1076 - MEB mesleki ve teknik lise mezunlarını izliyor


MEB mesleki ve teknik lise mezunlarını izliyor
Ankara (AA)- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mesleki ve teknik liselerden mezun olanların istihdam edilme durumlarını ortaya koymak amacıyla pilot proje yürütüyor.

Mezunlarla tek tek görüşülerek, çalıştıkları işte yeterli olup olmadıklarından, sosyal güvenceleri bulunup bulunmadığına kadar birçok konuda veri oluşturuluyor. MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ''Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunlarının İzlenmesi Projesi'', mesleki ve teknik liselerin bilişim teknolojileri aracılığıyla sanal ortamda takip edilmesini, bu kurumlarda verilen eğitimin hedeflere ulaşma düzeyinin belirlenmesini ve eğitim programlarının güncelliğinin sağlanmasını amaçlıyor.


Projeyle ayrıca, mezunların sistematik olarak izlenmesinin sağlanarak, sistem kurumsallaştırılacak. Proje kapsamında elde edilecek veriler analiz edilerek, mesleki ve teknik ortaöğretim ders programları için önerilerde bulunulacak. Proje kapsamında mezunlara tek tek ulaşılarak, çalışmakta oldukları iş, sosyal güvencelerinin olup olmadığı, işlerindeki yeterlilikleri, işverenin görüşleri gibi çeşitli konularda veri oluşturuluyor. Bu çerçevede posta yoluyla 62 bin mezunun adresine anket ve projeyi
tanıtıcı broşür gönderildi.

Proje kapsamında ayrıca meslekler ve iş dünyası ile ilgili her türlü bilginin yer aldığı bir ''e-mezun'' sitesi hazırlandı. ''emezun.meb.gov.tr'' adresli site, iş arayanlar ile eleman arayanların buluşma noktası haline geldi. Proje kapsamında, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunları ile işveren görüşlerine yönelik elde edilen veriler bir rapor haline getirildi.

Buna göre, 2002-2003 ve 2004 yıllarında mesleki ve teknik liselerden mezun olanların yüzde 43'ü halen bir işte çalışıyor. Çalışanların yüzde 70'i SSK'lı, yüzde 21'inin ise hiçbir sosyal güvencesi bulunmuyor.