Kıymetli Kardeşlerim…


Veliler rehberi, Hz. Muhammed Mustafa (sav)'dan söz açmak istiyorum. O Muhammed (sav), Rabbülâlemîn (cc)' in tek sevgilisidir. Hep sevdiklerini O (sav)'nun için seviyor, O (sav)'nun için affediyor. Hep O (sav)'nun şefaati ile cennete giriyoruz elhamdülillah. O (sav), bütün vasıflarında tek ve eşsizdir.

Başka peygamberlerde o vasıflar var elbette. Ancak bu güzellikler en kâmil anlamıyla Efendimiz (sav)'de bulunmaktadır.
Allah (cc), peygamberlerine soruyor: - Sen kimsin yâ Âdem! - Ben Adem safiyyullahım. - Sen kimsin ya İbrahim! - İbrahim halîlullahım. - Sen kimsin ya Musa! - Musa kelîmullahım. - Sen kimsin ya İsa! - İsa ruhullahım. - Sen kimsin ya Muhammed (sav)! - Ene fakiru'l-fakir (Ben fakirin fakîriyim). - İşte kazandın, bütün peygamberlerin serdarı sen oldun ya Muhammed (sav)!

Cemalde O (sav)'nun yüzü gibi bir yüz daha gelmiş değildir. Kemâlde O (sav)'nun gibisi yoktur. İlimde O (sav)'nun dengi var olmamıştır. İrfanda, şefkatte, merhamette, beşeriyete nasip olan bütün güzelliklerde yaratılmışların özü Hz. Muhammed (sav)'dir.
Hz. Muhammed (sav) çekirdektir, biz O'ndan doğduk hep. O (sav), bizim ruhça babamız olur. Çocuk askerden geldiğinde ilkin babasını kucaklar ya; bunun gibi imanlı kişi de öldüğünde melekler ilkin onu, Ravzâ-i Mutahhara'ya götürürler, Muhammedimiz (sav) kucaklar onu... Senin ruhun O (sav)'nunla kucaklaşacak inşallah. Günahlarımıza tevbe edelim, O (sav) içimize kadar geldi. O (sav)'na okuduğumuz salavatlardan haberi var O (sav)'nun. Bu feyzi O (sav) veriyor. Bizim gibi fakirler nasıl versin. Nesli Arap'tan geldi. Kur'an-ı Kerim bu sebeple Arapça indi.

Yavrularım! Sizi aldatanlar var. Kanmayın, Muhammed Mustafa (sav)'ya bağlanın, o zaman kurtulursunuz. Ağıtlarınızı görüyor Rabbimiz. İlk olarak O (sav)'nun rûhunu Kendi nûrundan yarattı. Allah (cc)'ın nurudur Hz. Muhammed (sav). Ne kadar İlâhî fazîlet ve kudsiyyet varsa O (sav)'nda toplanmış. Elli senedir bize Muhammedimiz (sav)'i unutturmaya çalışmışlar.
Babanız maymun, demişler. Bizim ceseden babamız Hz. Âdem (as) gibi bir peygamber, rûhen babamız Hz. Muhammed Mustafa (sav)'dır. Yavrulara Muhammedimiz (sav)'i unutturmuşlar. O (cc), Yüce Sevgilisi (sav)'ni insanlık âlemine yegâne mürşid göndermiş.
Onlar bize unutturmaya çalışıyorlar, Mevlâ O (sav)'nun sevgisini kalbimizde sabit kılsın, Muhammed Mustafamız (sav)'ın yolundan ayırmasın.• Ve'l-hamdülillâhi Rabbi'l-âlemîn.