1816 yılında Johann Nepomuk Maelzel (1772 - 1838) in Viyana' da oluşturduğu, zemberekli "zaman sayıcı" bir aygıttır. Ortasında sürmeli bir çubuk bulunan, piramit biçiminde bir kutudur, işletilince, tik - tak lar istenilen çabuklukta, sağlı - sollu vurmaya başlar. Sürmeli çubuk üzerinde hız derecelerini gösteren rakamlar yazılıdır. Bu rakamlar; 40 - 208 arasındadır. Çubuk üzerinde sürülen bir bölüm olup, bu bölüm istenilen çabukluğu gösteren rakamın dengine getirildikten sonra, aygıt işletilir.


Müzik parçalarında gördüğümüz, hız gösteren İtalyanca terimlerin rakamla deyileri de yanlarına yazılabilir; buna Metronomlayış denilir. Yukarıda söz konusu rakamların anlamı şudur: Metronom dakikada..... kez vuracak demektir. Yani bu, metronomun dakikadaki tik - tak larının sayısıdır. Bu işlemin teorik deyisi; Metronomi dir.


Metronomlu çalışma, duygudan uzak düzenli bir çalışmanın deyişidir. Bu cümleden olmak üzere; yöntemli ilerleme için, kusursuz bir çalışma öğreticisidir. Fakat, kendine özgü duygulu, anlatım gücü ile dolu parçalar için, gereksizdir. Çünkü, Metronomla çalışan bir calici - sesçi, duygusal ayırtıları deyiden uzaktır. Bu bakımdan yöntemli parçalar için, Metronomla çalışmak ne değin yararlı ise, duygulu parçaları çalmakta da o değin zararlıdır bu özellik daima göz önünde bulundurulmalı ve çalışmalar, salık verildiği gibi yapılmalıdır.


Alm., Metronom
Fr., Métronome
İng., Metronome
İta., Metronomo

Metronom dizini:
40 - 42 Grave
44 - 50 Largo
52 - 56 Lento
58 - 66 Larghetto
66 - 72 Andante
72 - 80 Sostenuto
80 - 88 Comodo - Maestoso
88 - 104 Moderato
104 - 120 Allegretto
120 - 132 Animato
132 - 144 Allegro
144 - 160 Allegro assai
160 - 168 Allegro Vivace
168 - 184 Vivace
184 - 192 Presto
192 - 208 Prestissimo

Metronomum bölümleri:
1. Aygıtın çalışmasını sağlayan zembereği kuran pim,
2. Ölçü başlarım, ölçü gösteren rakama göre düzenleyen pim (a).
(a). 2/4, 3/4, 4/4 lük ölçülerin başlarında; (gong =çın) diye bir ses duyulur.
3. Sürmeli Çubuk,
4. Sürülen Bölüm.