1- Ayete’l Kürsi BAKARA SURESİNİN 255. Ayetidir.

2- Tek ayettir.

3- Bu ayete Kürsi denilmesinin sebebi içinde “KÜRSİ “ kelimesi geçtiği içindir.

4- Kürsi; Güç, kudret, hükümranlık demektir.

5- Ayette;

Ayetel Kürsi de Ele Alınan Konular


- ALLAHIN BİRLİĞİ

- ALLAHIN SIFATLARI

- ALLAHIN İSİMLERİ

- ALLAHTAN BAŞKA İLAH OLMADIĞI

- ALLAHIN SONSUZ GÜCÜ VE KUDRETİNİ

- ALLAHIN HER ŞEYİ BİLDİĞİNİ

- ALLAHIN İZNİ OLMADAN HİÇKİMSENİN ŞEFAAT EDEMEYECEĞİ GİBİ KONULAR ANLATILIR.

“ALLAH’tan başka hiçbir ilah yoktur. O hayydır ( daima diridir), kayyumdur ( bütün varlığın idaresini yürüten). Onu ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise onun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü ( sonsuz kudreti ) gökleri ve yeri kaplar. Onları görüp gözetmek ona ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca O’dur. “