Hz. Enes, Resûlullah'ı (a.s) ailesine karşı insanların en şefkatlisi olarak tavsif eder. Der ki "Aileasine karşı Hz. Peygamber'den (s.a.v) daha şefkatli hiç kimseyi görmedim. Oğlu İbrahim'in Medine'nin bir kenarında oturan sütannesi vardı. Sütannenin kocası bir demirci idi. Beraberinde biz de olduğumuz halde Hz. Peygamber (a.s) oraya (çocuğu sık sık görmeye) giderdi. Varınca demircinin dumanlandırılmış evine girer, çocuğu kucaklar öper, koklar, bir müddet sonra dönerdi.


Torunları Hasan'ı (veya Hüseynî) öperken Hz. Peygamber (a.s)' i gören Akra İbn Habis bunu yadırgayarak: "Benim on çocuğum var hiçbirini de öpmedim" der. Hz. Peygamber (a.s) ona yönelerek şu cevabı verir: "Şefkatli olmayana merhamet edilmez."

Saib İbn Yezid'in rivayetinde ise, "Halka merhamet ve şefkat göstermeyene Allah rahmet etmez," demiştir. Keza İbn Mace'nin tahricinde "Çocuklarınızı öper misiniz? diye soran bedevilerin Resûlullah'tan (s.a.v) "evet" cevabı alınca: "Fakat biz, Allah'a and olsun öpmeyiz" demeleri üzerine de Hz. Peygamber (a.s): "Allah kalplerinizden merhameti çıkardı ise ben ne yapabilirim" demiştir.