Nedım - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Nedım

 1. Nedim
  1681 İstanbul'da doğdu. Asıl adı Ahmed'dir. iyi bir öğrenim gördü. Çeşitli medreselerde Müderrislik yaptı. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından korundu. Şiirleriyle devlet büyüklerinin ve özellikle de III. Ahmed'in takdirini kazandı. Nedim, Lale Devri denilen zevk ve eğlence döneminin şairi olarak yaşadı ve yaşadıklarını şiirleştirdi. Dilde ve nazım biçimlerinde yenilikler denedi. İstanbul'un eğlence dünyasını yansıttı. Hece ölçüsüyle bir türkü yazdı. Birçok şairi etkiledi. Edebiyatımızın büyük şairlerinden biri sayılmaktadır.Patrona Halil isyanında damdan dama atlarken yere düşerek1730 yılında öldü.


  Gazel
  Tahammül mülkünü yıktın Hulagu Han mısın kafir
  Aman dünyayı yaktın ateş-i suzan mısın kafir

  Kız oğlan nazı nazın şehlevend avazı avazın
  Belasın ben de bilmem kız mısın oğlan mısın kafir

  Ne ma'na gösterir duşundaki ol ateşin atlas
  Ki ya'ni şule-i cansuz-ı hüsn ü an mısın kafir

  Nedir bu gizli gizli ahlar çak-i giribanlar
  Aceb bir şuha sende aşık-ı nalan mısın kafir

  Sana kimisi canım kimi cananım deyü söyler
  Nesin sen doğru söyle can mısın canan mısın kafir

  Şarab-ı ateşinin keyfi rüyun şul'elendirmiş
  Bu haletle çerağ-ı meclis-i mestan mısın kafir

  Niçin sık sık bakarsın öyle mirat-ı mücellaya
  Meğer sen dahi kendi hüsnüne hayran mısın kafir

  Nedim-i zarı bir kafir esir etmiş işitmiştim
  Sen ol cellad-ı din ol düşmeni iman mısın kafir
  Nedim   Konuyu Beğendin mi?
  Güncelleme : 2007-10-07
  Okunma: 1303 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: 0/5 - 0