Destanlar Nasıl Ortaya Çıkmıştır ? - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Destanlar Nasıl Ortaya Çıkmıştır ?

 1. - İnsanlar ilk çağlarda toplum ve doğa olaylarını anlamakta güçlük çektiler. Her olay onlara önce Tanrıyı düşündürdü: Gök gürlemesi Tanrının hiddetiydi. Yıldırımlar, kasırgalar, susuzluklar Tanrının insanlara verdiği cezalardı.


  - İnsanlar her doğa olayını korkuyla karışık bir hayranlıkla izledi. Zengin bir hayal dünyası olan ilk insanlar, önemli gördükleri her olayı, olağanüstü olay ve hayallerle süsleyerek birbirlerine anlattılar.

  - Yeni olaylarla zenginleşen destanlar, halk arasında yayılarak ortak bir eser haline geldi. Destanları anlatan her yeni ağız destanlara yalnız bir olay değil, dil ve söyleyiş güzelliği de kattı.

  Destanlar Nasıl Ortaya Çıkmıştır ?  - Destanlar, başlangıçta manzum oldukları, ezgiyle söylendikleri için halk dilinde uzun süre yaşayabildi.

  - Destanlar, birçok doğa olayının çözüme ulaştığı dönemlerde bile yer yer önemini koruyarak köklü bir destan geleneğinin oluşmasını sağlamıştır.

  - Zamanla, destan gelenekleri zenginleşen ulusların, destan şairleri yetişmiştir.

  Güncelleme : 2018-04-04
  Okunma: 237 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -