Resulullah Hakkında Bunları Biliyormuydunuz? - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Resulullah Hakkında Bunları Biliyormuydunuz?

 1. İmam Malik'in kendisi için "ilim deryası" tespitinde bulunduğu Tabiin'in büyük alimi İmam Zühri'nin, Hudeybiye anlaşması için: "İslam tarihinde Hudeybi'yeden önce onun kadar büyük bir zafer olmamıştır" dediğini..  Beşyüz sahabe ile görüştüğü bilinen tabiin alimi Abdurrrahman bin Ebi Leyla'ya göre Hayber fethinin Hudeybiye sulhünden 20 gün sonra vukuu bulduğunu ve Fetih Suresindeki: "Ve onlara yakın bir fetih verdi" ayetindeki "yakın fetih'in" Hayber zaferi olduğunu..

  Resulullah'ın(SAV) Hayber fethinden sonra Yahudi ölüleri arasında kayıplarını arayan Safiyye ve kızkardeşi ve onların yanında umursamazca gezinen Bilal-i Habeşi'yi gördüğünü. Sonra Hz. Bilal'e sertçe: "Senin kalbinde hiç merhamet yok mudur? Kendi akrabalarından olup ölmüş bulunan kimselerin cesedleri arasında dolaşmakta olan iki genç kızın yanından böyle geçiyorsun" diyerek insan hissiyatını dikkate almakta nasıl zirve olduğunu gösterdiğini..  Habibullah'ın(ASM) Hayber'de Selam bin Mişkem'in karısı Zeynep'in eliyle gerçekleşen zehirlenmenin etkisini ömrü boyunca taşıdığını.Vefat hastalığı sırasında kendisini ziyaret gelen Ümm-ü Bişr binti Bera'ya: "Ey Ümm-ü Bişr! Şu anda Hayber'de kardeşinle beraber yediğim zehirli etten dolayı kalp damarlarımın koptuğunu hissediyorum" buyurduğunu..Bazı Siyer ulemasının Allah Resulunün(SAS) vafatında bu zehirin de tesiri olduğundan dolayı kendisinin aynı zamanda şehid olduğunu kabul ettiklerini..  Amr bin As'ın Hudeybiye sulhünden sonra yerleşmek için gittiği Habeşistan'da, öldürmek için kendisine teslim etmek üzere Resul-i Ekrem'in(SAV) bir elçisini Habeş Necaşisinden istediğini..Bunun üzerine Necaşi'nin Amr'ın burnuna şiddetli bir darbe indirip, onu kan revan içinde bıraktığını ve sonra: "Ey Amr! Demek sen Musa ve İsa peygamberlere gelmiş olan Namus-u Ekber'in(Cebrail) kendisine gelip durduğu bir zatın elçisini öldürmek üzere sana vermemi isyorsun ha? Vallahi eğer onu öldürmüş olsaydın sizden hiçbirinizi sağ bırakmazdım. Resulullah'ın elçisi öldürülür mü hiç?" dediğini..Bu hadiseden çok etkilenen Amr'ın kısa bir zaman sonra Müslüman olduğunu..


  Bedir savaşının Arap topraklarında İslam ordunun ilk savaşı olduğu gibi Mute muharebesinin de Arap toprakları dışındaki ilk çatışma olduğunu...


  Mute savaşında İslam ordusunun kaybının sadece 12 olduğunu...Bu durumun Bizans ve onun müttefiki Arapların gözünü korkuttuğunu...

  Halid Bin Velid'in Müslüman olduğunda Kureyş büyüklerine: "Aklı başında olan herkes artık Muhammed'in sihirbaz ve şair olmadığını, onun söylediği sözleriin de Alemlerin Rabbinin sözü olduğunu anlamıştır. Akıl ve basiret sahiplerinin ona tabi olmaları hak olmuştur" dediğini. Bu sözleri duyunca öfkelenen Ebu Süfyan'ın Halid'in üzerine atılmak istediğni. Onu durduran İkrime bin Ebu Cehil'in: "Yavaş ol bakalım ey Ebu Süfyan! Bu görüşünden dolayı Halid2i öldürmek mi istiyorsun? Aslında bütün Mekkeliler bu görüştedirler. Vallahi korkarım ki bir sene geçmeden bütün Mekke halkı bu görüşe uyacaktır" dediğini..


  Peygamberimiz hakkında Bizans hükümdarı ile görüşen Ebu Süfyan'ın bu görüşmeden sonra yanındaki arkadaşlarına: "Muhammed'in davası önüne geçilemeyecek kadar duyulup güçlenmiştir. Baksanıza Ben-i Asfar(Bizanslılara Araplar böyle derdi) hükümdarı bile ondan korkuyor." dediğini..


  Bizans hükümdarı Heraklius'un Astronomi'den anlayan biri olup birgün yüzünün renginden bie şey olup olmadığını soran Rum patriklerine: "Yıldızlara bakarken sünnetlilerin hükümdarının zuhur ettiğini gördüm" cevabını verdiğini..

  Nebi(ASM)'ın mektubu kendise ulaştığında Heraklius'un bu mektubu Başpiskopos'una gösterdiğinde ondan; "Allah'a andolsun ki bu Musa ve İsa'nın bize müjdeledikleri ve bizim beklemekte olduğumuz peygamberdir. Ben kendim o Peygamberi tasdik edip, ona uyacağım" cevabını aldığını..Bunun üzerine kendisini de: "Evet o Peygamberdir. Ancak onu tasdik etmeye ve tabi olmaya muktedir değilim. Eğer bunu yaparsam hükümdarlığım elden gider ve Bizanslılar da beni öldürür." dediğini...   Konuyu Beğendin mi?
 2. 2007-10-01 #2
  efendim alem sana kurban 1400 sene sonra bile seni seven su kardeslerine o dar gunde o mahserin sicakligin rahmet yagmurlarindan bir kac damlada bize nasip et

 3. 2007-10-01 #3
  Amin...İnşallah...

  Okunma: 1961 - Yorum: 2 - Amp
Kullanıcı Oylaması: 0/5 - 0