- İslamiyet öncesindeki Türklerde şairlere baksı, kam, ozan şaman gibi adlar verilirdi.

İlk Türk Şairleri Kimlerdir ?

- Kaşgarlı Mahmud’un Divânü Lûgati’t Türk adlı eserinde ve Turfan kazılarında ele geçirilen metinlerde adlarına ve şiirlerine rastlanan ilk Türk şairleri Aprın Çor Tigin, Çuçu, Ki-ki, Kül Tarkan, Asıg Tutung, Pratyaya Şiri, Kalun Kayşı, Çisuya Tutung’dur.