.

Klinik bulgular :

* Ekstremite distalinde istirahat ağrısı
* Parmaklarda, ayakta ağrılı iskemik ülserler r,
* Kladikasyo,
* Raynaud fenomeni,
* El ve ayaklar genelde soğuk ve hafif ödemli,
* Yüzeyel gezici tromboflebit C,
* Parestezi (hissizlik, hipoestezi ve yanma)
* Normal proksimal ama alınamayan distal nabızlar,
* Üst ekstremite tutulumu
* € hastada 3-4 ekstremitenin tutulumu olur.

Tanı :

- Tam kan
- Biyokimyasal testler
- Serolojik testler ve Anjiografik değerlendirme ile konur. Küçük ve orta çaplı arterde (dijital, palmar, plantar, tibial, peroneal, radial, ulnar) aterosklerotik olmayan segmental okluziv lezyonlar

Tanı Kriterleri :

* 50 yaşından önce semptomların başlaması
* Sigara öyküsü olması
* İnfrapopliteal (distal) arteryel oklüzyonlar
* Flebitis migrans veya ekstremite tutulumu
* Sigara dışında ateroskleroz risk faktörlerinin olmaması
* Anjiografik bulguların olması

Tedavi :

* Sigaranın kesinlikle bırakılması

- Ayak bakımı yapılması
- Soğuktan sakınma
- Vazokonstüktör ilaçlardan sakınılması

* Prostaglandin infüzyonu

- Semptomları düzeltir
- Trofik değişikliklerin düzelmesini hızlandırır,
- Amputasyon riskini azaltır

* Trombolitik tedavi
* Antibiyotik ve analjezikler

Cerrahi Tedavi

* Distal bypass
* Sempatektomi
* Medulla spinalis stimulasyonu
* Amputasyon
* Distal arteriovenöz fistül (?)
* Gangren gelişmeden sigara bırakanlarda amputasyon riski %0
* Sigarayı bırakmayanlarda 7-8 yıl içinde C amputasyon gerekir.


* Sigaranın kesinlikle bırakılması

- Ayak bakımı yapılması
- Soğuktan sakınma
- Vazokonstüktör ilaçlardan sakınılması

* Prostaglandin infüzyonu

- Semptomları düzeltir
- Trofik değişikliklerin düzelmesini hızlandırır,
- Amputasyon riskini azaltır

* Trombolitik tedavi
* Antibiyotik ve analjezikler

Cerrahi Tedavi

* Distal bypass
* Sempatektomi
* Medulla spinalis stimulasyonu
* Amputasyon
* Distal arteriovenöz fistül (?)
* Gangren gelişmeden sigara bırakanlarda amputasyon riski %0
* Sigarayı bırakmayanlarda 7-8 yıl içinde C amputasyon gerekir.

* Sigaranın kesinlikle bırakılması

- Ayak bakımı yapılması
- Soğuktan sakınma
- Vazokonstüktör ilaçlardan sakınılması

* Prostaglandin infüzyonu

- Semptomları düzeltir
- Trofik değişikliklerin düzelmesini hızlandırır,
- Amputasyon riskini azaltır

* Trombolitik tedavi
* Antibiyotik ve analjezikler

Cerrahi Tedavi

* Distal bypass
* Sempatektomi
* Medulla spinalis stimulasyonu
* Amputasyon
* Distal arteriovenöz fistül (?)
* Gangren gelişmeden sigara bırakanlarda amputasyon riski %0
* Sigarayı bırakmayanlarda 7-8 yıl içinde C amputasyon gerekir.


* Sigaranın kesinlikle bırakılması

- Ayak bakımı yapılması
- Soğuktan sakınma
- Vazokonstüktör ilaçlardan sakınılması

* Prostaglandin infüzyonu

- Semptomları düzeltir
- Trofik değişikliklerin düzelmesini hızlandırır,
- Amputasyon riskini azaltır

* Trombolitik tedavi
* Antibiyotik ve analjezikler

Cerrahi Tedavi

* Distal bypass
* Sempatektomi
* Medulla spinalis stimulasyonu
* Amputasyon
* Distal arteriovenöz fistül (?)
* Gangren gelişmeden sigara bırakanlarda amputasyon riski %0
* Sigarayı bırakmayanlarda 7-8 yıl içinde C amputasyon gerekir.