Ülkemizin nitelikli yüksek öğretim kurumlarına olan gereksinimi, 1980 yılından beri sağlık alanında çağdaş düzeyde hizmet veren Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı'nın deneyim ve birikimleriyle birlikte mevcut tesislerinin üniversiter bir yapıya dönüştürülmesi kararını oluşturmuştur.


1993 yılı ortalarında Haberal Eğitim Vakfı ile birlikte kurulması kararlaştırılan BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ' nin kuruluş işlemleri başlatılıp kısa sürede tamamlanmıştır.

Üniversitemiz 13 Ocak 1994 tarihinde 3961 sayılı kanunla kurulmuştur.

Üniversitemizin eğitim dili Türkçe'dir; ancak akademik ve mesleki ingilizce dersleri ile yoğun ingilizce eğitimine ağırlık verilmektedir.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ'nin amacı, bilgi çağının gerektirdiği evrensel " bilgiye ulaşım" ve " bilgi- kullanım" yeteneklerine sahip; sağlık, insan bilimleri, sanat, çevre, endüstri, ticaret ve teknoloji alanlarında bilgili ve deneyimli; araştırmacı, dinamik, ülke sorunlarına duyarlı; mesleklerinde ve iş dünyasında başarılı; rekabete açık; uluslararası çevrelerle yakından ilişkili; sanatsal, kültürel ve tarihsel değerlerimize sahip çıkan; çevre korumasına duyarlı insanlar yetiştirmektir.


Genel Bilgiler

Üniversitemizde öğretim dili Türkçe olmakla birlikte yabancı dil (ingilizce) barajdır. Üniversitemiz Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) içinde yerleşen öğrenciler ingilizce yeterlilik sınavına alınırlar. Bu sınavı başaramayan öğrencilere, ingilizce hazırlık programı uygulanır. Öğrencilerimize öğrenimleri süresince de kendi programlarına yönelik ingilizce dersleri verilir. Aynı zamanda BÜ Dil Uygulama ve Araştırma Merkezine bağlı dillerde alınabilir.

Üniversitemizin amacı, bilgi çağının gerektirdiği evrensel "bilgiye-ulaşım" ve "bilgi-kullanım" yeteneklerine sahip; sağlık,insan bilimleri, sanat, çevre,endüstri, ticaret ve teknoloji alanlarında bilgili ve deneyimli; araştırmacı, dinamik, ülke sorunların duyarlı; mesleklerinde ve iş dünyasında başarılı; rekabete açık; uluslararası çevrelerle yakından ilişkili; sanatsal, kültürel ve tarihsel değelerimize sahip çıkan; çevre sorunlarına ve korunmasına duyarlı insanlar yetiştirmektir.

1994-1995 öğretim ve eğitim yılında, Tıp Fakültesi (Tıpta Uzmanlık Eğitimi), Hemşirelik Yüksekokulu ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Meslek Yüksekokulu programlarında öğretim ve eğitim faaliyetleri başlatılmış, Anakara Eskişehir Devlet Yolu 20.km'de (Bağlıca Köyü mücavir alanında) 650 dönümlük arazide, kısa sürede başlatılan yapılaşmanın tamamlanan bölümlerinde 1995-1996 öğretim yılında, kuruluş yasamızda mevcut olan, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi (İşletme ve Turizm İşletmeciliği), Fen-Edebiyat Fakültesi (Amerikan Kültürü ve Edebiyatı), Meslek Yüksekokulu kapsamında Büro yönetimi ve sekreterlik programları faaliyete geçirilmiştir. Gene aynı öğretim yılında Merkez kampusumuzda (Bahçelievler) Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde "İşletme yönetimi bilim uzmanlığı" programı açılmıştır. Üniversitemizin Bağlıca Kampusunda, 1994-1995 öğretim yılında başlatışıp oğun ve hızlı biçimde sürdürülen ve 1996-1997 öğretim yılından önce, tamamlanması gerçekleştirilen fiziksel yapılaşma göz önünde tutularak,1996-1997 öğretim yılında, Mühendislik Fakültesi (Elektrik-Elektronik Mühendisliği), Sağlık İdaresi ve İşletmesi Yüksekokulu(Sağlık Kurumları İşletmeciliği), Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans, Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otelcilik programlarında öğretim başlamıştır.1997-1998 öğretim yılında Mühendislik Fakültesi (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü), Hukuk Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Programcılığı,Endüstriyel Elektronik ve Haberleşme Programları), Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Turizm Rehberliği, Yiyecek İçecek Programları) açılmıştır. Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programları başlatılmıştır.

1998-1999 öğretim yılında Mühendislik Fakültesi'nde Endüstri Mühendisliği, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi'nde İktisat Bölümü ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü açılmış, aynı yıl ÖSYS içine girilerek eğitim öğretime başlanmıştır. Yine bu öğretim yılında Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doktora Programı açılarak öğretime başlanmıştır. Ayrıca, bu öğretim yılının sonunda, Ankara'da saygın bir Öğretim kurumu olan "Ayşeabla Koleji", "Başkent Üniversitesi Kolej Ayşeabla Okulları" adı ile bünyemize alınmıştır. Böylece anaokulundan, Üniversite mezuniyetine kadar eğitim zincirinin tüm hakları tamamlanmıştır.

1999-2000 öğretim yılında, Hemşirelik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Spor Bilimleri, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Beslenme ve Diyetetik Bölümleri, Sağlık Bilimleri Fakültesi yapısı altında eğitim-öğretim hizmeti vermeye başlamıştır. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve buna bağlı Bankacılık, Sigortacılık ile Uluslararası Ticaret Bölümleri açılarak eğitime başlanmıştır.

2000-2001 eğitim-öğretim yılında Meslek Yüksekokulları ile Sağlık Teknolojisi Yüksekokuluna öğrenci alınmamıştır. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu içinde Muhasebe, Turizm ve Otelcilik, Turizm Rehberliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri açılarak ilk öğrencilerini almıştır. Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği Bölümleri ile eğitimine başlamıştır. Lisanüstü eğitim veren enstitüler arasına, Eğitim Bilimleri Enstitüsü eklenmiş, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesine Protetik Diş Tedavisi ve Ortodonti eğitim Programları eklenmiştir. Ayrıca, Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü ile Yanık, Yangın ve Doğal Afetler Enstitüleri kurulmuş ve yine bu öğretim yılında Adana'da bulunan Gönen Okulları da Başkent Üniversitesi bünyesine alınmıştır.

2001-2002 eğitim-öğretim yılında Meslek Yüksekokullarına tekrar öğrenci alınmaya başlanmıştır. Ayrıca Eğitim Fakültesi bünyesinde Türkçe Öğretmenliği bölümü, İletişim Fakültesi bünyesinde Bilgi ve Belge yönetimi ile İletişim Tasarımı Bölümleri, Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde Sosyal Hizmetler Bölümü açılmış ve öğrenci alımı için 2002 ÖSYS kılavuzunda yer almışlardır. Ayrıca bu öğretim yılında Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde bulunan Muhasebe Programı'nın ve Sigortacılık Programı'nın adları "Muhasebe ve Finansal Yönetim" ve "Sigortacılık ve Risk Yönetimi" olarak değiştirilmiştir.

2002-2003 eğitim-öğretim yılında İletişim Fakültesi bünyesinde Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü, Mühendislik Fakültesi bünyesinde Makine Mühendisliği Bölümü, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde ise Grafik Tasarımı Bölümü açılmış ve 2003 ÖSYS kılavuzunda yer almışlardır. Ayrıca Eğitim Fakültesi bünyesinde İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programı açılmıştır. Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ise Matematik Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Tarih Öğretmenliği, Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarında tezsiz yüksek lisans programları da açılmıştır. Üniversitemizin sağlık hizmetleri kapsamında "Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi"miz 250 yatak kapasitesi ile 6 Haziran 2003 tarihinde Konya halkının hizmetine açılmıştır.BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ'NİN HUKUKSAL, YÖNETSEL VE MALİ KONUMU

Son zamanlarda medyadaki kimi haber ve yazılarda, Başkent Üniversitesi'nin tüzel kimliği, yönetsel ve mali konumu, hastanelerinin özel mi, üniversite hastanesi mi olduğu konularında kavram karmaşasıyla karşılaşılmaktadır.
Aşağıda Başkent Üniversitesi'nin kamusal kimliği, yasal, yönetsel ve mali konumu, hukuksal dayanaklarıyla belirtilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


1- Başkent Üniversitesi, Anayasa'nın 130'uncu maddesine ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre 3961 sayılı yasayla kurulmuş ve 15 Ocak 1994 tarih ve 21819 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yasallık kazanmış,Kamu Tüzel Kişiliği'ne sahip bir Üniversitedir. (Ek. Resmi Gazete)


2- Başkent Üniversitesi, bir vakıf üniversitesi olarak, Anayasa'nın ve Yüksek Öğretim Yasası'nın öngördüğü gibi, yönetsel ve mali özerkliğe sahip bir yükseköğretim kurumudur.
Yönetsel özerkliğinin anlamı, üniversitenin yönetsel kararlarında özerk olmasıdır.
Mali özerkliğinin anlamı, Devlet bütçesine bağlı olmaksızın yatırımlarını ve cari işlemlerini kendi olanaklarıyla yapabilmesidir. Devlet Üniversiteleri'nin bütçesi, çalışanların maaşları, yatırım harcamaları ve cari harcamalarının Devlet Bütçesinden karşılandığı bilinmektedir.
Başkent Üniversitesi'nde ise, bütçesinin tamamı kendi olanaklarıyla hazırlanıp planlanmakta ve tüm yatırım ve cari harcamalar üniversitenin mali olanaklarıyla karşılanmaktadır.
Bugüne kadar bütçesinin %1 ile 5'i arası bir oranda devlet bütçesinden -yasaların öngördüğü biçimde- eğitime katkı payı almıştır.
Başkent Üniversitesi'nde 6500 öğrenci eğitim görmekte ve 4500 kişi çalışmaktadır. Hastanelerinin sağlık bütçesinin de ortalama % 5 kadarı, imkanı olmayan hastaların tedavi giderlerine harcanmaktadır.


3- Başkent Üniversitesi hastanelerine başvuran tüm hastalar Türk Tabipleri Birliği'nin belirlediği ASGARİ ÜCRET ile tedavi edilmektedir. Başkent Üniversitesi hastaneleri, 1993'ten bu yana, Türk Tabipleri Birliği'nin belirlediği bu asgari tedavi rakamlarını kabul eden ve bu uygulamayı yaygınlaştıran ilk ve tek sağlık kurumudur.