Aynı yılda Peygamberimiz kırx bin kişilik bir topluluk ile haccetmek için Mekke ye gitmek üzere hareket etti. Onun gelişini duyan Müslümanlar 9 Zilkade/7 Mart günü Mekke'de toplandı. Hz. Peygamber hac sırasında Arafat'ta yüz yirmi bin kişilik kitleye bir konuşma yaptı. Daha sonra bu konuşmasına Veda Hutbesi denilmiştir.


632- Veda Hutbesi (9 Zilhicce/7 Mart).


632- Hz. Peygamber ateşli bir hastalığa yakalandı (27 Safer/24 Mayıs Pazar).


632- Hz. Peygamberin Vefatı (13 Rebiyülevvel/8 Haziran Pazartesi).


Aynı yılda Hz. Peygamber bu dünyadan ayrılacağını anlamıştı. Nitekim Rebiyülevvel ayına bir gün kala hastalandı. Hz. Peygamberin baş ağrısı ve şiddetli ateşi vardı. Sahabilerini yanına çağırarak Arabistan'ın putperestlerden temizlenmesini, gelen elçilere iyi davranılmasını nasihat etti. 14 Rebiyülevvel 11/8 Haziran 632 Pazartesi günü kuşluk vakti eşi Hz. Aişe'nin kolları arasında altmış üç yaşındayken ruhunu teslim etmiştir.632- Hz. Peygamber'in defnedilmesi (14 Rebiyülevvel/9 Haziran Salı)


Hz. Peygamber (s.a.), vefat ettiği yer olan Hz. Aişe'nin odasının olduğu yere, Mescid-i Nebi'nin yanı başına defnedilmiştir.