a) Bir İncil’de anlatılan diğer İncil’de yoktur.

b) Bir İncil’de anlatılan diğer İncil’dekini tutmamaktadır.

c) Hz. İsa’dan sonraki olaylar da İncil’de yer almıştır.

d)Hz. İsa için hem Tanrı’nın oğlu denilmekte hem de Ademoğlu tabirleri kullanılmaktadır.

İncilin Değiştirildiğinin Kanıtı Nedir ?Kur’an’da bu durumla ilgili şöyle bilgi veriliyor:


“Andolsun, “Allah, Meryem oğlu Mesih’tir” diyenler kesinlikle kâfir oldu. Oysa Mesih şöyle demişti: “Ey İsrailoğulları! Yalnız, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin. Kim Allah’a ortak koşarsa, artık, Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.” Andolsun, “Allah, üçün üçüncüsüdür” diyenler kâfir oldu. Hâlbuki bir tek ilâhtan başka hiçbir ilâh yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse, andolsun onlardan inkâr edenlere elbette, elem dolu bir azap dokunacaktır.” (Maide72,73)

“Hâlâ mı Allah’a tövbe etmezler ve O’ndan bağışlanma istemezler? Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.Meryem oğlu Mesih, sadece bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler geldi geçti. Onun annesi de dosdoğru bir kadındır. (Nasıl ilâh olabilirler?) İkisi de yemek yerlerdi. Bak, onlara âyetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Sonra bak ki, nasıl da (haktan) çevriliyorlar.” (Maide 74,75)

Kur’an-ı Kerim’e ters düşen İncil’deki bölümler ya değişikliğe uğramış bölümlerdir, ya da nesh edilmiş eski hükümlerdir.

Kur'an-ı Kerim’e ters düşmeyen bir durum karşısında İncil’dekileri İslamiyet adına doğru veya yanlış kabul etmemiz söz konusu değildir. Zira bu yanlış da doğru da olabilir. Çünkü hala günümüzdeki İncil’in değişmeyen bölümleri de olabilir. İslâmiyet’e göre İncil sadece Yahudilere gönderilmiştir, Kur'an-ı Kerim ise tüm insanlığa gönderilmiştir. Kur'an-ı Kerim diğer kutsal kitapların hükümlerini ortadan kaldırmıştır.