- Toplumun ortak görüşleri yansıtılmıştır.

- Olağanüstü özellikler bulunmaktadır.

Sözlü Dönem Destanlarının Özellikleri Maddeler Halinde

- Önemli kişiler han, kral gibi seçkin kişilerden veya toplumun kabullendiği bir kahramandan ibarettir.

- Söyleyiş milli dil tarzındadır.

- Oldukça uzun yazılardır.

- Milli nazım ölçüsü kullanılmıştır.

- Konuları bakımından savaş, deprem, yangın, mizah, ünlü kişilerin yaşamları şeklinde gruplandırma yapmak mümkündür.