Dolaylı vergi, bir gerçek ya da tüzel kişinin geliri veya sermayesi üzerinden değil, kişiler arasında gerçekleşen ekonomik işlemler üzerinden belirlenmiş oranlarda alınan vergi türlerine verilen genel isimdir.


Diğer Ülkelerdeki Uygulamaları

Dolaylı vergilerin Dünya'nin pek çok ülkesinde Katma Değer Vergisi, Satış Vergisi ve lüks mallar üzerinden alınan tüketim vergileri gibi çesitleri halen yürürlükte bulunmaktadir.

OECD'ye üye ülkeler arasındaki genel pratik incelendiğinde ülkelerin çoğunun mal ve hizmet teslimlerinde Katma Değer Vergisi uyguladığı rahatlıkla görülebilir. Diğer alternatif olan Satış Vergisiise sadece son tüketiciye yapılan satış bedeli üzerinden hesaplanır ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de dahil olduğu çok az sayıda ülke tarafından uygulanmaktadır.

Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında dolaylı vergi uygulamalarının harmonizasyonu için çalışmalar devam etmekte olup, Avrupa Birliği tarafından bu konuda çeşitli yönetmelikler yayınlanmış bulunmaktadır. Genel olarak Katma Değer Vergisi oranının Avrupa Birliği üyesi ülkelerde % 15 ile % 28 arasında değiştiği görülmektedir (2008 Mayıs ayı itibariyle).