Bilgi Sistemleri Hakkında Bilgi - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Bilgi Sistemleri Hakkında Bilgi

 1. Bilgi sistemlerinin kurulması zaman gereken bilginin elde edilmesi ve onun bilgi tabanına yüklenmesi çok önemli problemlerdendir. Bu aşama problemi mümkün kadarı ile maksimal sayıda alt problemlere bölmekle başlar. Bu bilgilerin elde edilmesi için bilgi mühendisi uzmanla birlikte çalışmalıdır. Bu zaman uzmandan bölmenin nasıl yapılacağı ve problemi çözürken hangi yöntemlerden kullandığı öğrenilmelidir.


  Uzman, çalıştığı disiplin alanına uygun bir profesyonel dili kullanır. Fakat bu dil problemin çözülmesi yöntemini tasvir etmek için çok da yeterli olmayabilir. Buna bakmayarak uzmanı bilgi sunma modellerini, uzman sistemlerini ve yapay zeka elemanlarını öğrenmeğe mecbur etmek gerekmemektedir. Uzmandan problemi uygun disiplin alanında çözebilmek ve nasıl çözdüğünü anlatabilmek talep edilir.


  Bilginin elde edilmesi süreci lineerden daha çok döngülü (devreli) karakter taşır ve uzman sistemlerin tasarlanmasında yürütülen başka işlemlere göre daha kötü yapılanmıştır. Önce mühendis uzmandan disiplin alanının herhangi bir kısmı hakkında veya bir alanın nitelikleri hakkında mümkün kadar çok bilgi alır. Sonra bu bilgiler analiz edilir ve uzlaşmazlıklar var ise bu açıklığa kavuşturulur. Bu halde bilgiler genişletilir ve modifakasyona uğratılır. Bundan sonra yine uyuşmazlıkların olup olmadığı yoklanır. Böylece uzman sistemin imkanları aşama aşama artırılır.


  Uzmanla çalıştığında bilgi mühendisinin diyalogdan "Eğer - O Halde" gibi ifadeleri çıkarması gerekir, çünkü bunların uygulanması mühendisin problem örnekleri kurduğunu, daha sonra ise uzmanın verdiği çözümü depoladığını göstermektedir. Bu usul yüzeysel bilgi almağa olanak verir. Disiplin alanının modelinin kurulmasına esaslanan yöntem daha verimli sayılır. Eğer bu, tasarımcının ilk işi ise, o zaman özü tamamen aydın olan problem seçmek lazımdır. Bundan başka önceden hazırlanmış benzer bilgi sistemleri incelenmeli, özellikle onların değeri ve zamanı göz önüne alınmalıdır.


  1. BİLGİNİN ELDE EDİLMESİ VE ALAN UZMANI

  Aslında bilginin elde edilmesinde en uygun yolun doğrudan gidip uzmana danışmak olduğu düşünülebilir, ancak bunun işe yaramadığı veya kesin sonuç vermediği en az dört durum mevcuttur;

  v Bazı problemler için bir uzman olmayabilir. Bu konuda verilebilecek ilk akla gelen örnek borsada yapılacak yatırımdır. Kimi yatırımcılar veya portföy yönetme şirketleri bir süre için iyi giderler, ancak daha sonra performansları düşmeye başlar ve sonunda felaket olur. Borsayla ilgili kimileri asla bir uzmanın olamayacağını söylerken bazıları da böyle uzmanlar olsa bile görüşlerini asla açıklayamayacaklarını söylemektedir.
  v Uzman olduğu iddia edilenler gerçekte vasat bir performans sergiliyor olabilirler, çünkü uzman sözcüğü bir işi bitirebilen herkese denmektedir. Bu yüzden bu tip uzmanlar mevcutken onlara güvenerek, onların bilgileri doğrultusunda bir uzman sistem yapmaktan kaçınmak gerekir.
  v Uzmanlar ticaretin kurallarını kimseyle paylaşmak istemeyebilirler. Bunu da ya işbirliği yapmayarak yada işbirliği yapar görünüp yanlış bilgiler vererek sağlarlar.
  v Son olarak da, yaptığı yaklaşımı anlatamayan uzmanlar vardır. Pek çok uzman, verdiği kararı nasıl verdiğini bilmemektedir. Sorulduğunda gerçek yaklaşımlarıyla hiç alakası olmayan bir prosesten bahseder.

  Bir insanın şimdi yaptığı işin gelecekte bir uzman sistem tarafından yapılacağını kabul edersek ilk adımımız kişiyi/kişileri saptamaktır. Bir sonraki aşama ise uygun görülen alan uzmanıyla bir toplantı yapılmasıdır. Bu toplantı, tanışma toplantısı olacağı için seçilen kişinin kendini rahat hissetmesini sağlamak amacıyla resmi olmamalıdır. Yani, bu toplantıda ses veya görüntü kaydı yapılmamalıdır. Hatta, bu toplantı sırasında not dahi almamak akıllıca olur. Bu toplantıda iki tarafta ilk izlenimlerini edineceğinden gergin ve resmi bir ortam yaratmamak herkes için daha iyi sonuçlar doğurur.

  İlk toplantının pek çok amacı vardır. Birincisi, yukarıda da bahsedilen uzmanı rahatlatmaktır. İkincisi, yapılacak olan uzman sistemin onun yerini asla tutmayacağını ancak onun yokluğunda destek vereceğini inandırıcı bir şekilde açıklamaktır, ki bu nokta uzmanın en tereddüt ettiği noktadır. Üçüncüsü ise; gelecek toplantılar için ,problemin çözümünde

  Devamı ektedir.


  Eklenmiş Dosya
  Okunma: 1763 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -