1. Şiir içinde tam bir konu bütünlüğü sağlanırdı.

2. Şiirin yenilenmesinde öncü isim Şinasi’ydi.

Tanzimat Şiirinin Yapı ve Ahenk Özellikleri

3. Yapılan çevirilerle Türk şiirine yeni nazım biçimleri girmiştir.

4.Divan edebiyatı nazım biçimleri terk edilmemiştir. Yeni eski bir arada kullanılmıştır.

5. İşlenilen konuya göre aruz kalıpları kullanılmıştır.