Türkiye'de Geri Dönüşüm - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Türkiye'de Geri Dönüşüm

 1. A.B. GERİ KAZANIM VE GERİ DÖNÜŞÜM HEDEFLERİNİ YENİLİYOR.

  Avrupa Komisyonu "Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi 94/62/EC'nin" revize edilmesi amacı ile hazırlamış olduğu öneri metnini yayınladı.
  Komisyonun yeni önerisine göre Direktif önümüzdeki yeni beş yıllık dönem (2001-2006) için yeni hedefleri içeriyor. Öneri metni aynı zamanda Direktif metninde yer alan bazı tanımlara da açıklık getirmeyi amaçlıyor.

  Mevcut direktif 30 Haziran 2001 itibarı ile tüm üye ülkelerde ambalaj atıklarının %50 - 65 oranında geri kazanımın ve %25-45 oranında geri dönüşümünü hedefliyordu.

  Yeni öneri metni ise 30 Haziran 2006 için yeni hedefleri ve yeni tanımları içeriyor.

  I- Yeni Geri Kazanım ve Geri Dönüşüm Hedefleri :

  %60 - %75 / Geri Kazanım :
  Mevcut direktifte tüm ambalajları kapsayan ve %50 - 65 olan geri kazanım (Recovery) hedefleri yenilenen direktifte minimum %60 - maksimum %75 olarak öneriliyor.
  Öneri metni "malzeme geri dönüşümünü" çevre etkisi açısından "en faydalı" geri kazanım yöntemi olarak kabul ediyor. Bu neden ile yeni metne göre "Enerji geri kazanımı" oranı "geri dönüşüm oranından" çok yüksek olamayacak.

  % 55 - % 70 Geri dönüşüm
  Mevcut direktifte % 25 - % 45 olan malzeme geri dönüşüm hedefleri Avrupa Komisyonunun yeni öneri metninde %55 - % 70 aralığına yükseltiliyor.

  Malzeme Bazında yeni hedefler :
  Önceki metinde, herhangi bir malzeme için en düşük %15 olan geri dönüşüm hedefi yeni metin ile çok daha yukarılara çıkarılıyor. Malzeme bazında yeni geri dönüşüm hedefleri:
  Cam %60 (yeşil cam tüketimi fazla olan ülkeler hariç)
  Kağıt ve karton %55
  Metal ambalajlar %50
  Plastik ambalajlar %20 (Mekanik ve kimyasal geri dönüşüm yöntemleri dahil olmak üzere)

  II- Önemli Ayrıcalıklar :
  Mevcut direktifte AB üyesi ülkelere 2001 için verilen hedefler (%50 -65 geri kazanım)
  Yunanistan, İrlanda ve Portekiz'in özel durumları nedeni ile bu ülkeler için 2005'in sonuna kadar ertelenmişti. Yeni öneri metnine göre Yunanistan, Portekiz ve İrlanda yenilenen hedefleri (%60-75 geri kazanım, %50 -%75 geri dönüşüm) ise 30 Haziran 2009'a kadar yerine getirmek durumunda. Ancak bu ülkeler için önerilen takvimin 31 Aralık 2011'e kadar uzatılması da gündeme alınmış durumda. Takvimin 31 Aralık 2011'e alınması halinde hedefler %50 - % 85 geri kazanım, %45 - %80 geri dönüşüm olarak belirlenecek. Malzeme bazında hedefler ise cam, kağıt ve karton %45, metal %35, plastikler%15 olarak kararlaştırılacak.

  III- Tanımlar'da Yapılan Değişiklikler :

  Mekanik Geri Dönüşüm (mechanical recycling) : Atık malzemeyi "Kimyasal yapısını bozmadan" ve "enerji kazanımı veya bertaraf" amacını içermeyecek şekilde tekrar kazanmak amacı ile işleme tabi tutmak

  Kimyasal Geri Dönüşüm (chemical recycling) : Atık malzemenin "kimyasal yapısını değiştirmek" sureti ile ve "enerji kazanımı, organik geri dönüşüm veya bertaraf" amacını içermeyecek şekilde atık malzemenin kimyasal bileşkenlerinin orijinal bileşkenlerine geri dönüştürmek.

  "Feedstock recycling" ; Katkılı Geri Dönüşüm : Atık malzemenin, organik geri dönüşüm, enerji geri kazanımı ve bertaraf amaçları dışında, orijinal kimyasal yapısının dışında bir başka kimyasal yapıya dönüştürerek geri kazanma işlemi olarak yeniden tanımlıyor.

  IV- Aday Ülkelerin Konumu:
  Aday ülkeler Avrupa Birliği kanunları çerçevesinde "atık mevzuatının" bütününe uyum sağlamayı taahhüt etmiş bulunuyorlar. Bu neden ile aday ülkeler ile Avrupa Komisyonu arasındaki "pazarlık" uyum yasalarının takvimi üzerinde odaklanmış durumda. Macaristan ve Çekoslovakya "Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifinin" ana hedeflerinin 2005 yılının sonuna kadar; Litvanya 2006, Polonya ve Slovenya ise 2007 yılının sonuna kadar uygulanması için anlaşma sağlamış durumdadır.

  A.B. Ambalaj Direktifinin Önemi :
  Ambalaj atıkları direktifinin uygulanması son 5 yılda tüm üye ülkelerde geri dönüşüm oranlarının "önemli miktarda artmasına" , yeni geri kazanım ve geri dönüşüm metotlarının, yeni toplama ve taşıma tekniklerinin geliştirilmesine ve Avrupa çapında uygulanmasına neden oldu.
  SOFRES'in tamamlanmış olduğu ve dört üye ülkeyi (Fransa, Almanya, Belçika ve Hollanda'yı) kapsayan araştırmanın sonuçları tüm Avrupa'ya uyarlandığında bu düzenlemenin Avrupa Birliğine maliyeti:

  Yılda 5-8 Milyar Euro
  Avrupa GSMH %0.1'i
  Toplam Çevre harcamalarının %5'i
  Toplam atık yönetimi harcamalarının %15'i anlamına geliyor

  ŞİŞLİ BELEDİYESİ İLE GERİ KAZANIM PROTOKOLÜ İMZALANDI.
  5 Nisan 2002 tarihinde Şişli Belediyesi ile ÇEVKO Vakfı arasında imzalanan işbirliği protokolü ile Ayazağa bölgesinde belirlenen 250 büyük işyeri ve 90 okulu kapsayan bölgede geri kazanım uygulaması başlatılması amacıyla çalışmalara başlanmıştır. Proje bir yıl içinde iş merkezlerini kapsayacak, ve belirlenen program doğrultusunda site ve düzenli yerleşim birimlerini kapsayacaktır.

  SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA DA SANAYİ VE İŞ DÜNYASININ ROLÜ:
  "SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA, JOHANNESBURG ZİRVESİ" için ulusal raporun hazırlıklarına başlanıldı. Altı ana temadan oluşacak olan ulusal raporun "sürdürülebilir kalkınmada sanayi ve iş dünyası" bölümünün hazırlıkları Çevko Vakfı tarafından yürütülmektedir.

  OKUL EĞİTİM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.
  Pendik Belediyesi ile başlatılan çalışma ile Pendik bölgesinde belirlenen 12 ilköğretim okulunda katı atık ve geri kazanım konusunda Belediye ile işbirliği içinde eğitim çalışmaları devam etmektedir. Bu okullarda eğitimler tamamlandıktan sonra ayrı toplama çalışmaları başlatılacaktır.
  KAYNAK: www.cevko.org.tr

  Devamı ekte bulunan dosyadadır.


  Eklenmiş Dosya
  Okunma: 1910 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -