- Sagular da savlar gibi eski Türklerin yaşam biçimlerinden doğan sözlü ürünlerdir.

Sagu Nedir Kısaca Tanımı

- Eski Türklerde sevilen, sayılan bir kişinin ölümünden sonra düzenle nen cenaze törenine “yuğ töreni”, bu törenlerde söylenen şiirlere “sagu” adı verilir.

- Ölen kişinin yiğitliğini, yaptığı işleri, değerini anlatan, ölümünden doğan acıyı dile getiren bu şiirler bir tür ağıttır.

- Destan özelliği de gösteren sagularda geniş doğa tasvirlerine rastlanır. Aşağıda Alp Er Tunga’nın ölümü üzerine duyulan acıyı dile getiren “Alp Er Tunga Sagusu”nu okuyacaksınız. Alp Er Tunga Sagusu XI. yüzyılda Kaşgarlı Mahmud tarafından halk ağzından derlenmiştir.

- “Yuğ” adı verilen ölüm törenlerinde, ölen kişilerin erdemlerini ve duyulan acıları dile getiren şiirlerdir. Halk edebiyatındaki karşılığı ‘’ağıt’’ , Divan edebiyatındaki karşılığı ‘’mersiye’’dir.