Kadim sözlük anlamıyla Meydan Larousse'a göre, çok eski ve başlangıcı geçmişin derinliklerinde kaybolmuş demektir.

Yeryüzü kabuğunu oluşturan karalar bundan 400 milyon yıl önce Güney Kutbunda toplanmış olan Gondwana (Pangea) isimli tek bir kıtadan oluştuğu, yeryüzü Tethys adı verilen bir okyanus ile kaplı olduğu zaman içinde Pangea'nın parçalanarak kuzeye doğru hareket ettiği ve bugünkü kıtaları oluşturduğu bilinmektedir.


Pasifik Okyanusunun doğusundaki Nazca Plakası yılda 6 cm'lik bir hızla Kuzey Amerika kıtasının altına kaymakta olduğu da bilinmektedir. Nazca plakasının kuzeyinde Farallon isimli bir kıtanın çok eskiden mevcut olduğu ve bundan 50 milyon yıl önce Kuzey Amerika kıtasının altına doğru hareket ederek battığı bugün bilinen gerçekler arasındadır.

"Ancak günümüzün Yer Fiziği Bilimi'nin kabul ettiği gerçeklerin dışında Pasifik Okyanusu'nda Mu Kıtası isimli bir kıtanın var olduğunu ve sulara gömüldüğünü kabul etmek yerine dünyanın çeşitli yerlerinde bazı eski uygarlıkların olabilirliğini kabul etmek, Yer Fiziği bilimine ters düşmemek için daha uygun olacaktır."
B. Albert 1991

Bilinmeyen Geçmiş

* Bilimsel olarak bilinen ilk kara parçası M.Ö. 400 milyon yıl
* Üzerinde anladığımız anlamda yaşam barındırma olasılığı yüksek olan hatta zaman zaman sulara batan diğer hareketli kıtalar M.Ö. 50 milyon yıl
* Son parçalarının Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinde yattığı var sayılan Mu Kıtası M.Ö. 40 milyon yıl ile 1 milyon yıl
* Mu uygarlığının hayatta kalmayı başarmış son torunları M.Ö. 80.000 ile 36.000 yılları arası
* Bir başka batık uygarlık olan Atlantis M.Ö. 70.000 ila 35.000 yılları arası
* Uygar insana ait bulunmuş ilk kanıtlar olan 2500 adet taşlaşmış Nacaal kil tabletleri M.Ö. 15.000 yıl
* Mayalar M.Ö. 15.000 ile 950
* İsis - Osiris - Horus üçlemesi M.Ö. 12.000 ile Milat
* Uygurlar M.Ö. 8.000 ile 800
* Antik Çin-Hint M.Ö. 5.000 ile M.S. 1.200

Kadim uygarlıklara ait izleri bulmak imkansız denecek kadar zordur. Çünkü üzerinde yaşadığımız gezegenin ekolojik şartları çeliği bile 2500 ile 3000 yıl arasında tamamen bozunuma uğratarak toprağa dönüştürmektedir. Elimizdeki en eski kanıtlar Naacal Tabletleri 15.000 yaşındadır. 15.000 senenin öncesi ise her türlü spekülasyona ve yakıştırmaya açıktır. Günümüzden 9.600 yıl öncesine kadarını bugün bilimsel olarak tartışıyor ve sorguluyouz. İnsan türü olarak 10.000 yıldır yaşadığımızın farkındayız.
Üzerinde anladığımız anlamda yaşam barındırma olasılığı yüksek olan hatta zaman zaman sulara batan diğer hareketli kıtalar M.Ö. 50 milyon yıl önce oluştuğu biliniyor. Mantık yeteneği olan ilk canlıların 40.000 yıl önce ortaya çıktığı söyleniyor. Tarihin başlangıcı ise 10.000 yıl öncesine gidiyor.
Bir uygarlığa bilimsel ilerleme yoluyla kendi kendini mahvedebilecek düzeye varabilmesi için ortalama 10.000 yıl tanırsak bizim uygarlığımızdan önce de dünyada bir ya da daha çok uygarlığın gelmiş geçmiş olması için yetecek zaman payı vardır.belki teknik yönden ilerlemiş her uygarlık er geç , rastlantı eseri ya da bir planlama sonucu olarak atom gücünü keşfedecek ( Bizim için 10.000 yıl sürdü ) ve keşfedince de ya bu büyük gücü kontrol altında tutabilmek ya da uygarlığın mahvolmasını göze almak gibi bir ikilemle karşı karşıya gelecektir. Eğer böyle bir dünya uygarlığı gerçekten vardı da kendi mahvını kendi yaratarak yok olduysa bunun anıları elbette destanlarda bulunacak ya da bilinmyen bir çağa yorumlanan anakronistik kalıntılarla anlaşılmayan dev harabelerle kendini belli edecektir.

Konu ile ilgili..

* Pasifik okyonusuna gömüldüğü düşünülen Büyük Güneş İmparatorluğu Mu Uygarlığı
* Atlantis miti
* Çin'deki , Meksikada'ki, Mısır'daki ve dünyanın çeşitli yerlerindeki Piramitler ve piramit ustası İmhotep
* Miami, Bermuda ve San Juan arasında kalan Bermuda Şeytan Üçgeni
* Bolivya'da bulunan Tiahuanaco kenti
* Güney Amerika yerlileri Aztekler, Mayalar, İnkalar, Aymara
* İngiltere'de bulunan Stonehenge
* Troia (Truva)
* Türkiye'deki Yeraltı Şehirleri
* Kutbun ötesindeki ülke
* Meşe adasındaki Para Çukuru
* Yunanistandaki Ntavelis Mağarası
* Agharta
* Kayıp uygarlık Şamballa
* Dünyanın hemen hemen bütün mitlerinde geçen Büyük tufan ve Nuhun gemisi
* Babil Pili, Dendera tapınağı duvarlarındaki tüp, Ashoka sütunu, Antikytherada bulunan yıldız ölçerin bulunduğu Tarih öncesinden kalma cisimler
* Ahid sandığı
* Peru'daki Nazca Düzlüğü
* Piri Reis'in Haritası
* Babil kulesi
* Paskalya Adası'ndaki heykeller
* Yok olan kavimler
* Nemrut dağındaki Commagene (Kommagene) Krallığı'na ait kral Antioch'un mezarı
* Basit bir dürbünden bile haberi olmayan ama astronomik buluşlar yapan Dogon Kabilesi
* Bilinen ve bulunan en eski dinsel yazılar Ölü deniz yazmaları
* Uygar insana ait bulunmuş ilk kanıtlar Naacal Tabletleri
* Yok edilen İskenderiye Kütüphanesi
* Antik astronotlar
* Gizli örgütler