Peyganberimizden (sav) Ögütler

Ey Allah'ın Peygamberi! Ben insanların en alimi, en bilgilisi olmak istiyorum.
Ne yapmalıyım?

Allah'tan çok korkup takva dairesi içine girersen insanların en alimi olursun.


İnsanların en zengini olmak istiyorum.
Kanaatkâr olursan insanların en zengini olursun.İnsanların en hayırlısı olmak istiyorum.
İnsanların en hayırlısı, faydalı olandır. Sen de insanlara faydalı ol.İnsanların en adaletlisi olmak istiyorum.
Kendin için istediğini insanlar
için de istersen insanların en adili olursun.İnsanlar içinde Allah'a en yakın, O'nun en has kullarından olmak istiyorum.
Allah'ı çok zikredip anar ve hatırlarsan o zaman Allah'ın en has kulu olursun.Muhsinlerden, iyilik edenlerden olmak istiyorum.
Allah'a, O'nu görüyor gibi ibadet
et, her ne kadar sen O'nu görmesen de O seni görüyor.İmanımı kemale erdirmek istiyorum.
Güzel ahlaklı olursan imanın kemale erer.Kıyamet günü nur içinde haşrolmak istiyorum
hiç kimseye zulmetme, kıyamet günü nur içinde haşrolursun .Rabb'imin bana merhamet etmesini istiyorum.
Önce kendine ve insanlara merhamet et ki; Allah da sana merhamet etsin.Günahlarımın azalmasını istiyorum.
İstiğfar ederek günahlarının bağışlanması için Allah'a yalvarırsan günahların azalır.İnsanların en kerimi olmak istiyorum.
Allah'a kullarını şikayet etmezsen insanların kerimi olursun.Rızkımın bol olmasını istiyorum.
Temizliğe devam edersen rızkın bol olur.


Allah ve Rasulü tarafından sevilmek istiyorum.
O zaman Allah ve Rasulü'nün sevdiklerini sev, sevmediklerini de sevme.


Allah'ın bana kızmasından kendimi korumak istiyorum.
Kimseye kızmazsan Allah'ın gazabından ve kızmasından kurtulursun.Duamın kabul edilmesini istiyorum.
Haramlardan sakınırsan duaların kabul olur.Allah'ın beni başkalarının yanında rezil etmemesini istiyorum.
Namusunu koruyup iffetli ol ki;
insanlar yanında rezil olmayasın.Allah'ın ayıplarımı, kusurlarımı örtmesini istiyorum.
Kardeşlerinin ayıplarını örtersen
Allah da senin ayıplarını örter.Benim günahlarımı ne siler?
Gözyaşların, hudûun (saygıyla
Allah'a kulluğun) ve hastalıklar.Allah yanında hangi iyilik daha faziletlidir?
Güzel ahlak, tevazu, belalara
sabır ve kazaya rıza.Allah yanında en büyük günah hangisidir?
Kötü ahlak ve Allah'ın emirlerine karşı gösterilen cimrilik.Rahman Allah'ın gadabını ne dindirir?
Gizliden gizliye sadaka vermek
ve sıla-i rahim (akrabaları
ziyaret ve görüp gözetmek).Cehennem ateşini ne söndürür?
Oruç.

(Ali el-Müttaki, Kenzu'l-Ummal, 16/127-129)Peyganberimizden (sav) Ögütler

Ey Allah'ın Peygamberi! Ben insanların en alimi, en bilgilisi olmak istiyorum.
Ne yapmalıyım?
Allah'tan çok korkup takva dairesi içine girersen insanların en alimi olursun.İnsanların en zengini olmak istiyorum.
Kanaatkâr olursan insanların en zengini olursun.İnsanların en hayırlısı olmak istiyorum.
İnsanların en hayırlısı, faydalı olandır. Sen de insanlara faydalı ol.İnsanların en adaletlisi olmak istiyorum.
Kendin için istediğini insanlar
için de istersen insanların en adili olursun.İnsanlar içinde Allah'a en yakın, O'nun en has kullarından olmak istiyorum.
Allah'ı çok zikredip anar ve hatırlarsan o zaman Allah'ın en has kulu olursun.Muhsinlerden, iyilik edenlerden olmak istiyorum.
Allah'a, O'nu görüyor gibi ibadet
et, her ne kadar sen O'nu görmesen de O seni görüyor.İmanımı kemale erdirmek istiyorum.
Güzel ahlaklı olursan imanın kemale erer.Kıyamet günü nur içinde haşrolmak istiyorum
hiç kimseye zulmetme, kıyamet günü nur içinde haşrolursun .Rabb'imin bana merhamet etmesini istiyorum.
Önce kendine ve insanlara merhamet et ki; Allah da sana merhamet etsin.Günahlarımın azalmasını istiyorum.
İstiğfar ederek günahlarının bağışlanması için Allah'a yalvarırsan günahların azalır.İnsanların en kerimi olmak istiyorum.
Allah'a kullarını şikayet etmezsen insanların kerimi olursun.Rızkımın bol olmasını istiyorum.
Temizliğe devam edersen rızkın bol olur.


Allah ve Rasulü tarafından sevilmek istiyorum.
O zaman Allah ve Rasulü'nün sevdiklerini sev, sevmediklerini de sevme.


Allah'ın bana kızmasından kendimi korumak istiyorum.
Kimseye kızmazsan Allah'ın gazabından ve kızmasından kurtulursun.Duamın kabul edilmesini istiyorum.
Haramlardan sakınırsan duaların kabul olur.Allah'ın beni başkalarının yanında rezil etmemesini istiyorum.
Namusunu koruyup iffetli ol ki;
insanlar yanında rezil olmayasın.Allah'ın ayıplarımı, kusurlarımı örtmesini istiyorum.
Kardeşlerinin ayıplarını örtersen
Allah da senin ayıplarını örter.Benim günahlarımı ne siler?
Gözyaşların, hudûun (saygıyla
Allah'a kulluğun) ve hastalıklar.Allah yanında hangi iyilik daha faziletlidir?
Güzel ahlak, tevazu, belalara
sabır ve kazaya rıza.Allah yanında en büyük günah hangisidir?
Kötü ahlak ve Allah'ın emirlerine karşı gösterilen cimrilik.Rahman Allah'ın gadabını ne dindirir?
Gizliden gizliye sadaka vermek
ve sıla-i rahim (akrabaları
ziyaret ve görüp gözetmek).Cehennem ateşini ne söndürür?
Oruç.

(Ali el-Müttaki, Kenzu'l-Ummal, 16/127-129)