NEWTON'UN HAREKET YASALARI'NDAN 1 VE 2.Sİ

1.Eylemsizlik Yasası: Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise cisim durumunu korur. Cisim duruyorsa, durmasına devam eder; hareket ediyorsa sabit hızla hareketini sürdürür.

Cisim durgun iken
Fnet =0 ise, cisim durmaya devam eder.

1.Eylemsizlik Yasası


Cisim hareket halinde iken Fnet =0 ise sabit hızla hareketini sürdürür.

2.Dinamiğin Temel Yasası: Bir cisme etkiyen net bir kuvvet var ise cisim ivmeli hareket yapar. Cisme etkiyen net kuvvetin, cismin kazandığı ivmeye oranı sabittir. Bu sabit cismin eylemsizlik kütlesini verir.


2.Dinamiğin Temel Yasası:


Fnet= m.a
Kuvvet-ivme grafiğinde doğrunun eğimi:

Kuvvet-ivme grafiği

Newton'un Hareket Yasaları