Tevrat Hz. Musa’ya gönderilmiştir. Tevrat kanun anlamına gelmektedir. Tevrat’ta değişikliğe uğramıştır. Bu nedenle Tevrat’ın da bizler ilk haline inanırız. Tevrat’ta Zebur da Yahudilere gönderilmiş ilahi kitaplardır. Bu açıdan evrensellik özelliği müslümanlar açısından söz konusu değildir. Tevrat ikiye ayrılmaktadır: Talmut (yazılı olmayan) ve Tanah.


Kur’an-ı Kerim’de asıl Tevrat’ta ümmi bir Peygamberin geleceği yazılı olduğu ancak bu ibarenin Yahudiler tarafından değiştirildiği ifade edilmiştir.

“Şimdi, bunların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa içlerinden birtakımı, Allah’ın kelamını dinler, iyice anladıktan sonra, onu bile bile tahrif ederlerdi.” (Bakara sûresi, 75)

Günümüzdeki araştırmalarla da şu andaki Tevrat’ın değişik dönemlerde yazıldığı ortaya konulmuştur.

Tevrat Kime İndirildi ? - Tevrat Kaç Bölümden Oluşur ?


Bugünkü Tevrat şu bölümlerden oluşmaktadır:

Tekvin: İlk insanın ve evrenin yaratılışı, Nuh Tufanı, Hz. Yusuf un Mısır'daki yaşamı ve İsrailoğulları'nın Mısır'a gelişleri ve insanların ilk günahı Üzerinde durulur. Tekvin bölümünde yaratılışından Hz. Yusuf’un vefatına kadar geçen olayları diğer bölümler ise Hz. Musa’nın doğumundan ölümüne kadar vuku bulan hadiseleri, vahiy alışını ve çöldeki kırk yıllık hayatını, ayrıca ahlaki kuralları ve bazı buyrukları anlatır.

Çıkış: İsrailoğulları'nın çektiği sıkıntılar, Hz. Musa'nın ortaya çıkışı ve Mısır'dan Sina'ya geçişleri anlatılır.

Levililer: Yahudilerin din adamlarının görevlerinden, dinî ve ahlâkî kurallardan söz eder. Günahların kefareti, haram olan yiyecekler, temizlik, evlilik, dinî ayinler, bayramlar ve adaklar Levililer'de açıklanır. Yahudiler Kutsal kitap Tevrat (Torah)'ı rulolar halinde ve özel kabında saklarlar.

Sayılar: İsrailoğulları'nın çölde geçirdikleri yaşam ve olaylar bu bölümde yer alır.

Tesniye: Hz. Musa'nın ölmeden önce Yahudilere verdiği öğütler, Hz. Musa'nın vefatı, gömülmesi ve tutulan yas anlatılır. Yahudiler Ahdi Atik’i daha kapsamlı kabul ederler. Onlara göre Ahdi Atik Tevrat ve Tevratın sözlü tefsiri olan Talmudu da kabul ederken Hıristiyanlar sadece Tevrat’ı Ahdi Atik olarak kabul ederler.