1- Tekvin'in ilk iki babında Allah'ın adı bir yerde Elohim, diğerinde Yahve olarak geçmektedir. Yine I. ve II. bablarda yaratılış hikâyesi birinde insandan başlayarak, ötekinde insanda biterek verilmektedir. İnsanın yaratılışı da, bir tarafta Tanrı'nın insanı kendi suretinde, "erkek ve dişi" olarak birden; öteki tarafda ise önce erkek ve onun kaburga kemiğinden kadının yaratıldığı şeklinde yer almaktadır.


Tevratın Değiştirildiğinin Kanıtı Nedir ?

2- İki defa On Emirden,[269] iki defa yasak yiyeceklerden[270] ve iki defa da İsrail lakabıyla Yakub'un adlandırılışı[271] olayından bahsedilmektedir. Ancak verilen bilgiler arasında fark vardır.

3- Tufan olayının anlatılmasında Tufan'ın bir yerde 40, öteki yerde 150 gün sürdüğü; Nuh'un gemisine getirilen hayvanların her cinsinden bir yerde 2, öteki yerde 7 çift alındığı söylenmektedir.[272]

4- Hz. İbrahim'in ve Hz. İshak'ın eşini kız kardeşi olarak takdim ettiği yer almakta ve bu birkaç yerde de tekrarlanmaktadır.[273]

5- Hz. Lût'u kızlarının şarap içirerek sarhoş etmeleri ve onunla zina yapmaları yer almaktadır.[274]

6- Yüce Allah'a insanî nitelikler verilmektedir. Onun âlemi altı günde yaratıp yedinci gün dinlendiği, ruhunun suların üstünde estiği, Hz. Yakup'la güreştiği, Yakub'un onu yenip İsrail adını aldığı zikredilmektedir.[275]

7- Hz. Musa'ya nisbet edilen Tevrat'ın son bölümünde (Tesniye) Onun ölümü ve gömülmesi yer almaktadır.[276]

8- Tanrı, İsrail'in sayımı için, bir yerde, Davud'u görevlendirmekte; bir başka yerde, aynı konunun, şeytanın tahrikiyle olduğu belirtilmektedir.[277]

Allah'a ve peygamberlere yakışmayacak nitelikler verilmesi, çelişkiler ve tutarsızlıklar, Yahudilerin kutsal kitaplarının geldiği gibi muhafaza edilmediğinin, farklı şekillerde yorumlandığının, değişik zamanlarda ve değişik kimseler tarafından yazıldığının delili sayılmıştır.

Bu hususlar, Kur'ân-ı Kerîm'de yer alan, Tevrat'ın yanlış yorumlanması, kelimelerin yerlerinden oynatılması, onun hükümlerine uyulmaması ile ilgili beyanları doğrulamaktadır.[278]