AKIL, iyi ile kötü arasında ayrım yapan mekanizmadır. Akıl sadece yol gösterir. Bu faydalıdır, bu zararlıdır der ve yol gösterir. İrade ise bunlardan herhangi birini özgürce seçmektir.

Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücüne İRADE denir. Kısaca seçme özgürlüğü.

İnsanın kendi istek ve iradesiyle herhangi bir zorlama olmadan bir işe karar vermesi ve bu doğrultuda davranmasına ÖZGÜRLÜK denir. İnsan gücü ve kudreti ölçüsünde özgürdür. Herkesin özgürlüğü bir başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter. Özgürlük sınırsız değildir. SINIRLIDIR.

İnsanda Akıl İrade Özgürlük ve Sorumluluk Kavramlarıİnsanın özgür iradesiyle verdiği karar sonrasında doğan sonuçları kabül etmesine SORUMLULUK denir. Önemli notlar: - ALLAH hiç kimseye gücünün üstünde yük yüklememiştir. Her insan gücü ölçüsünde sorumludur.

- Hiç kimse başkasının günahını taşımaz. Herkesin yaptığı kendinedir. Sorumlusu kendidir.

- İnsan asla “ alınyazım böyleymiş” deyip sorumluluğu üstünden atamaz.

- İnsan sadece cüz-i iradesiyle yaptıklarından sorumludur.