Destanların Özellikleri ve Oluşum Aşamaları - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Destanların Özellikleri ve Oluşum Aşamaları

 1. 1. Bilinmeyen bir dönemden başlar ve 11.yüzyıla kadar devam eder.

  2. Efsaneden sonra bilinen en eski türdür.

  Destanların Özellikleri ve Oluşum Aşamaları

  3. Sözlü edebiyat ürünüdür; ancak sonradan yazıya geçirilen destanlar da vardır.

  4. Yazı türleri içinde en uzun olanıdır.

  5. Yunanca karşılığı ''epos, epope'dir.

  6. Destanlar, söylendiği toplum içinde kahraman-bilge bilinen efsanevi bir kişinin etrafında oluşmuş didaktik ögeler taşıyan bir türdür.

  7. Destanlar genelde kopuzâ eşliğinde söylenir. Kopuzu çalan kişilere de şaman, baksı, bahşi, ozan, kam, oyun gibi çeşitli isimler verilir. Bunlar aynı anda din adamı, şair, edebiyatçı ve müzisyendirler.

  8. Destanlar bir toplumun ortak hayat görüşünü yansıtır.

  9. Deprem, göç, kuraklık, bulaşıcı hastalık gibi toplumların hayatını derinden etkileyen olaylar sonucunda yazılır.

  10. Genellikle manzum şeklindedirler. Az da olsa nazım-nesir karışık olan destanlar da vardır. Destanlar da şiir olan bölümler yarım uyaklı, redifli dörtlüklerle ve 11'li hece ölçüsüyle söylenir.

  11. Olağanüstü olaylar ve kahramanlar vardır.

  12. Destan kahramanları yarı tanrısal nitelikler taşıyan han, hakan ve kağan gibi kişilerdir.


  Güncelleme : 2018-04-11
  Okunma: 241 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -