Üniversite Türü Vakıf
Kuruluş Tarihi 1999
Rektör Prof. Dr. Sadık Kırbaş
Telefon 0 216 325 48 18;0 216 339 77 81;
0 216 339 60 86
Faks 0 216 339 61 36;
0 216 339 73 44
Internet www.okan.edu.tr
E-mail okan@okan.edu.tr
Adres Uzunçayır cad. No:6 Hasanpaşa /Kadıköy
Öğrenim Dili Türkçe

Ücret
Okan Üniversitesinde eğitim ücretlidir. 2005-2006 ders yılında öğretim ücreti hazırlık sınıfı ve tüm lisans programları için yıllık 10.850 Yeni Türk Lirasıdır, ücrete KDV dahil değildir. 2005-2006 öğrenim ücretlerinin taksitli ödenmesi halinde ¼ ‘ü peşin, kalanı üç eşit taksit yapılacaktır. Taksitler banka ile anlaşma yapılmak suretiyle 7 Aralık 2005, 7 Şubat 2006 ve 7 Nisan 2006 tarihlerinde ödenecektir.

Birimlerin Dağılımı
3 Fakülte 1 Yüksekokul
Öğrenci Sayısı 413
Akademik Personel 60
Bu Yıl Alınacak Öğrenci Sayısı 455

Barınma

Üniversitenin yurdu yok.

Burs

Okan Üniversitesinin burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burslar yalnızca öğretim ücretini kapsamaktadır. Öğrenci başarılı olduğu sürece bursu devam eder. Bu burslar hazırlık programında geçirilecek olan süreyi de kapsar. Ayrıca, Okan Üniversitesine yerleştirilen ve yerleştirildiği puan türünde ilk 100'e giren öğrencilere öğrenim ücretinden muafiyet yanında 9 ay süreyle aylık 500 YTL., ilk 101-500'e giren öğrencilere 400 YTL., 501-1000 arasına giren öğrencilere 300 YTL. Mütevelli Heyetçe Onur Bursu olarak verilir. Sanat, Kültür veya Spor alanında Okan Üniversitesini başarı ile temsil eden öğrencilere Mütevelli Heyetçe belirlenen tutar ve sayıda Sanat, Kültür ve Spor Bursu verilir, örneğin milli sporcular milli olduklarını belgelemeleri şartıyla eğitim ücretinin % 50'sinden muaf tutulurlar. Hiçbir burstan yararlanamayan lisans programı öğrencilerine Mütevelli Heyetçe belirlenen tutar ve sayıda İhtiyaç, Destek ve Başarı Bursu verilir. Okan Üniversitesine ÖSYM tarafından yerleştirilerek kesin kayıt yaptıran eğitimciler ile bunların eş ve çocuklarına lisans ve lisansüstü öğrenim ücretlerinde % 10 indirim sağlanır. Burslar karşılıksızdır

Rektörün Adaylara Mesajı

2004-2005 öğretim yılının sonuna geldik. Akademik ve idari yönetimimizle, öğretim elemanlarımızla ve öğrencilerimizle yoğun bir dönem yaşadık.

Yine ilk ve yeni şeyler yapabilme çabası içinde olduk. Türkiye'de ilk kez Çince Mütercim-Tercümanlık programını açabilmek amacıyla Pekin'in en seçkin üniversitelerinden Beijing Language and Culture Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladık. Bölümün kurulması halinde öğretim elemanı göndermeyi üstlendiler. Ayrıca 27-28 Eylül 2005'te TOSYÖV ve KOSGEB'in katkılarıyla Çin ve Türk küçük ve orta boy işletmelerinin yöneticilerini bir sempozyumla bir araya getiriyoruz.

Yeni fakülte ve bölümlerle biraz daha büyüyoruz. Yüksek Öğretim Kurulu Güzel Sanatlar Fakültesi ile Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Lojistik ve Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümlerinin açılmasına karar verdi.
Uluslararası Nakliyeciler Derneği ile işbirliği protokolü imzaladık. Uluslararası Lojistik Bölümünün açılması ile taşımacılık ve lojistik alanında çok yararlı bir işbirliği gerçekleştirebileceğimizi umuyorum.
İşletmede master programı uygulaması başarı ile devam ediyor. Baymak'taki uygulamayı öğretim üyeleri heyecanla sürdürüyorlar. Öğrenciler de programları yakın ilgi ve başarı ile izliyorlar. Bazı saygın kuruluşlar bu uygulamayla yakından ilgilenmektedir.

İş yaşamının sorunlarıyla yakından ilgilenmeye çalışan üniversitemiz Avrupa Birliği standartları gereği her işletmede bulunması gereken iş sağlığı ve iş güvenliği uzmanı yetiştirmek için üniversitelerde ilk kez sertifika programı açtı. Programa çeşitli işletmelerden elemanlar katılmakta ve yoğun bir ilgiyle izlenmektedir.

İş yaşamına hazırlık programı bu yıl daha organize bir biçimde devam ediyor. Öğrencilerimiz üniversitede okuduklarıyla işletmelerde gördüklerini ilişkilendirerek motive olacakları gibi, işletmelerle tanışma olanağı bularak geleceğe dönük bağlantı yapabilme şansını elde edeceklerdir. Bu yıl başvuruların hemen hepsini yerleştirme olanağını buluyoruz.
Çarşamba toplantılarında iş, bürokrasi, sanat dünyasının seçkin isimleri ile birlikte olma olanağını bulabildik. Marka olmuş işletme sahipleri deneyimlerini anlattılar. Olayın ilginç yönü konferansları iş dünyasının üst düzey yöneticileri ile öğrencilerimiz birlikte izlediler ve tanışma olanağını buldular.

Ayrıca Çeviri ve Psikoloji Bölümlerimiz seminerler dizisini başarı ile uyguladılar. Bu etkinlikler ilgili alanlardaki uzman kişilerin üniversitemizde bir araya gelmelerini sağladı.

Marco Polo 2. Eğitim Çalıştayını başarı ile gerçekleştirdik. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen çok sayıda eğitimci ile Eğitişim ve Üniversiteye hazırlık sürecinin sorunları tartışıldı.Çalışmalarımız aynı hız ve sorumlulukla devam edecektir.
Prof. Dr. Sadık Kırbaş

Genel Bilgi
Okan Üniversitesi Okan Holding tarafından kurulmuş olan Okan Kültür, Eğitim ve Spor Vakfına bağlıdır. Okan Üniversitesi 1999 yılında resmi olarak kurulmuştur. Eğitim Öğretime 2003-2004 eğitim - öğretim yılında başlamıştır.
Okan Üniversitesi bilgi çağının gerektirdiği evrensel değerlerle donatılmış, bilgili, araştırma yeteneği olan,alanlarında başarılı, iç ve dış rekabete açık ve ülke sorunlarına duyarlı insanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programlarımız İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi : İşletme, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Lojistik; Fen Edebiyat Fakültesi : Mütercim Tercümanlık (İngilizce, Almanca, Rusça), Psikoloji; Mühendislik Fakültesi : Endüstri Mühendisliği; Bilgisayar ve Turizm Yüksekokulu : Turizm ve Otelcilik, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümlerinde sürdürülmektedir. Açılan programları yakın bir gelecekte Hukuk, Güzel Sanatlar ve İletişim Fakülteleri ile ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınması için gerekli diğer programlar izleyecektir.

Bunların dışında lisans eğitimini tamamlamış ve kariyerlerinde aşama göstermek isteyen bireyler için Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinde işletme, satış ve pazarlama, genel psikoloji ve çeviri eğitimi konularında tezli-tezsiz yüksek lisans ve doktora programları açılması planlanmaktadır.

Ayrıca ülkemizde ara eleman sağlanması ve eğitimi, üniversite sanayi işbirliği, Avrupa Birliğine hazırlık çalışmaları gibi amaçlarla Okan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde Eğitim Programları uygulanmaktadır. Ayrıca üniversite sanayi işbirliğine ilişkin olarak Türk Telekom AŞ ile işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Üniversitemiz, eğitim ve öğretim hayatına İstanbul Kartal-Yakacık binasında başlamıştır. Kampüs çalışmaları hızla sürmektedir. Yeni ve çağdaş programlar ve bu programları yürütebilecek dinamik bir öğretim kadrosuyla Türk Yüksek Öğretimine çağdaş bir yaklaşımla katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Açılan programlarımıza ilk 1100 aday arasından alma başarısını gösteren üniversitemiz öğrencileri vakıf üniversiteleri arasında ilk 7 üniversitesinin arasında yer almış bulunmaktadır.

Okan Üniversitesi bütün bu amaç ve hedeflerini geçekleştirmek için küçük sınıflarda öğrenci-öğretim üyesi diyaloğunun birebir yaşandığı bir ortam içersinde bulunmaktadır. Üniversitemizde öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı beştir.
Okan Üniversitesi öğrencilerinin %25'i karşılıksız eğitim ve ihtiyaç bursu almaktadır. Programlarımızda İngilizce destekli eğitim verilmektedir. Bir yıl süreli İngilizce Hazırlık programı uygulanmaktadır. Bunun dışında başta Moskova Üniversitesi olmak üzere yurt dışındaki diğer üniversitelerle işbirliği hazırlıkları sürmektedir.

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile sürdürülen iyi ilişkiler sonucu bu devletlerden gelecek öğrencilere de çağdaş eğitim verilecektir. Böylece ileri düzeyde kültürel kaynaşma da sağlanabilecektir.

Okan Üniversitesi öğrencileri Okan grubunun yurt içi ve yurt dışındaki Fabrikalar, oteller ve diğer işletmelerinde staj yapma ayrıcalığına sahip oldukları gibi mezuniyetlerinde belirtilen iş yerlerinde öncelikli iş imkanlarına kavuşacaklardır. Şu anda öğrenim yapan öğrencilerimizin tümüne Okan grup şirketleri veya dışındaki işletmelerde ücretli staj imkanı sağlanmıştır.