Melih Cevdet ANDAY Kimdir? - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Melih Cevdet ANDAY Kimdir?

 1. Melih Cevdet ANDAY İstanbul' da doğdu. 28 Kasım 2002'de hayata veda etti. Babası avukattı. 1931' de Kadıköy Ortaokulu' nu, 1936' da Ankara Gazi Lisesi' ni bitirdi. Önce Ankara Hukuk Fakültesi' ne, sonra Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi' ne girdiyse de devam etmedi. 1938 yılında sosyoloji öğrenimi için Belçika'ya gitti. Burada kısa bir süre kaldıktan sonra, II. Dünya Savaşı nedeniyle yurda döndü. 1942' dn başlayarak Ankara Milli Eğitim Bakanlığı Yayın Müdürlüğü'nde danışmanlık, Ankara Kitaplığı'nda memurluk, gazetecilik yaptı. 1951' de İstanbul' da "Akşam" gazetesinde çalışmaya başladı.


  "Tercüman", "Büyük Gazete", "Tanin" ve "Cumhuriyet" gazetelerinde fıkra yazarlığı, sanat sayfası yöneticiliği yaptı, denemeler yazdı. 1954' te başladığı İstanbul Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü fonetik-diksiyon öğretmenliğinden 1977 yılında emekli oldu. 1964-69 yılları arasında TRT Yönetim Kurulu'nda çalıştı. 1979'da UNESCO Genel Merkezi kültür müşaviri olarak Paris'e gitti. Hükümet değişince geri çağrıldı. Mikado'nun Çöpleri adlı oyunuyla 1967-68 İlhan İskender Armağanı'nı, Gizli Emir adlı romanıyla TRT 1970 Sanat Ödülleri Roman Armağanı'nı, Tarjel Vesaas'dan çevirdiği Buz Sarayı romanıyla TDK 1973 Çeviri Ödülünü kazandı. Teknenin Ölümü adlı şiir kitabıyla 1976 Yeditepe Şiir Armağanı'nı Sözcükler adlı şiir kitabıyla 1978 Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü'nü, ÖlümsüzlükArdında Gılgamış adlı şiir kitabıyla da 1981 İş Bankası Büyük Ödülü'nü aldı.


  Melih Cevdet ANDAY şiire Gazi Lisesi'nde arkadaşları Orhan Veli ve Oktay Rifat'la başladı. Daha sonraları "Garip" hareketi çevresinde oluşacak beraberliklerinin temeli böylece atılmış oldu. Daha Lise öğrencisiyken "Sesimiz" adlı duvar gazetesinde edebiyata ilgileri iyice belirmişti. Anday'ın ilk şiiri 1936 yılında "Varlık"ta yayımlanan "Ukde" oldu. Aynı dergide yer alan, dönemin egemen şiir tutumuna uygun şiirlerden sonra, 1938'den başlayarak yerleşmiş kurallaraboyun eğmeyen şiirlerini yayımlamaya başladı. "Varlık" dergisinde birlikte yaptıkları bir çıkışla, Orhan Veli, Oktay Rifat ve Melih Cevdet Türk şiirine yeni bir anlayış getirdiler. Kentte yaşayan küçük insanların sorunlarını lirizme, ahenge, sese sırt çeviren bir sadelik içinde ele alıyor, şiire girmez denilen konulara, sözcüklere özellikle ağırlık veriyorlardı. Yaptıkları denemeler edebiyat çevrelerinde büyük ilgiyle karşılandı, tartışmalara yol açtı.


  1941'de çıkardıkları Garip adlı kitapta Orhan Veli'nin imzasıyla bu yeni anlayışın temel ilkeleri şöyle açıklandı :

  "Şiir, bütün özelliği edasında olan bir söz sanatıdır."

  Bu yazıda, ölçü ve uyak sınırlarını kırmak, şairanelikten kurtulmak, halkın beğenisini arayıp bulmak , klasik biçimlere başvurmamak, dize düşkünlüğünden kurtulup şiirde bütünlüğe yönelmek gibi ilkeler öneriliyordu.

  Garip hem büyük bir ilgi ve sevgi yarattı, hem de yergiye, hatta alaylara konu oldu. Ancak Türk şiirinin genel çizgisi içinde, geleceeğ uzanacak bir atılım yapılmış, şiiri kuşatan kimi kısıtlamalar sökülüp atılmıştı.

  Melih Cevdet ANDAY'ın, bu dönemde bile, hep birlikte karşı çıktıkları şairaneliğe yatkın yönlerini bütünüyle örtemediği görülür. Garip'ten beş yıl sonra çıkardığı Rahatı Kaçan Ağaç'ta ise toplumumuzda ki yoksulluk, haksızlık gibi olgulara ince bir yergiyle karşı çıkarken, bir yandan da geleneksel Türk şiiriyle uzak bağlar kurmaktan çekinmedi.

  1947-49 döneminde, "Yaprak" dergisinde yayımladığı şiirlerinden oluşan Telgrafhane adlı kitabında toplumsal sorunlara bağlı konuları işlemeye daha da ağırlık verdi. Bu şiirlerde dil alabildiğine yalınlaşmıştı, büyük kent insanının günlük konuşmalarındaki deyimlerden bol bol yararlanıyorduç Ölçü, uyak, "Garip" şiirinde dışlanan söz sanatları da yeniden şiir kurmakta yararlanılan öğeler arasına girmişti. Bu dönemin en başarılı şiirlerinden biri olan "Tohum"da ölçü ile uyak büyük bir başarıyla kullanılıyordu. Ayrıca, bütün şiir yarı gizli bir simgeyle yüklüydü.

  1956 yılında yayımlanan Yanyana'daki şiirlerin aynı doğrultuda ilerlediği görüldü. Şiire geleneksel biçimler ağırlıkla girmiş, şiir dokusuna uyaklar egemen olmuştu. Alay, ince yergi, lirizm, coşku yan yanaydı. Kullanılan sözcüklerde de bir değişme göze çarpıyordu. Önceki dönemlerdeki ağaç, deniz, bitki vb. gibi somutlukların yanı sıra çağ, dünya, yeryüzü, doğa gibi soyut kavramlar da kullanılmaya başlanmıştı. Şair belirli düşünceler üzerinde yoğunlaşırken, biçimin kusursuzluğuna iyiden iyiye özen gösteriyordu.

  Bu değişimin nedenlerini araştırırken, "Garip" anlayışının 1950-1955 döneminde, özellikle şiire yeni başlayanlar arasında olağanüstü yaygın bir etkisi olduğunu, bir zamanların yeniliğinin artık iyice eskitildiğini de göz önünde tutmak gerekir. Gerçekten de dönemin dergi sayfaları bu şiirin kötü kopyalarıyla dolmuş, şiiri giderek yalnızca küçük olayların basit bir dille aktarıldığı, bütün gücü az sayıdaki dizelerin içine sıkıştırılmış küçük bir buluşta olan bir tür haline gelmişti. Bütünüyle birbirine benzeyen bu şiirlerin altında imza olmasa, kimin yazdığını çıkarmak neredeyse olanaksızdı.

  Melih Cevdet ANDAY, son kitabının üzerinden uzunca bir zaman geçtikten sonra, 1963'te Kolları Bağlı Odysseus'u yayımladığında edebiyat çevrelerinde belirgin bir şaşkınlık görüldü. Daha öncenin açık, anlamını kolay ileten, tadına kolay varılan şiirininyerini, konusunu mitolojiden alan, kapalı, tadına güç varılan bir şiir almıştı. İnsanoğlunun doğa karşısında gelişimini, "Neredeyiz? Nereden geliyoruz? Bütün müyüz, parça mıyız?" gibi zamana bağlı olmayan sorularla irdeleyen "zamansız" bir şiir.

  Kolları Bağlı Odysseus ve ardından gelen Göçebe Denizin Üstünde ile Teknenin Ölümü bir arada düşünüldüğünde, Anday' ın toplumsal sorunları aktarma ve uyarma gibi daha önce şiirinde yer alan bir görevi düzyazıya aktarıp, salt düşünsel bir şiire ulaşmak istediği anlaşılır. Gerçekten de, 1960 sonrasında hem Türkiye genelinde, hem Türk şiir ortamında çok şey değişmiş, daha önceleri şiirin sözcülük etmeye çabaladığı kimi konular, asıl uzmanlarınca gündeme getirilip tartışılmaya başlanmıştı. Şairin kendisi de deneme ve makaleleriyle bu tartışmalara katılarak görüşlerini bildiriyordu.

  Öte yandan şiirinin taşıyamadığı konuları, insanlar arası durumları 1965' ten sonra yayımlamaya başladığı romanlarında ele alıyor, oyunlarında çağdaş insanın yerleşik değerlerle ve düzenle çatışmasını irdeliyordu. Böylece şiiriyle, kimi görüşleri aktarmak ve yaymak yerine, yaşam, doğa, dünya, tarihsellik gibi felsefenin yüzyıllar boyu uğraştığı konularda yoğunlaşmak olanağını yakalamıştı. Felsefeye bile öncülük edebilecek, biçim yönünden oldukça derinleşen bir şiire ulaşılmıştı.

  Melih Cevdet ANDAY'ın şairliği; tüm şiirleri gözden geçirildiğinde açıkça görülebildiği gibi, durmadan değişmiş, sürekli bir gelişme göstermiştir.

  Yapıtları Rusça, Fransızca, İngilizce, Bulgarca, Yunanca'ya, Sırp ve Polonya dillerine çevrilmiş; UNESCO'nun Courrier dergisi 1971 yılında onu Cervantes, Dante, Tolstoy, Unamuno, Seferis Kawabata düzeyinde bir edebiyat adamı olarak gördüğünü açıklamıştır.


  YAPITLARI

  Garip (1941, Orhan Veli ve Oktay Rifat'la birlikte)
  Rahatı Kaçan Ağaç (1946)
  Telgrafhane (1952)
  Yanyana (1956)
  Kolları Bağlı Odysseus (1962)
  Göçebe Denizin Üstünde (1970)
  Teknenin Ölümü (1975)
  Sözcükler (1978, toplu şiirler)
  Ölümsüzlük Ardında Gılgamış (1981)
  Tanıdık Dünya (1984)
  Güneşte (1989)
  Yağmurun Altında (1995)


  ÖDÜLLERİ

  1976 Yeditepe Şiir Armağanı
  1978 Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü
  1981 İş Bankası Büyük Ödülü
  2000 Aydın Doğan Vakfı Şiir Ödülü


  ŞİİR ÇEVİRİLERİ

  Annabel Lee - Edgar Allan POE
  Atlının Türküsü - Federico Garcia LORCA
  Ben de - Langston HUGHES
  Bir Zenci Kızın Türküsü - Langston HUGHES
  Çayhane - Ezra POUND
  Gece. Şehir Uyumuş. - Aleksandr BLOK
  Hürriyet - Paul ÉLUARD
  Kanun - Wystan Hugh AUDEN
  Pan Öldü - Ezra POUND
  Şiir Sanatı - Paul VERLAINE


  ŞİİR ÜZERİNE

  Anlamın Anlamı
  Çağlar Geçiyor
  Şiir Üzerine
  Şiirin Vazgeçilmez Üç Dönemi
  Şiirin Anlamı
  Uzun Şiir - Kısa Şiir
  Yarın Düşüncesi

  MELİH CEVDET ANDAY IN ENGLISH

  Remembrance - Translated by Hüseyin ERGEN  AHLAK

  Ahlak kalmadı dünyada
  Kiracısı öyle, işçisi öyle
  Hami köylü saftır derler a
  İnanma
  Cırrr
  Kapı
  Kim o?
  Dilenci.
  Kuru ekmek verirsin beğenmez
  Taze ekmek senin nene!
  Kalmadı, dedim ya, kalmadı
  Ahlak kalmadı memlekette.


  ALATURKA

  Çık benim şair tabiatım, çık orta yere
  Fakir güzelinden söyle
  Hasret ateşinden çal
  Çal, söyle benim derdimi sevdalı sesinle.

  Hep bilinen şarkılar gibi olsun
  Hani, dil-i biçâreden
  Sun da içsin yâr elinden
  Hani bilinen şarkılardan olsun.

  Yeni sözler arama nafile
  Derdim yeni olsa anlarım
  Gel, hazırından söyle bu akşam
  Üzme yetişir, üzme firakınla harabım.

  Sonunda ah çekeriz derinden
  Kim anlayacak sahiden olduğunu
  Sen söyle yalnız
  Zülfündedir baht-ı siyâhım bestesini
  Dede'den.


  BİR İLKBAHAR ŞİİRİNE BAŞLANGIÇ

  Hava ne kadar güzel öğretmenim
  Yollar ağaçlar kuşlar ne kadar güzel
  Yeryüzü pırıl pırıl öğretmenim
  Gizlisi saklısı kalmamış dünyanın
  Nesi var nesi yoksa dökmüş ortaya
  Bütün bitkiler, bütün hayvanlar, bütün taşlar
  Sürüngenler, konglomeralar, serhaslar
  Hepsi hepsi ortada öğretmenim.
  Ne olur biz de gidelim
  Burda kalsın kitaplar
  Burda kalsın iğneli karafatmalar
  Kollarından bacaklarından gerilmiş kurbağalar
  Burda kalsın hepsi
  Bomboş kalsın hepsi
  Bomboş kalsın evler okullar
  Hapishaneler, hastaneler...
  Öğretmenim, sevgili öğretmenim
  Sırtımıza alırız hastaları
  Kim bilir ne özlemişlerdir kırları...
  Ya mahpuslar.
  Ne sevinirler kimbilir
  Sarılıp sarılıp öperler adamı.


  BU KIRLANGIÇLAR GİTMEMİŞLER MİYDİ?

  Giden gelen yok. Bir titreşimdir bu.
  Duragan fulyanın üstünde arı
  Bir diyapozon gibi titremekte. Kırlangıç
  Tarihsizdir. Belleğim sarsılıp duruyor denizde.
  Martı bir uçta kanat, bir uçta ses.
  Ya sabah, ya öğle. Gemici ve bulut,
  Güneş ve yağmur kıl payı bir dengede.
  Dolu bir boşluğu doldurup boşaltmak işimiz.
  Ölülerle, gecelerle, sümbüllerle.


  BEN DOĞMADAN ÖNCE

  Denizlerden gel
  Durup bakmak için gel
  Dönüp gitmek için gel
  Güvercin göğsü gibi,
  Sevincim, ağarmış sevincim benim.

  Ha aşkın dikeni, ha ölümün dikeni
  Elimde bildik ağustos böceği
  Kızgın bir ekvator hayvanı gibi.

  Tarlalardan gel
  Bir koşup bir durarak
  Peşinde bir çift arı
  Toz içinde bir güneş,
  Sevincim, kocamış sevincim benim.

  Ve bütün savaşımlara katıldım
  Gözlerimdeki cesetlerdi ağırlığım
  Bakırla turunç ağacından bir karışım.

  Tahta bir köprüden gel
  Bize benzer akarsu bazen
  Küçük bir andır sonsuzluk
  Ben doğmadan önceki mevsim,
  Sevincim benim, kutsanmış sevincim.


  APARTMAN

  Dün iki katlıydı,
  Bugün üç katlı
  Derken
  Dört katlı, beş katlı, altı katlı
  Yükseliyor efendim yükseliyor,
  Memleket yükseliyor


  DÜZENLİ DÜNYA

  Bayılırım şu düzenli dünyaya
  Kışı, yazı, baharı, güzü, gecesi gündüzü sırayla
  Ağaçların kökü içerde
  Dalların başı yukarda
  İnsanların aklı başında
  Beş parmak yerli yerinde
  Baş, işaret, orta, yüzük ve serçe
  Diyelimki kalksada serçe, orta parmağa doğru yürüse
  Ne haddine
  Yahut akasyanın biri başını toprağa daldırdığı gibi bir gezintiye çıksa
  Merhaba kestane merhaba çam
  Esselamunaleyküm ve aleykümselam
  Kimsin nesin nerelisin derken
  Laf açılırmı bizim akasyanın kökünden
  Bir uğultudur başlar rüzgarda
  Kökü dışarda, Kökü dışarda
  Bayılırım şu düzenli dünyaya
  Kışı, yazı, baharı.güzü.gecesi, gündüzü sırayla
  Ağaçların kökü içerde
  Dalların başı yukarda
  İnsanların aklı başında
  Altta ölüler
  Üstte diriler
  Gel keyfim gel


  HİROŞİMA

  Büyükbabam, babam, ben
  Küçük oğlan, kız, damat...
  Gelişimiz teker tekerdi
  Gidişimiz cümbür cemaat.


 2. 2007-07-03 #2
  SENİ DÜŞÜNÜYORUM..


  Çocukluğunu düşünüyorum Emilia
  Deniz boyundaki ıssız yolu sabahleyin
  Hani saçların, atkın uçuşurdu rüzgarda
  Kokusunu duyuyorum bembeyaz gömleğinin
  Seni kucağıma alıyorum Emilia

  Ben büyüttüm seni, ben yetiştirdim
  Bugüne bu sevdaya
  Toprağım ekmeğim kitabım şiirim
  Sen ne varsa iyiden doğrudan yana
  Gözümün nuru, başımın tacı, efendim


  Okunma: 2511 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -