1. Şiirde şekil değişir, yeni nazım şekilleri, Fransızcadan yapılan çeviri şiirlerde görülür.

Tanzimat Dönemi Şiirinin Genel Özellikleri


2. Eski nazım şekillerine başvurulur. Aruz vezni kullanılır, heceye de yer verilir.

3. Kafiyede de değişiklikler görülür.kafiyesiz şiirle yazılmaya başlanır.

4.Şiirde içerik değişir. Konu çeşitlilik kazanır. “Her güzel şey şiirdir.” anlayışı önem kazanır.

5. Başlangıç dönemlerinde klasik şiir,(Şinasi); genel olarak romantik şiir (Namık Kemal) etkili olur. Felsefi düşünce şiire yansır (Ziya Paşa). Ölüm, varlık, yokluk ahret temaları şiire girer.(A.Hamit Tarhan)

6.Birkaç şiir dışında, şiir halk diline inemez.