İş, günümüz insanının yaşamında önemli bir yer tutar. İnsanlar zamanlarının oldukça büyük bir kısmını işte veya işke ilgili etkinlikleri düşünerek geçirirler. Özellikle yönetim basamaklarında, işin düşünülmediği, tümüyle bireye kalmış bir zaman dilimini bulmak oldukça zordur. İş stresi özel yaşamın getirdiği sorunlar ve zorluklarla birleştiğinde birey ve örgüt için daha da önemli sonuçlar doğurabilmektedir.


İş stresi; psikolojik, fizyolojik ve örgütsel davranış yönlerinde önem taşır. Steers'a, çalışanlar ve özellikle yöneticiler üzerinde fizyolojik ve psikolojik yıkım yapabildiğinden, onların sağlığını ve örgütsel başarısını olumsuz yönde etkileyecektir. Ayrıca stres, işgücünü devrinin (turnover) ve işe devamsızlığın (absenteeism) en önemli nedenidir. Çalışanların birinde görülen stres diğer çalışanları veya toplumun güvenliğini de etkileyebilir.
İşyerinde Söz Konusu Stresler

· Ağır işler, uzun çalışma saatleri, yetersiz
beslenme
· İş ritminin yüksek ve zorlayıcı olması
· Ağır sorumluluklar ve mesleki aşama
sorunları
· Doyumsuz, monoton, sıkıcı ve anlamsız
işler
· İzole bir ortamda uzun süreli çalışma
· İş koşulları, iş yükü ve iş ritmi zorlukları
· Güvensizlik, işini kaybetme, parasızlık,
konut sorunu ve emeklilik tasası gibi kuşkular
· Ortam gürültüsü, titreşimler, ısı ve
aydınlanma gibi sorunlar
· Kimyasal zararlılar ve uyuşturucu etkili
maddeler
· Kazalanma, hastalanma ve sakatlanma
tasası
· Aile ve genel çevre sorunları, gece
mesaisi ve fazla mesai gibi zorlamalar ile bu
tür düzen bozukluklarının neden olduğu aile
ve toplumsal sorunlar
Olası Sonuçlar

· Yorgunluk

· Kazalanma
· Ülser

· Sindirim bozukluğu

· Yüksek tansiyon
· Kalp sektesi
· Cilt iritasyonları

· İşitme, görme, kas
ve sinir sorunları
· Depresyon

· Ankziyete bulgusu

· Astım benzeri
reaksiyonlar