1- “Ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına”

Bu atasözü içinde; irade, sorumluluk, emek ve rızık konusunu içeriyor. Hatırlayın emek için çalışma çabalama dedik, rızık ise bunun sonucunda verilen nimet. Yine insan iradesiyle iyi bir şey yaparsa sorumlusu kendidir, kötü bir şey yaparsa da sorumlusu kendidir. “Ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına”


2- “Emeksiz yemek olmaz”

Bu atasözünde anlatılan emek ve rızık konusudur. Çalış çabala ki rızık yani yemek bulasın.

3- “Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz”

Bu atasözünde anlatılan konu Emek ve Rızık. Elden derken başkaları kastediliyor. Öğün ise yemek demektir. Başkalarının sana verdiği şeyden yemek olmaz diyor. Sen kendin çalış diye öğüt veriyor.

4- “Her işte bir hayır vardır”

Bu atasözü Tevekkül konusu ile ilgilidir. Bir insan önce çalışır çabalar sonra Allah’a güvenir. Eğer bunun sonucunda o iş olmamışsa der ki “ Her işte bir hayır vardır”

5- “Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer”

Bu atasözü emek ve rızık konusu ile ilgilidir. Eğer bir kimse yazın sıcağın altında emeğiyle çalışırsa, çabalarsa kış olduğunda da emeğinin karşılığı olarak rızık yani yemek elde eder.

6- “Ağıl da oğlak doğsa ovada otu biter”

Bu atasözünde anlatılan konu RIZIK. Ağıl, ahır demektir. Ahır da bir oğlak bile doğsa Allah onun rızkını verir. Nitekim, ovada yetişen otlar onun için bir rızıktır.