Haritacılıkla Uğraşan Bilim Adamları Hayatları ve Çalışmaları - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Haritacılıkla Uğraşan Bilim Adamları Hayatları ve Çalışmaları

 1. 1934-1947 yılları arasında 25-30 civarında "1. Kuşak Haritacılar" Avrupa'da çeşitli ülke ve okullarda Jeodezi öğrenimi yaparak Y. Müh. oldular ve dönüşte Türk haritacılığının güçlenmesinde önayak oldular. Bunların büyük bir kısmı Harita Genel Komutanlığında çalışarak, bu kurumun gelişmesinde ve ülke temel ağlarının (Nirengi, Nivelman, Gravite) kurulmasında ve astronomik çalışmaların yapılmasında önayak oldular.


  Hesaba dayalı modern Haritacılığın Türkiye'de başlangıç tarihi olarak 1895 yılı alınmıştır. Bu tarihte Genelkurmayın 5. Şubesine bağlı olarak kurulmuş olan Harita komisyonu tarafından Fransa'dan getirilen alet ve uzmanlarla Vardar ovasında ufak bir arazinin kadastrosu yapılmış, 1896 yılında da Eskişehir'de Nirengiye dayalı bir harita yapılmıştır. Bu nirengi için baz ölçülmüş, astronomik gözlemler yapılmış ve sarkaçla mutlak gravite ölçülmüştür. Bu tarihten daha önce yapılan istikşaf haritaları genellikle plançete ile yapılmış grafik yöntemden oluşmaktaydı. 1-2 yüzyıl önce haritalar daha çok savunma amaçlı olduklarından bu haritaları yapan kuruluşlar da genellikle askeri kurumlardı. Türkiye'de de bu düşüncenin ışığında önceleri Genelkurmayın bir şubesi olarak çalışan haritacılar 1925 de çıkan bir yasa ile kurulan Harita Genel Komutanlığı (O zamanki adı ile Harita Genel Müdürlüğü) konunun önemini kavrayarak bu alanda eleman yetiştirmek amacı ile yurt dışına Harita Yüksek Mühendisliği öğrenimi için eleman göndermiştir. Bu elemanlar Harp Okulunu bitiren subaylar arasından sınavla seçildiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı duyurusu ile yapılan sınavda başarılı olan sivillerden seçilmiştir. Bu konuda öncü olarak 1890-1892 yılları arasında Fransa'ya askeri yüksek okulda jeodezi öğrenimi yapan 2 kurmay yüzbaşısı Mehmet Şevki (Ölçer) ve Hakkı (Güncan) sayılabilir. Bu subaylara öğrenimden sonra katılan Harp Okulu öğretmenlerinden Kur. Yrb. Rıza ile birlikte 1984 e kadar özel bir program uygulanarak jeodezik ve astronomik ölçü ve hesap yaptırılmıştır.

  Başlangıçta Fransa'ya gönderilen öğenciler, daha sonra birinci dünya savaşı sonrasından itibaren diğer alanlarda olduğu gibi haritacılık dalında özellikle Fotogrametri alanında Almanya'nın öne geçmesi yüzünden Almanya'ya gönderilmişlerdir. 1938 yılı sonunda Avrupa'da bu amaç için gönderilen 25 öğrenci vardı. Bunların 9'u sivil, 5 askeri Müh., 1 Yrb., 4 Ütğm., 6 Atğm. idi. Ancak 2. Dünya Savaşı başladığında özellikle savaşın sonlarına doğru Türkiye'nin Almanya'ya savaş ilan etmesi yüzünden askeri öğrenciler yurda dönmek zorunda kalmışlar ve bunlar için Robert Kolej'de açılan dil kurslarından sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilerek öğrenimlerini tamamlama fırsatlar; verilmiştir1.

  1934-1947 yılları arasında 25-30 civarında "1. Kuşak Haritacılar" Avrupa'da çeşitli ülke ve okullarda Jeodezi öğrenimi yaparak Y. Müh. oldular ve dönüşte Türk haritacıltğının güçlenmesinde önayak oldular. Bunların büyük bir kısmı Harita Genel Komutanlığmnda çalışarak, bu kurumun gelişmesinde ve ülke temel ağlarının (Nirengi, Nivelman, Gravite) kurulmasında ve astronomik çalışmaların yapılmasında önayak oldular. Bu elemanların bir kısmı ise sivil resmi kurumlarda çalışarak bu kurumun haritacılık çalışmalarını geliştirdiler ve ilgili yönetmeliklerin yapılması nı sağladılar. Bir kısmı ise öğretim kurumlarına geçerek burada hizmet verip ülkeye kendilerinden sonraki birkaç kuşağın haritacılık öğrenimlerinin yapılmasını sağladılar. Bu kişilerin bir listesi yurt dışında öğrenim yılına göre düzenlenerek aşağıda verilmiştir. Ek olarak elde edilebilen biyografiler de bu sıraya göre sunulmuştur. Eksik ve yanlış bilgilerin iyi niyetime bağışlanmasını dilerim.


  Ruhsatname ile Mühendis Unvanı Alanlar
  Bu listede yazılı olanlardan başka Türkiye'de Yıldız Teknik Okulu'nda (şimdi Yıldız Üniversitesi) harita mühendisliği eğitiminin başlaması olan 1949 yılından önce yurt içinde mühendislik eğitimi yaparak 1035 nolu yasa ile talimatname ve Harita Mühendisi ünvan; alıp Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasına kayıt olanlar ve kendilerini birinci kuşak haritacılar sınıfına alabileceğimiz kişiler ise şunlardır:


  Halit Ziya TÜRKKAN (1886-1966); Seyfettin KUNMAN (1899-1978); Refik Halit ERÜREN (1903-?) (Y. Deniz Harp Okulu 1921 mezunu); Avni PAR (1904-1972); M. Vasfi CİNDORUK (1895-1990) 1950 de mezun; Zeki ERSOZ (1903- ?); A. Gani GURUN (1900- ?) Vehbi ORAN (1896-1969); Nevzat TANERİ (1902- ?); Necmettin CANDAN; Hakkı SARIDOGAN (1900-1966); A. Salih KORUR; Mahmut Emin ARIM (1889- ?); Muhsin TUNAY (1903- ?); Mehmet Emin KURAL (1908-?) (1931 de Robert Koleji bitirdi).

  İsim: haritacilik.jpg
Görüntüleme: 1284
Büyüklük: 33,8 KB (Kilobyte)
  1. Savaş yüzünden Almanya'dan gelerek Robert Kolejde dil eğitiminden başarı ile çıkanların B'i 1940 eylülünde ABD'ye gönderildiler. Bunlar E. Başaran, 5. Sevgör, Z. Soydan, 1 Erokan, K. Evinay, A. Keretli, T. Ateş, M. Tugal'dır. Savaş çıktığında sivil olduklarından Almanya'da kalanlar ise: L. liman, M. Erbudak, C. Songu, H. Savcı, H.H. Kuyucu, B. Tansuğ'dur. Savaş çıktığında 1940'da geri gelen askeri lise öğrencilerinden Sami Aykaç ve Ali Yaramancıoğlu daha sonra Isviçre'ye giderek öğrenimlerini tamamladılar.

  İsim: haritacilik-2.jpg
Görüntüleme: 1730
Büyüklük: 96,1 KB (Kilobyte)


  BIYOGRAFİLER (Bulunanlar yukarıdaki liste sırasına göre yazılmıştır)

  GÜNÇAN, Mehmet Hakkı (Bayrakzade)
  D: 1864 Çarşamba / İstanbul
  Ö: 02.02.1942
  Harita Subayı (302-2)
  Topçu fenni bölümünü bitirdi. 1890 da Paris'te Şevki Paşa ile jeodezi Öğrenimine başladı. 1894 de Türkiye'ye döndü. Edirne inşaat komisyonunda bulundu. 1910 da Türkiye - Bulgaristan sınır bekleme işinde çalıştı. Harp Akademisinde Jeodezi öğretmenliği yaptı. Taksim-i Arazi (Jeodezi) kitabı yazdı. Balkan savaşında tümen kumandanlığı yaptı. 1914 de Tuğg. rütbesi ile emekli oldu. Sivil yaşamında Emlak Kredi Bankası Fen kurulu şefliğinde bulundu.

  ÖLÇER, Mehmet Şevki
  D:1866 İstanbul
  Ö : 09.05.1927 İstanbul
  Harita Subayı (302-4)
  1883 yılında Harp Okuluna girdi.
  1889 da Kurmay Yzb., 1894 de Bnb.

  1900 de Yrb., 1908 de Alb., 1912 de Tuğg. ve 1923 de Ferik (korgeneral) oldu. 1890-94 yılları arasında Paris'te jeodezi öğrenimi yaptı. Dönüşte Genel kurmaya bağlı harita komisyonunda çalıştı. 1894 de Eskişehir nirengisinde çalıştı. Mühendis okulunda jeodezi öğretmenliği yaptı. 1901 de Bonne projeksiyonu için gerekli hesaplamaları yaptı. 1908 de 2. Meşrutiyetin ilanından sonra "Memaliki Osmaniye harita dairesinin ahzına dair" bir tasarıyı genel kurmay başkanlığına sundu. Bu tasarı üzerine genel kurmay harita şubesine
  bağlı bir harita komisyonu kurulmuştur. 1909 da bu komisyon Bonne projeksiyonunda Ayasofya boylam başlangıcı olarak 1: 25 000 ölçekli Bakırköy paftası ile işe başladı. 191 S'de harita şubesi müdürü olarak 1. Dünya Savaşında ordunun harita ihtiyacını karşıladı. 1916 da Berline giderek Postdam'da IAG ve Jena'da Zeiss fabrikasında, 1917 de Berlin ve Viyana'da incelemelerde bulundu. Kurtuluş savaşında 60 subay ve 170 sandık eşya ile harita dairesini Ankara'ya aktardı. Bu daire 1925 de Harita Genel Müdürlüğü olarak kuruldu ve kendisi de bu dairede müdür oldu. 42 yıl Türk haritacılığının kuruluş ve gelişmesine çok büyük katkıları oldu. 18 adet nişan ve madalyası 7 kitabı vardır. Bu kitaplar arasında eski yazı ile yazılan taksim-i arazi (jeodezi) ünlüdür. 1926 da emekli olmuş ve kadastro müdürlüğü fen şubesinde çalışmıştır. Kabri, Merkez Efendi mezarlığındadır. Türk haritacılığının 75. yıl dolayısı ile 1970'de basılan posta pulu üzerinde resmi varır.

  Kaynak: Harita Dergisi na 59, 1959,
  Har. Kad. Müh. 45-47, 1983; Haritacı
  Mehmet Şevki Paşa ve Türk Haritacılık
  Tarihi. HGM 1980

  KORAY, Omer Kadri
  D:1889 Istanbul
  Ö:16.08.1961 İstanbul
  Türk Harita Subayı (324-179)
  Babası hekim Bnb. olup 1908 yılında Harp Okulunu bitirdi ve 1910 da Harita Genel Müdürlüğüne girdi. Balkan ve 1. Dünya Savaşına katıldı. Topoğrafya şubesi müdürü iken 1916-17 yıllarında Berlin'e giderek bazı kurslara katıldı ve dönüşünde plançetenin yeterli olmadığını gördü ve hava fotogrametrinin gereğini anladı. Jeodezi öğrenimi için Almanya'ya gitti. TH Dresden'de HUGERSHOFF'un öğrencisi oldu. 1938'de
  Y. Müh. olarak yurda döndüğünde eski müdürü Sedat Paşayı hava fotogrametrisi için ikna etti. 1941-45 arasında Gn. Md. Yardımcısı, 1943 de Tuğg., 1948 de Korg. oldu. 1944-50 arasında Harita Genel Müdürü oldu. 1950 de emekli oldu. Deniz K.K. hastanesinde vefat etti.
  Kaynak: Harita Dergisi, sayı 63, 1961; Blldmessung und Luftblldwesen
  1961

  ARAN, Muhiddin
  D:1913 İstanbul
  Ö : 08.02.1966 Ankara
  Harita Subayı (937-1)
  Lise öğrenimini askeri okullarda yaptı ve devlet hesabına Münih'te Jeodezi öğrenimini 1934 de bitirdi. 1935 de yurda döndü. 1936 da Harita Genel Müdürlüğü (Harita Genel Komutanlığı)'nde göreve başladı. 1952 de sivil hayata geçerek 1952-58 arasında İller Bankası ve 1958-
  1960 arasında İmar-İskan Bakanlığı Ha-rita dairelerinde çalıştı. Buralarda çeşitli düzenlemeler yaparak yönetmelikler hazırladı. 1961 de İmar ve İskan Bakanlığı müsteşar muavinliği ve daha sonra bakanlık tetkik kurulu başkanlığı yaptı. Eşi ünlü soprano Belkis Aran olup Harita Genel Müdürü Tuğg. Abdurrahman Aygün'ün kızıdır. Birçok makaleler dışında Haritacının El Kitabı 1 ve Il kitaplarını yazdı.
  Kaynak: Harita ve Kadastro Müh. sayı 4, 1966; Harita Dergisi sayı 71, 1965

  ULUSOY, Ekrem
  D:1912 Halep
  Türk Jeodezicisi
  İlk ve orta öğrenimini Istanbul'da yaptı. 1931 de İstanbul Erkek Lisesini bitirdi. Berlin'de jeodezi öğrenimi görerek 1938 de Y. Müh. oldu. 1939-50 arasında HGM'de çalıştı. Bu süre, içerisinde bir süre 1946-47 yıllarında Toprak İş. Genel Müdürlüğü'nde çalıştı. 1950 den itibaren Yıldız Universitesinin Jeodezi ve Fotogrametri mühendisliği bölümünün kuruluş ve öğretim kadrosunda görev aldı. 1969 da prof. oldu. 1982 de KTU'de onur doktoru ünvanı verildi. Aynı yıl emekli oldu. Büyük bir özveri ile çalışarak yetiştirdiği binlerce harita mühendisi ile Türk haritacılığına büyük katkısı olmuştur.
  Kaynak: Har. Kad. Müh. sayı 45-47, 1983 (Ulusoy'a armağan özel sayısı)

  BOZKIR, Hüseyin C.
  D: 1908 Çanakkale
  ilkokulu Ezine'de, ortaokulu Çanakkale'de ve liseyi Ankara'da okuyarak 1930 da mezun oldu. MEB tarafından
  1932 de Almanya'ya gönderildi. 1939 da Berlin'de Jeodezi öğrenimi yaparak Y. Müh. ünvanı ile yurda döndü. 1939-45 arasında HGM'de çalıştı. Serbest çalıştığı 1943-1952 yılları arasında 1. derece nirengi, baz, Laplace noktaları ölçü ve hesaplamaları, Trabzon-Erzurum ve Burdur-Antalya aralarında düşünülen demiryolu projesi için şeritvari nirengi yapımı, Gediz vadisi ıslah ve sulama için nirengi işlerinde çalıştı. 1952-58 arasında İller Bankası İstanbul 1. Bölgede kontrol mühendisi ve daha sonra merkezde 1961 yılına kadar Il. müdür olarak çalıştı. 1961-1973 arasında Istanbul belediyesinde harita müdürü olarak çalıştı ve 1973 da emekli oldu. 1974 e kadar bu göreve vekalet etti. 1961-67 arasında Yıldız, Vatan ve Işık Mühendislik ve Mimarlık okuHarında ders verdi.

  YAŞAR, İ. Kasım
  D:1915 Fatih / İstanbul
  Harita Subayı (934-1)
  Harp okulundan 1934 de mezun oldu. Harita Genel Müdürlüğü adına Berlin'de Jeodezi öğrenimi yaparak Y. Müh. oldu ve dönüşte HGM'de 1. derece nirengi çalışmalarına özellikle Astronomik çalışmalara katkıda bulundu. 1960 da albay rütbesi ile emekli oldu. Bir süre Isveç'de Tengström ile çalıştı. Dönüşte ODTU'de öğretim elemanı olarak uzun süre görev yaptı. 1961 de AU de Dr. ve 1966 da Doç. oldu. KTU'ye bir süre ders-lere geldi. Gravimeti ve fiziksel Jeodezi konularında derinleşti.

  ERBUDAK, Macit
  D: 15.051912 İstanbul
  Ö : 27.04.1981 İstanbul
  İlk ve orta öğretimini Şam'da yaptı. Liseyi 1931 de bitirdi. 1935 de Istanbul Univ. Fen Fakültesi matematik bölümünü bitirdikten sonra Jeodezi öğrenimi için gönderildiği Berlin TH'yı 1940 da bitirerek aynı yıl HGM de göreve başladı. 1944 de askerlikten ayrılarak çeşitli işlerde bu arada 1947-49 arasında TkGM'de çalıştı. 1949-80 arasında 31 yıl Yıldız Universitesi Harita ve kadastro şubesininin açılışı ve öğretiminde E. Ulusoy ve B. Tansuğ ile birlikte büyük bir özveri ile görev aldı. Tübitak hizmet ödülü verildi.
  Kaynak: Harita kadastro Mühendisİiği, sayı 10, 1968 ve sayı 44, 1983

  EVİNAY, Kerim
  D:1916 Malatya
  Ö : 26.12.1986 Ankara
  Harita Subayı (930-10)
  1935 de Atğm oldu. Jeodezi öğrenimi için gönderildiği Almanya'da ve savaş çıkınca gittiği ABD'de Y. Müh ünvanını 1941 de alarak yurda döndü. 1942-51 arasında HGM'de Fotogrametri şb. 1951-59 arasında eğitim şube müdürlüğünde çalıştı. 1959 da albay oldu. 1960 da planlama ve koordinasyon grubu başkanı oldu. 1963-64 de genel müdür yardımcılığı yaparak albay rütbesi ile emekli oldu. Bir süre ODTU'de sözleşmeli olarak çalıştı, çeşitli makalelerin yanısıra 1973 de yayınlanan 4 Dilde Haritacılık Terimleri sözlüğü büyük bir çalışma ürünüdür.
  Kaynak: Harita Dergisi sayı 69,1964

  SONGU, Celalettin
  D: 18.02.l9l4Yilecik

  Türk Haritacısı
  1936 da Konya'da liseyi bitirerek MSB adına jeodezi öğrenimi için 1937 de Almanya'ya gitti. 1942 de Dresden TH'yı bitirdi. 1942-43 de Münih'de staj yaptıktan sonra yurda döndü. Askerliğini 1943-46 da HGM'de yaparak 1946-48 de toprak işleri genel müdürlüğünde ve 1948-55 arasında serbest olarak çalıştı.
  2 dönem (1955-56, 1957-58) Harita Müh. Odası başkanlığı yaptı. 1955-59 da Bayındırlık Bakanlığı Şehircilik Heyeti, 1959 da TKGM arazi kadastro ve fotogrametri dairesi reisliğine atandı. Aynı yıl İmar ve İskan bakanlığı planlama ve imar genel müdürlüğü harita dairesi başkanı oldu. 1968 de aynı dairenin harita müşavirliğine atandı. Daha sonra buradan da ayrılarak serbest çalışmaya başladı. Çeşitli kurs, okul ve üniversitelerde ders verdi. Olçme Bilgisi adında 2 ciltlik bir kitabı vardır.

  GÖNENÇAN, Mustafa
  D:19.05.1909 Ladik
  Ö : 20.03.1965 Ankara
  Harita subayı (930-12)
  Harp Okulunu 1930 da ve istihkam fen okulunu 1933 de bitirdi. 1935 yılında Almanya'ya gönderildi. Savaş çıkması üzerine 1939 da dönerek 1942 ye kadar HGM'de çalıştı. 1942-45 arasında Zürich ETH'da öğrenimini tamamlayarak Y. Müh. oldu. Dönüşte HGM'de çeşitli görevlerde çalıştı ve 1948-53 arasında fotogrametri şb. müdürlüğü yaptı. 1954 de izinle Ankara Belediyesi Harita Şb. müdürlüğü ve 1958 de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arazi Kadastro ve fotogrametri dairesi başkanlığı ve daha sonra genelkurmay askeri coğrafya dökümantasyon grup bşk. vekilliği yaptı. Genel kurmay istihkam dairesi başkanlığında görevli iken 1960 da albay oyarak emekli oldu. Sivil hayatta enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı maden dairesinde çalıştı. Çocuklarından biri (Atilla G.) Münih'de jeodezi öğrenimi yaparak 1964 de Dr. olmuştur.
  Kaynak: Harita ve kadastro mühendisliği sayı 1, 1965; Harita Dergisi sayı 69, 1964

  ATEŞ, Tevfik
  D: 1918
  Ö: 31 .07.1992 Ankara
  Harita Subayı (943-1)
  İlk ve orta öğrenimini Erzincan'da tamamladı (1933). Maltepe askeri lisesi (1936) ve Harp Okulu (1937) sonrası jeodezi öğrenimi için Berlin'e gitti. On lisans eğitiminden sonra savaş dolayısı ile ABD Cornell Univ.'de lisans (1942) ve Syracuse Univ.'de Y. lisansı 1943 de tamamlandı. 1945-60 yılları arasında Ha-rita G.K. da çalışarak albay rütbesi ile emekli oldu. 1960-63 de iller bankası harita dairesi bşk., 1963-78 de TKGM de AKFD bşk. ve Gn. Md. Tekn. Yard. olarak çalıştı. 1977-81 de başbakanlık danışmanı olarak çalıştı. 1970 den itibaren vefatına kadar HGK, Harita Y. Teknik okulunda çeşitli dersler verdi. 1978 de İTÜ'de Dr. (Aytaç) oldu. Harita Genel Komutanlığında çeşitli uluslararası jeodezi, fotogrametri ve kartoğrafya konuları ile ilgili toplantılarda Türkiye'yi temsil heyetinde bulundu. Ha-rita Y. Teknik okulu dışında Kadastro lisesinde ve ODTU'de ders verdi.
  Kaynak: Harita Dergisi sayı 110, 1993

  EROKAN, Islam
  D:15.08.1911 İstanbul
  Harita Subayı (942-1)
  İlkokulu Bafra'da okuyarak 1926 da askeri meslek ortaokulunda, 1930 da girdiği Askeri Liseyi 1930-34 de bitirdi. Bir yıllık Harp Okulundan sonra Almanya'ya jeodezi öğrenimi için gönderildi. 6 yarıyıllık öğrenimden sonra savaş çıktığından Türkiye'ye dönerek Robert College'de İngilizce öğreniminden sonra ABD Cornell Universitesi'nde 1942 de Y. Müh. ve Coast and Geodetic Survey'de bir yıl staj yaptı. Türkiye'ye dönüşte 1943-51 arasında HGM jeodezi şubesi müdürlüğü yaptı. Bu süre içinde Harita Okulu'nda ve Kaadastro Lisesi'nde dersler verdi. 1952-55 arasında bu kuruma bağlı Hidrografi dairesi teknik müdürü, 1955-58 arasında astronomi-jeofizik şube müdürlüğü yaptı. 1963 de Bonn Üniversitesinde Dr (Wolf) oldu. 1964-69 arasında Gn. Md. yardımcılığı yaptı. 1969 da emekli oldu.

  TANSUĞ, Burhan
  D.:31. 12. 1920 Konya
  Türk Haritacısı
  İlk ve ortaöğrenimini Konya'da gördü. Berlin'de jeodezi öğrenimini 1944 de bitirerek 1945 de yurda döndü. Tapu ve kadastro Genel Müdürlüğü'nde göreve başladı. 1949 da Yıldız Teknik Okulu (Yıldız Üniversitesi'nde) Harita ve Kadastro şubesinin (Jeodezi ve Fotogrametri mühendisliği bölümü) kuruluş ve eğitim işinde görev aldı. 1969 da Prof. oldu. Bölüm başkanı ve dekanlık yaptı. 1987 de emekli oldu.
  Büyük bir özveri ile yetiştirdiği binlerce harita mühendisleri ile Türk haritacılığına hizmetleri unutulmaz. Birçok kitapları vardır.
  Kaynak: Prof. Burhan Tansuğ Fotogrametri ve Jeodezi Sempozyumu. 8-9 Ekim 1987 İstanbul

  KERETLI, Ahmet
  D.: 1916 Gaziantep
  Harita Subayı (943-2)
  Harp okulundan sonra 1937 yılında Almanya'ya jeodezi öğrenimi için gön
  derilmiş, savaş çıkınca yurda dönmüştür. 1940 yılında öğreniminini tamamlamak amacı ile ABD'ye gönderilmiş ve Y. Müh. ünvanı ile 1945'de yurda dönmüştür. HGM de 1945-59 arasında fotogrametri şubesinde, 1959 da Plan Koordinasyon Grubunda Nato şb. müdürlüğü 1960 da albay olarak emekli olduğu 1964 yılına kadar plan koordinasyon grup başk. ve Genel müdürlük genel sekreterliğinde çalışmıştır.
  Kaynak: Harita Dergisi sayı 69, 1964

  YURDAKUL, Ali Rıza
  D.: 1922 Ayaş/Ankara
  Harita subayı (941-2)
  Konya Askeri Ortaokul ve Maltepe Askeri Lisesi'ni bitirdi. Ordudan Yzb. rütbesinde ayrıldı. Tapu ve Kadastro Gn. Müdürlüğü Arazi Kadastro Fotogrametri dairesinde çalıştı. 1973 de ayrıldı. Çeşitli fakültelerde (Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve ODTÜ) öğr. gör. olarak çalıştı. 1986 da Dr. ünvanını aldı.

  Ülkemizin haritacılığına hizmet eden bu kişileri ve bunların dışında çalışmış isimsiz kahramanları, bu uğurda canını vermiş şehitleri minnet ve şükranla anarken vefat edenlere rahmet, hayatta olanlara yaptıkları bu kutsal görev için saygı ve uzun ömürler dilerim. Anıları haritacılık tarihimizin şeref sayfalarında yer alacaktır.   Konuyu Beğendin mi?
 2. 2007-10-19 #2
  saol cnm yha vala çok güselmiş saol saol

 3. 2012-10-17 #3
  Çok güzel bir konu

  Okunma: 3377 - Yorum: 2 - Amp
Kullanıcı Oylaması: 0/5 - 0