1. Şiire yeni bir dil ve söyleyiş gelmiştir. (Sadelik)

2. Şinasi’nin ve I.Dönem şairlerinin amacı anlaşılır bir nazım oluşturmaktı.

Tanzimat Şiirinin Dil ve Anlatım Özellikleri

3. Namık Kemal dil sorununu ilk kez ele alıp inceleyen sanatçı olmuştur. dilin konuşma diline yaklaştırılması gerektiğini savunmuştur.

4.Nesir dili şiir diline uygulanmıştır.

5. Şiirimiz Arapça ve Farsça tamlamalardan kurtulamamıştır.