Sağlık Kuruluşlarında Kalite - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Sağlık Kuruluşlarında Kalite

 1. 1 SAĞLIK KURULUŞLARINDA KALİTE

  1.1 SAĞLIK HİZMETİNİN DÜZEYİ
  1.1.1 İLKELER
  Verilen sağlık hizmetinin uluslar arası planda en üst düzeyde olması amaçlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü Alma Ata Konferansı ilkeleri ve Hastane İnfeksiyonlarının Önlenmesi Kılavuzu, Sağlık Bakanlığının Hasta Hakları yönetmeliği temel alınmaktadır. Uluslararası ve ulusal saygın bilimsel kuruluşların ve uzmanlık örgütlerinin en son yayınladığı teşhis ve tedavi uygulama kuralları standart olarak kabul edilmektedir. [1]

  1.1.2 prosedür ve talimatlar
  Bir sağlık kuruluşunda, hastanın ilk kaydından başlayarak kliniği terk etmesine kadar olan tüm bürokratik ve tıbbi işlemlerin prosedürleri ve ilgili talimatları yazılı hale getirmek.
  1.1.3 İNSAN KAYNAKLARI
  1.1.3.1 ORGANİZASYON ŞEMASI, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
  Yönetim, bütün bölümlerin ve bağlantıların gösterildiği organizasyon şemasını ortaya koyar. Her birimde görevli bulunan kişilerin yetki ve sorumlulukları net olarak belirlenir.
  1.1.3.2 oryantasyon eğitimi ve sürekli iş başı eğitimi
  Göreve yeni başlayan elemana, işi hakkında yeterli eğitim verilir ve bu dokümante edilir. İşin gelişen koşullarına ve ortaya çıkan ihtiyaçlara göre tüm personelin sürekli eğitiminin belli bir program çerçevesinde yapılması ve dokümante edilmesi gereklidir.


  Eklenmiş Dosya
  Okunma: 1270 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -