İş değerleri: Bir çalışanın yaptığı işten ne beklemesi gerektiği ve iş yerinde nasıl davranması gerektiğine ilişkin inançlarıdır. İşe işlikin değerler ikiye ayrılır. (i) içsel değerler, (ii) dışsal değerler.


İçsel değerler:
Yapılan işin doğasından kaynaklanan değerlerdir. Yapılan işin zorlayıcı olması, yeni şeyler öğrenme imkanı sunması, önemli katkılarda bulunabilmeyi sağlaması, çalışanın bütün potansiyelini kulanmasını sağlayıcı olması, yetki ve sorumluluk sağlaması bir işin içsel değerlerini oluşturur.


Dışsal değerler:
İşin kendi doğasından ziyade sonuçlarıyla ilişkilidir. Bir çalışanın çalışmasındaki ana amacı geçimini sağlamaksa bu çalışanın sahip olduğu bir dışsal değerdir. Böyle bir çalışan çalışmayı kendisine ve ailesine ekonomik güvenlik sağlayan bir araç olarak görür. Yapılan işin sonucuna işin kendisinden daha fazla önem verir. Bunun dışında işin sağladığı diğer sosyal bağlantılar, işinden dolayı toplum içinde sahip olduğu statü, sahip olduğu bir hobisini gerçekleştirebilmesi ve ailesiyle daha fazla vakit geçirebilem olanağı sunması, bir işin dışsal değerlerini oluşturur.


İşe ilişkin tutumlar: Bir bireyin çalıştığı örgüt ve yaptığı işte nasıl davranması gerektiği hakkındaki düşünce inanç ve düşüncelerinin toplamıdır.

İşe ilişkin ruh halleri: İnsanların tam olarak işlerini yaptıkları sırada ne hissettikleri anlamına gelir. Bazı insanlar işlerini yaparken oldukça heveslidirler bazıları kaygılı ve sinirlidirler.

Örgütsel Bağlılık: Bir çalışanın çalıştığı iş yerinde karşılaştığı sorunları kendi sorunlarıymış gibi algılaması ve çalıştığı örgüte duygusal olarak kendini ait hissetmesi anlamına gelir.