Yabancı Dillerin Türkçe'ye Etkileri - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Yabancı Dillerin Türkçe'ye Etkileri

 1. Dünya tarihine baktığımızda, özellikle 17. ve 18. yüzyılların öncesinde, milletler arası iletişimin çağımıza göre çok kısıtlı olduğunu ve çok ilkel şekillerde yapıldığını görüyoruz. Genelde imparatorluk ların ve krallık ların egemen olduğu bu zamanlarda, şimdiki gibi hızlı ulaşım araçları olmadığı için, en yakın ülkeye gitmek bile haftalar alıyordu. Bu yüzden tarihte yıllarca süren seferler görmekteyiz. O zamanlardaki iletişim , atlı habercilerle sağlanıyordu. Bu haberciler, devletler arasındaki haberleşmeyi sağlar, yazışmaları ulaştırırlardı. Gönderilen bir mektubun bile yerine ulaşması aylar alabildiği için, farklı ülkelerde yaşayan halklar arasında yoğun bir iletişim ve etkileşimden bahsetmek mümkün değildi. Bu nedenle insanlar, diğer milletlerin dillerini öğrenme ihtiyacı duymuyorlardı. Halklar arasındaki mevcut iletişim ise, sadece savaşlar ve işgallerle sınırlı idi.


  Ama daha sonraki yıllarda, teknolojinin de ilerlemesi ile yeni ulaşım araçları ve iletişim şekilleri ortaya çıktı. Özellikle Sanayi Devrimi ile başlayan süreçte, buharlı makinelerin kullanılması ile ulaşım hızlanmaya başladı. Matbaa daki gelişmelerle ise yazılı kaynakların kullanımı yaygınlaştı ve halk arasındaki okuma yazma bilenlerin sayısı arttı. Fakat milletler arasındaki asıl iletişim ve etkileşim sömürgecilik hareketleri ve savaşlar vasıtasıyla ortaya çıkmıştır. Birinci Dünya Savaşı öncesinde, bir çok güçlü ülke, bazı zayıf ülkeleri sömürge haline getirip hammadde ve işgücü sağlamaya başladılar. Bu sırada bu zayıf ülkelere kendi kültürlerini, yaşayış biçimlerini ve dillerini öğrettiler.


  Osmanlı Devleti'ne baktığımızda ise kullanılan anadilin Arapça , Farsça ve Türkçe 'nin birleşimi olan Osmanlıca olduğunu görüyoruz. Halkın içinde yabancı dil bilenlerin sayısı çok azdı çünkü halk, yabancılarla sadece ele geçirdikleri topraklarda yaşayan azınlık halk olarak karşılaşıyorlardı. Bu azınlıklar da Osmanlı Devleti serbest bıraktığı için kendi aralarında kendi dillerini, dışarıda ise Osmanlıca konuşuyorlardı. Ayrıca, Osmanlı Devleti'nde dinin de yoğun baskısı sonucu batının teknolojisi ve yaşam tarzından uzak durulduğu için, sisteme oturtulmuş bir yabancı dil eğitiminden bahsetmek mümkün değildi.


  Ancak Osmanlı'nın duraklama ve gerileme dönemine girmesiyle beraber, her alanda olduğu gibi, yaşam tarzında ve dilde de bazı değişimler meydana gelmeye başladı. Kaybedilen savaşlardan sonra ve batılı ülkelerin Osmanlı üzerindeki etkilerinin devlet yönetiminde olduğu gibi her alanda artmasıyla beraber, yönetimde ve halkın yüksek zümresinde batıya karşı bir yabancı hayranlığı ortaya çıktı. Bir çok aydın kişi, yurtdışına giderek bu ülkelerin dillerini öğrendiler. Ayrıca bu ülkeler, özellikle İstanbul'da bir çokyabancı okullar açtılar. Tüm bunların sonucunda, halkın içinde özellikle aydınlar arasında yabancı dil bilenlerin (özellikle Fransızca ) sayısı hızla arttı. Buna ilaveten anadil olan Osmanlıca 'nın da bu diller tarafından etkilendiğini ve bazı kelimelerin ve söyleyiş biçimlerinin değiştiğini görüyoruz.


  Günümüze baktığımızda ise, gerek Türkiye'de gerekse dünyanın diğer ülkelerinde durumun geçmişe göre çok daha farklı olduğunu görüyoruz. Artık teknoloji o kadar ileri bir seviyede ki, uçakla bir günde dünyanın öbür ucuna gitmek bile mümkün. Ülkeler arasındaki mesafenin bu kadar kısalması sonucu dünyanın farklı yerlerindeki insanlar da bir o kadar birbirlerine yaklaştılar. Ülkeler arasındaki dış ilişkiler eskiden olduğu gibi sadece politik ve yönetimler düzeyinde değil, halklar düzeyinde de gelişti. Özellikle ticaret alanında yapılan bu gelişmeler sonucunda, eskiden olsa birbirlerinden haberdar bile olma olasılıkları olmayan farklı ülkelerin halkları kültürlerini, yaşayış biçimlerini ve dillerini birbirleriyle paylaştılar. Fakat bu küreselleşme yanında bazı sorunları da beraberinde getirdi. Kuşkusuz bu problemlerin başında insanlar aynı dili konuşmadıkları için ortaya çıkan iletişim eksikliği geliyor. İşte bu problemin tek çözümü de yabancı dil eğitimi ve öğretiminden geçiyor.


  Devamı ektedir.

  Eklenmiş Dosya
  Okunma: 1258 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -