Mars ile ilgili önemli bilgiler

Su

Mars gezegeni,Dünya dışında Güneş sisteminde su bulunma olasılığı olan tek gezegendir. Bir zamanlar akarsu ve gölleri olduğu şeklinde belirtiler vardır. Ancak, bugün gezegende su varsa bile bunlar sadece kutup bölgeleri ile toprak yüzeyinde veya altında donmuş halde olabilir. Kutup bölgelerinde buz tepeciklerinin büyüklüğü, mevsimlere bağlı olarak değişmektedir. Kış'ın,buz içerisindeki karbondioksit (Co2), hava ısındıkça buharlaşarak atmosfere karışır ve buz tepecikleri küçülür. Ancak hava sıcaklığı hiçbir zaman buz tepeciklerinin tamamının erimesine yetecek kadar artmaz.


Atmosfer

Dünya gibi,Mars gezegenin de atmosfer'i vardır. Ne var ki, buradaki hava,dün-ya canlılarının soluyabileceği özellik ve yeterlikte değildir.Tablo-2'de de görüldüğü şekilde Mars'taki atmosfer %95 oranında,birçok canlının yaşamasına olanak tanıma-yan Karbondioksit gazı içermektedir.Ayrıca Oksijen gazı,Dünyamızdakinin 200'de 1'i, Atmosfer basıncı ise 125'te 1'i kadardır. Ayrıca bu durum Mars'taki suyun sıvı halde bulunmasını engellemektedir.Mars Atmosferi,Dünyamız Atmosferi gibi Mavi renkte olmayıp,Kırmızı renktedir. Bunun nedeni ise,Mars gezegeninde yüzeyde son derece bol bulunan kırmızı renk'e sahip demir oksit partiküllerinin havada uçuşmasından kay-naklanmaktadır.


İklim

Dünyamızdaki gibi Mars'ta da 4 mevsim vardır.Ancak Mars mevsimlerinin süre- leri 147 ile 199 gün arasında değişir.Tablo-3'te de görüleceği gibi Mars'ın ortalama sı caklığı Dünyamıza göre çok daha düşüktür. Bunun nedeni ise, Mars'ın Güneş'e olan u-zaklığı ve atmosferinin ince olmasıdır. Çünkü ince olan Atmosfer tabakası, gelen Gü-neşten gelen ışınları tutamaz ve onları tekrar uzaya bırakır.

Ayrıca Mars'ta Kum fırtınaları olmaktadır. Bu da Atmosfer hava hareketlerinin mevcudiyetini ifade eder. Bilim adamları Mars'ta,yer altında bakterilerin bulunduğu-na inanmaktadırlar. Bu konuda önemli kanıtlara ulaşıldığı,yine bilim adamlarınca ifade edilmektedir.

2003 Yılı,Mars'ın dünyamıza yaklaşacağı yıl olacaktır. Bu yaklaşma,Mars'ın dün-yamıza,son 1000 yıldaki en yakın konumu olacaktır. O nedenle 2003 yılında Mars'a ye ni uzay araçlarının yollanması çalışmaları sonuçlanmak üzeredir. Eğer ev ödevim olan bu bilgilerle ilgilenenler olursa,kendilerinin ve yakınlarının isimlerini Mars Gezegeni-ne ulaştırabilirler. Bunu gerçekleştirebilmek için 2003 yılında Mars gezegenine gide-cek olan "Exploration Rover" adlı uzay aracına İnternet aracılığıyla ulaşmalılısınız. O-raya ulaşabilmek için " https://spacekids.hq/,.nasa.gov/2003/ " adresine girerek,ilgili form'u doldurabilirsiniz.

Işık yılı : Işığın bir yılda aldığı yoldur.
Işık hızı : 300.000 km/sn
1 saat : 3600 saniye
1 gün : 86.400 saniye
1 yıl : 31.557.600 saniye
1 yıl : 365,25 gün
Işık yılı : 300.000 x 31.557.600 = 9.467.280.000.000 Km.
Astronomi Birimi : Güneşin dünyamıza olan uzaklığıdır.
1 Astronomi Birimi : 150.000.000 km ( Bu uzaklık yaklaşık 150.000.000 km'dir. )
(Tablo-1)


Mars ve Dünya'nın kıyaslamalı bilgileri

MARS
DÜNYA

Mars ve Dünya Gezegenlerinin Atmosferini oluşturan bileşimler aşağıdaki gibidir.

Karbondioksit:...............%95,3 ..................% 0,03
Azot :...............% 2,7 .................%76,5
Argon :...............% 1,6 ................% 0,9
Oksijen :...............% 0,1 .................%20,6
Su Buharı :...............% 0,03 ..................% 1,9
Başka Gazlar:...............% 0,27 ..................% 0,07
(Tablo-2)


MARS DÜNYA
Mars ve Dünya Gezegenlerinin ısı karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.
Ölçülen En Yüksek sıcaklık : +58/C......................+22/C
Ortalama Sıcaklık : +14/C......................-55/C
Ölçülen En Düşük Sıcaklık : -89/C......................-125/C
(Tablo-3)

MARS DÜNYA
Mars ve Dünya Gezegenlerinin genel karşılaştırılması.

Güneşten uzaklığı : yaklaşık 229 milyon km................yaklaşık 150 milyon km
Güneş'in çevresinde dönme hızı : saniyede yaklaşık 23 km..............saniyede yaklaşık 30 km
Çapı : yaklaşık 6800 km......................yaklaşık 12800 km
Eksenin eğikliği : 25 derece..............................23,5 derece
Bir yılın uzunluğu : 687 Dünya günü........................365,25 gün
Bir günün uzunluğu : 24 saat 37 dakika.....................23 saat 56 dakika
Kütle çekimi : Dünya'dakinin 0,375 katı.............Mars'takinin 2,66 katı
Uyduların sayısı : 2....................................1
(Tablo-4)