Böbreklerin Yapısı ve İşlevi - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Böbreklerin Yapısı ve İşlevi

 1. Böbrekler bel omurunun her iki yanında yer alırlar. Erkeklerde ki ağırlığı 125-170 gr, kadınlarda 115-155 gr arasında değişir. Boyu 11-12 cm, kalınlığı 2,5-3 cm, eni 5-7,5 cm'dir.

  Böbrekler iki büyük görev yaparlar:

  1- Vücutta metabolüzma soncu oluşan zararlı ürünlerin atılmasını sağlar.
  2- Vücut sıvılarının içerdiği maddelerin pek çoğunun yoğunluğunu kontral ederler. Bu sayede vücudun su, tuz, asit, ürela kan yapımı, kemik gelişmesi ve kan basıncının düzenlenmesini sağlarlar. Vücudun tüm organ sistemleri arasında düzenli çalışmasını ayarlarlar.

  Böbreklerin Yapısı ve İşlevi

  Her iki böbrek birlikte yaklaşık olarak 2.400.000 nefron ihtiva ederler. Nefron kanın süzüldüğü glomerül ve devamı olan tüplerden oluşur. Nefronun asıl görevi kanın böbrekerden geçişi esnasında içindeki istenmeyen maddeleri temizlemektir.

  Temizlenmesi gereken maddeler özellikle üre, kreatinin, ürik asit gibi metabolizmanın son ürünleridir. Ayrıca Na, K, CI gibi iyonların gerektiğinden fazlası uzaklaştırılır.

  Kan gromerül içinden geçerken önemli bir kısmı nefron tüpleri içine süzülür. Bu süzüntü içinde vücut için gerekli olanlar emilirle (suyun büyük bir kısmı, aminoasitler, glukoz, vitaminler) istenmeyen maddelerin bir kısmıda tüp içine salgılanır. Bu sızıntı, kırmızı karı hücresi ve protein ihtiva etmez. Süzülme, geri emilim ve salgılınım işlemleri sonunda nefronda oluşan idrar toplayıcı kanallara, böbrek papillalarına ve üreterlere boşalır,

  Sağıklı tek böbrek vücudun tüm gereksinimini karşılayabilir. Kreatinin klerinsi böbrek çalışmasının iyi bir göstergesidir. Günlük idrar miktarı, kreatinin kan ve idrardaki yoğunluğu ölçülerek hesaplanır.

  İNSANLARDA BOŞALTIM

  İnsanda boşaltım organı böbrektir. Böbrekler, idrar kanalı (üreter), idrar torbası (mesane), üretra insanda boşaltım sistemini oluşturur. İnsan böbreği dıştan içe doğru iç tabakadan oluşur.

  1- Kabuk (Korteks)

  2- Öz (Medulla)

  3- Havuzcuk (Pelvis)

  Böbreklerin Yapısı ve İşlevi 1

  Böbreklere kan atardamar ile girer, toplardamar ile çıkar. İnsanda metabolik artıklar H2O, CO2, NH3, üre, ürik asit, mineraller, zehirler ve kullanılmayan ilaçlardır. Bu maddelerin atılmasında böbrekler, akciğerler, karaciğer ve deri görev yapar.

  Böbreklerdeki boşaltım birimi nefrondur.

  Nefronun Yapısı

  Nefron; malpigi cisimciği (glomerulus + bowman kapsülü), proksimal tüp, kıvrımlı kanallar, henle kanalı, distaltüp ve idrar toplama kanalından oluşur.

  Böbreklerin Yapısı ve İşlevi 2

  Böbreklerde idrar oluşumu süzülme, geri emilim ve salgılama (aktif taşıma) olayları sonucunda olur. Süzülme malpigi cisimciğinde olur. Glomerulustan bowman kapsülüne kan plazmasının bir kısmı, su, tuzlar, glikoz, aminoasit, üre, ürik asit, vitamin, keratin gibi maddeler geçer. Kan basıncı arttıkça süzme hızı da artar.

  Böbreklerin Yapısı ve İşlevi 3

  Geri emilim henle kanalında olur. Suyun büyük bir kısmı glikoz, aminoasit, madensel tuzlar vitamin, üre ve ürik asitin bir kısmı henle kanalını saran kılcallar tarafında emilerek kana verilir.

  Su, madenler tuzlar, kerantin, surfat, NH3, üre ve ürik asiti diğer kısmı nefroda kalarak idrarı oluşturur.

  Su dışındaki maddelerin geri emilimi aktif taşıma ile olur.

  Suyun geri emilimin de hipofizin salgıladığı entidiüretik hormon etkilidir.

  Na ve K atılımı ve geri emilimi böbrek üstü bezinden salgılanan aldosteron hormonu tarafından düzenlenir.

  Sağlıklı bir insanın idrarında glikoz bulunmaz.

  Süzülme

  Kan basıncı ile meydana gelir.

  Süzülemeyenler --- Süzülenler

  - Kan Hücreleri - Aminoasitler

  - Plazma - Su

  - Protein ve yağ - Glikoz

  - Çeşitli İyonlar

  - Üre ve ürik asit

  Geri Emilim

  Aminoasit ve glikozun tamamı, suyun çoğunluğu, iyonların bir kısmı ve az miktarda azotlu artıklar emilime uğrar. Su ozmozla, diğer maddeler aktif taşıma ile geri emilir.


  Güncelleme : 2017-11-24
Bölüm: Bilgi Merkezi

Konu Etiketleri

böbreğin kabuk bölgesinin görevi, böbreğin kısımları ve görevleri kısaca, böbreğin yapısı ve görevleri 7. sınıf, böbreğin yapısı ve görevleri kısaca, böbrek öz bölgesinin görevi

  Okunma: 2401 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -